wtorek, 2020-04-07 Donata, Herminy, Rufina

Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku (nr 9/PK/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO tj. REHABILITANTA 
Dla min 10 Uczestników/czek w ramach projektu pt. „Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku” w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej


»»»

Rzeszów, dn. 24.08.2017 r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/SZ/PK/2017 z dnia 08.08.2017r. w ramach projektu pt. „Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku” w zakresie zapewnienia szkoleń zakończonych egzaminem z zakresu:
 

Lp.Nazwa szkoleniaPlanowana liczba godzin
szkoleniowych
Rodzaj szkolenia (indywidualne
/grupowe)
Miejsce szkolenia
1a.kurs komputerowy ECDL
(BASE B1-4) 
B1 – podstawy pracy z komputerem; B2 – podstawy pracy w sieci;
B3 – przetwarzanie tekstów;
B4 – arkusze kalkulacyjne
 80 godzinIndywidualne/
e-learning
W miejscu zamieszkania
Uczestnika/czki Projektu
tj. na terenie województwa
podkarpackiego:
37-100 Łańcut  
1bkurs komputerowy ECDL
(BASE B1-4)
B1 – podstawy pracy zkomputerem;
B2 – podstawy pracy w sieci;
B3 – przetwarzanie tekstów;
B4 – arkusze kalkulacyjne
80 godzinIndywidualne/
e-learning
W miejscu zamieszkania
Uczestnika/czki Projektu
tj. na terenie województwa
podkarpackiego:
37-550 Radymno
1ckurs komputerowy ECDL
(BASE B1-4)
B1 – podstawy pracy z komputerem; 
B2 – podstawy pracy w sieci;
B3 – przetwarzanie tekstów;
B4 – arkusze kalkulacyjne
80 godzinIndywidualne/
e-learning
W miejscu zamieszkania
Uczestnika/czki Projektu
tj. na terenie województwa
podkarpackiego:
36-042 Lubenia
1dkurs komputerowy ECDL
(BASE B1-4)
B1 – podstawy pracy z komputerem;
B2 – podstawy pracy w sieci;
B3 – przetwarzanie tekstów;
B4 – arkusze kalkulacyjne
80 godzinIndywidualne/
e-learning
W miejscu zamieszkania
Uczestnika/czki Projektu
tj. na terenie województwa
podkarpackiego:
36-204 Dydnia
1ekurs komputerowy ECDL
(BASE B1-4)
B1 – podstawy pracy z komputerem;
B2 – podstawy pracy w sieci;             B3 – przetwarzanie tekstów;
B4 – arkusze kalkulacyjne
80 godzinIndywidualne/
e-learning
W miejscu zamieszkania
Uczestnika/czki Projektu
tj. na terenie województwa
podkarpackiego:
39-120 Sędziszowie Młp.
1fkurs komputerowy ECDL
(BASE B1-4)
B1 – podstawy pracy z komputerem;
B2 – podstawy pracy w sieci;
B3 – przetwarzanie tekstów;
B4 – arkusze kalkulacyjne
80 godzinIndywidualne/
e-learning
W miejscu zamieszkania
Uczestnika/czki Projektu
tj. na terenie województwa
Podkarpackiego:
39-300 Mielec
1gkurs komputerowy ECDL
(BASE B1-4)
B1 – podstawy pracy z komputerem;
B2 – podstawy pracy w sieci;
B3 – przetwarzanie tekstów;
B4 – arkusze kalkulacyjne
80 godzinIndywidualne/
e-learning
W miejscu zamieszkania
Uczestnika/czki Projektu
tj. na terenie województwa
Podkarpackiego:
38-400 Krosno

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż postępowanie jest nierozstrzygnięte - oferty o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi.


»»»

Kraków, 21 sierpnia 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/M/SZ/2017 z dnia 25.07.2017r.w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności-aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”, w zakresie zapewnienia szkolenia – zakończonych egzaminem z zakresu:
 

Lp.Nazwa szkoleniaPlanowana
liczba godzin
szkoleniowych
Rodzaj szkolenia
(indywidualne/grupowe)
Miejsce szkolenia
1.kurs komputerowy
ECDL Profile (BASE B1 i B2)
30indywidualneW miejscu zamieszkania
uczestnika/czki tj. Muszynie
2.kurs komputerowy
ECDL Profile (BASE B3)
20indywidualneW miejscu zamieszkania
uczestnika/czki tj. Krakowie
3.kurs komputerowy
ECDL Profile (STANDARD S6)
30indywidualneW miejscu zamieszkania
uczestnika/czki tj. Zaskale
4.kurs komputerowy
ECDL Profile (BASE B4)
20indywidualneW miejscu zamieszkania
uczestnika/czki tj. Krakowie
5.kurs komputerowy
ECDL Profile (BASE B4)
20indywidualneW miejscu zamieszkania
uczestnika/czki tj. Tarnowie
6.kurs komputerowy
ECDL Profile (BASE B4)
20indywidualneW miejscu zamieszkania
uczestnika/czki tj. Raba Wyżna


wraz z ubezpieczeniem na czas trwania szkolenia dla 1 uczestnika/czki projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż w wyniku analizy ofert przedmiotowego zamówienia udzielone zostanie Wykonawcy:

  1. Kurs komputerowy ECDL Profil (BASE B1 i B2) – 30 godzin – indywidualny – w miejscu zamieszkania uczestnika tj. Muszynie e-nergy Jan Lesiak, ul. Elsnera 58 43-190 Mikołów W kwocie 2800,00 zł brutto
  2. Kurs komputerowy ECDL Profil (BASE B3) – 20 godzin – indywidualny – w miejscu zamieszkania uczestnika tj. Krakowie Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius, ul. Kochanowskiego 28/1, 31-127 Kraków; emial: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; NIP: 7371730038; REGON: 120964890 W kwocie 2400,00 zł brutto
  3. Kurs komputerowy ECDL Profil (STANDARD S6) – 30 godzin – indywidualny – w miejscu zamieszkania uczestnika tj. Zaskale Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius, ul. Kochanowskiego 28/1, 31-127 Kraków; emial: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; NIP: 7371730038; REGON: 120964890 W kwocie 3500,00 zł brutto
  4. Kurs komputerowy ECDL Profil (BASE B4) – 20 godzin – indywidualny – w miejscu zamieszkania uczestnika tj. Krakowie e-nergy Jan Lesiak, ul. Elsnera 58 43-190 Mikołów W kwocie 2250,00 zł brutto
  5. Kurs komputerowy ECDL Profil (BASE B4) – 20 godzin – indywidualny – w miejscu zamieszkania uczestnika tj. Tarnowie e-nergy Jan Lesiak, ul. Elsnera 58 43-190 Mikołów W kwocie 2250,00 zł brutto
  6. Kurs komputerowy ECDL Profil (BASE B4) – 20 godzin – indywidualny – w miejscu zamieszkania uczestnika tj. Raba Wyżna e-nergy Jan Lesiak, ul. Elsnera 58 43-190 Mikołów W kwocie 2250,00 zł brutto


W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 32/M/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO COACHINGU podczas Warsztatów Rozwoju Osobistego dla uczestników/czek w ramach pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 31/M/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO 
podczas Warsztatów Rozwoju Osobistego dla uczestników/czek w ramach pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 30/M/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA (ASEKURACJI) UCZESTNIKÓW/CZEK PRZEZ KADRĘ podczas Warsztatów Rozwoju Osobistego dla uczestników/czek w ramach pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Wejherowo, 18 sierpień 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy zapytania ofertowego nr 13/P/2017 z dnia 21.07.2017r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie” w zakresie zapewnienia grupowego doradztwa zawodowego (usługa – wsparcia psychologicznego) dla średnio 8 uczestników/czek projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej (WAZ nr 2) w terminie 27.08.2017r. – 01.09.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Centrum Szkoleń Psychologicznych i Profilaktyki MUZA Sara Giorgi, ul. Warmińska 3, 87-100 Toruń
z wynagrodzeniem w wysokości: 1952,50 zł
 

Regionalny Program Operacyjny Wojewwództwa Pomorskiego na lata 2014-2020

  


»»»

Wejherowo, 18 sierpień 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy zapytania ofertowego nr 12/P/2017 z dnia 21.07.2017r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie” w zakresie zapewnienia grupowego doradztwa zawodowego (usługa – wsparcia psychologicznego) dla średnio 8 uczestników/czek projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej (WAZ nr 1) w terminie 27.08.2017r. – 01.09.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Rafał Lewandowski, Zielna 27/9, 51 – 313 Wrocław
z wynagrodzeniem w wysokości: 2662,50 zł
 

Regionalny Program Operacyjny Wojewwództwa Pomorskiego na lata 2014-2020

  


»»»

Rzeszów, dn. 18.08.2017 r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/PK/2017 z dnia 31.07.2017r. w ramach projektu pt. „Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku” w zakresie zapewnienia indywidualnego wsparcia specjalistycznego tj. prawnika dla min 4 Uczestników/czek projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie zostało nierozstrzygnięte z powodu braku ofert.
 


Strona 110 z 127