niedziela, 2020-04-05 Ireny, Kleofasa, Wincentego

»»»


Rzeszów, 19 czerwca 2017r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/PK/2017 z dnia 31.05.2017r. w ramach projektu pt. „Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku” w zakresie zapewnienia indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 50 Uczestników/czek projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie zostało nierozstrzygnięte z powodu braku ofert spełniających kryteria.