niedziela, 2020-04-05 Ireny, Kleofasa, Wincentego

»»»

Wejherowo, 18 sierpień 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy zapytania ofertowego nr 10/P/2017 z dnia 21.07.2017r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie” w zakresie zapewnienia grupowego doradztwa zawodowego (usługa – doradca zawodowy) dla średnio 8 uczestników/czek projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej (WAZ nr 1) w terminie 27.08.2017r. – 01.09.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Dokonano wyboru Wykonawcy: Ireneusz Landowski, Centrum Szkolenia i Promocji, KREATOR ul. Chmielniki 2b/12, 86-100 Świecie.
z wynagrodzeniem w wysokości: 2130,00,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Wojewwództwa Pomorskiego na lata 2014-2020

  


»»»

Wejherowo, 18 sierpień 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy zapytania ofertowego nr 11/P/2017 z dnia 21.07.2017r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie” w zakresie zapewnienia grupowego doradztwa zawodowego (usługa – doradca zawodowy) dla średnio 8 uczestników/czek projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej (WAZ nr 2) w terminie 27.08.2017r. – 01.09.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Dokonano wyboru Wykonawcy: Sylwia Brzechwa Biuro Sultum, ul. Władysława IV/ 137, 75-342 Koszalin
z wynagrodzeniem w wysokości: 2126,45,00 zł
 

Regionalny Program Operacyjny Wojewwództwa Pomorskiego na lata 2014-2020

  


W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 5/M/WRO/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ 
Dla realizacji kompleksowej Warsztatu Rozwoju Osobistego, zapewnienia pobytu i wyżywieniadla  uczestników/czek oraz personelu merytorycznego w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”  w realizacji Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę (nr3/O/WAZ/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ Dla realizacji kompleksowej Warsztatach Aktywizacji Zawodowej, zapewnienia pobytu i wyżywieniadla uczestników/czek oraz personelu merytorycznego w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych  z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę”, w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Wejherowo, 17 sierpień 2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 9/P/2017 z dnia 21.07.2017 r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie” w zakresie świadczenie usługi asekuracji dla średnio 8 uczestników/czek na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej (WAZ nr 2) w terminie 27.08.2017 r. – 01.09.2017 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Jolanta Woźniak Mrozy 191, 83-340 Sierakowice Łączna cena brutto: 26,00 zł za godzinę
Łączna cena brutto za Warsztat Aktywizacji Zawodowej (WAZ nr 2): 1248,00 złotych.
 

Regionalny Program Operacyjny Wojewwództwa Pomorskiego na lata 2014-2020

  


»»»

Wejherowo, 17 sierpień 2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 8/P/2017 z dnia 21.07.2017 r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie” w zakresie świadczenie usługi asekuracji dla średnio 8 uczestników/czek na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej (WAZ nr 1) w terminie 27.08.2017 r. – 01.09.2017 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Janusz Pobłocki, ul. Jesionowa 2/E/9, 83-400 Kościerzyna Łączna cena brutto: 26,00 zł za godzinę 
Łączna cena brutto za Warsztat Aktywizacji Zawodowej (WAZ nr 1): 1248,00 złotych.
 

Regionalny Program Operacyjny Wojewwództwa Pomorskiego na lata 2014-2020

  


»»»

Kraków, 16 sierpień 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie zapewnienia grupowego coachingu ( usługa coachingowa), w ramach zapytania ofertowego nr 27/M/2017 dla średnio 15 uczestników projektu pt. ” W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja–projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Grzegorz Firek Coaching Caffe, ul. Lindego1, 30-148 Kraków
Łączna kwota brutto: 2415,00 zł


»»»

Kraków, 16 sierpień 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie asekuracji warsztatu rozwoju osobistego, w ramach zapytania ofertowego nr 28/M/2017 dla średnio 15 uczestników projektu pt. ” W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja–projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawców:

  1. Katarzyna Buczek, ul. Radzikowskiego 74/70, 31-315 Kraków. Łączna kwota brutto: 1195,20 zł
  2. Aleksandra Nowak, ul. Szpitalna 4/47, 53-511 Wrocław. Łączna kwota brutto: 1200,00 zł
  3. Mateusz Dudek, ul. Nowa 23, 38-500 Sanok. Łączna kwota brutto: 1264,80 zł
  4. Katarzyna Kowalczyk, Al. Kościuszki 14a/8, 42-200 Częstochowa. Łączna kwota brutto: 1267,20 zł


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę (nr 16/O/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO podczas Warsztatów Aktywizacji Zawodowej dla uczestników/czek w ramach pt. Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych  z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę” w ramach Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowePoddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego FunduszuSpołecznegow ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Strona 111 z 127