środa, 2019-11-13 Arkadii, Krystyna, Stanisławy

Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II (nr 1/PODLASKIE/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPPD.07.01.00-20-0228/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Mikołów, 11 lipiec 2019 r.

INFORMACJA O NIEROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 14/S/SZ/2019 z dnia 03.07.2019 r.
w zakresie usługi szkoleniowej - kurs prawa jazdy kat. B z egzaminem zewnętrznym (część teoretyczna i praktyczna) oraz badaniami lekarskimi dla 1 uczestnika/czki , w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie zostało nierozstrzygnięte z powodu braku ofert.


Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II (nr 2/PODLASKIE/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WYKONANIA WYDRUKU I DOSTARCZENIA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPPD.07.01.00-20-0228/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Kraków, 10 lipiec 2019 r. 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie asekuracji warsztatu specjalistycznego, w ramach zapytania ofertowego nr 53/M/2019 dla średnio 6 uczestników projektu pt. ” W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawców:
1. Kamil Puła - łączna cena brutto: 806,00 zł
2. Daniel Chrobot - łączna cena brutto: 775,00 zł

 


»»»

Kraków, 10 lipiec 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie asekuracji warsztatu specjalistycznego, w ramach zapytania ofertowego nr 52/M/2019 dla średnio 7 uczestników projektu pt. ” W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawców:
1. Joanna Socha - łączna cena brutto: 790,50 zł
2. Angelika Hajnysz - łączna cena brutto: 802,90 zł

 


»»»

Kraków, 10 lipiec 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie asekuracji warsztatu specjalistycznego, w ramach zapytania ofertowego nr 51/M/2019 dla średnio 9 uczestników projektu pt. ” W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawców:
1. Katarzyna Martyniak - łączna cena brutto: 804,45 zł
2. Kacper Rydz - łączna cena brutto: 759,50 zł

 


»»»

Kraków, 10 lipca 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 21/M/SZ/2019 z dnia 01.07.2019 r. w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności – aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”, w zakresie zapewnienia szkolenia – zakończonego egzaminem z zakresu: 
 

Lp.Nazwa szkoleniaPlanowana
liczba godzin
szkoleniowych
Rodzaj szkolenia
(indywidualne
/grupowe)
Miejsce szkolenia
1.kurs komputerowy ECDL Profile
(B2 Podstawy pracy w sieci)
15indywidualneW miejscu zamieszkania
uczestnika/czki
tj. Kraków (31-421)


wraz z ubezpieczeniem na czas trwania szkolenia dla uczestnika/czki projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż w wyniku analizy ofert przedmiotowego zamówienia, udzielone zostanie Wykonawcy:
E-nergy Jan Lesiak ul. Kilara 12, 43-190 Mikołów; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
NIP: 6482431976; REGON: 243103447
W kwocie: 1690 zł brutto


»»»

Mikołów, 09 lipiec 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
dotyczy Zapytania ofertowego nr 13/S/SZ/2019 z dnia 01.07.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie szkolenia – kurs prawa jazdy kat. B z egzaminem zewnętrznym (część teoretyczna i praktyczna) oraz badaniami lekarskimi, dla 1 uczestnika/czki w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
PPHU „AVANT” Dariusz Szulik ul. Kościelna 1, 44-200 Rybnik 
NIP 642 101 44 68 REGON 270111150
Łączna kwota brutto: 2 220,00 zł


Strona 12 z 135