wtorek, 2020-04-07 Donata, Herminy, Rufina

»»»


Kraków, 20 czerwiec 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 11/M/WRO/2017 z dnia 01.06.2017r. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR" oświadcza, iż dokonała wyboru Wykonawcy (psychologa) świadczącego usługę w zakresie zapewnienia grupowego wsparcia psychologicznego (usługa psychologiczna) dla 15 uczestników/czek projektu w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” realizowanego w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Barbara Ziółkowska
Łączna cena brutto: 3500 złotych.