środa, 2020-09-23 Bogusława, Liwiusza, Tekli

Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II (nr 3/P/WAZ/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ Dla realizacji kompleksowej 2 Warsztatów Aktywizacji Zawodowej (WAZ) oraz 1 Warsztatu Aktywizacji Specjalistyczno-Psychologicznej (WASP), zapewnienia pobytu i wyżywienia dla uczestników/czek oraz personelu merytorycznego w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPPD.07.01.00-20-0228/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Iława dn. 11.08.2020

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie świadczenia usługi indywidualnego wsparcia przez dwóch instruktorów niezależnego życia w ramach zapytania ofertowego nr 8/WM/2020 z dnia 23.07.2020 r, w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Aleksandra Jaśkowska, Piotr Szych
cena brutto brutto za 1h ( 60min) – 200,00 zł.

 


»»»

Warszawa, 30.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/ŁII/SZ/2020 z dnia 20.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkoleniowej kurs prawa jazdy kat. B wraz z ubezpieczeniem i egzaminem zewnętrznym dla 3 uczestników/czek w ramach projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ-II edycja”.

Zamawiający w dniu 30.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Auto Szkoła Mariola Bajon, 91-432 Łódź, ul. Wojska Polskiego 55/61
Łącznie cena: 5 940,00 zł
Słownie: pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści  zł. 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 


»»»

Warszawa, 30.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/ŁII/SZ/2020 z dnia 20.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkoleniowej kurs prawa jazdy kat. B wraz z ubezpieczeniem i egzaminem zewnętrznym w ramach projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ-II edycja”.

Zamawiający w dniu 30.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Auto Szkoła BIB Marek Siewiera, Ul. Rzeczna 1, 97-420 Szczerców
Łącznie cena brutto: 2 800,00 zł
Słownie: dwa tysiące osiemset zł

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 


»»»

Warszawa, 27.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/WM/SZ/2020 z dnia 16.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkoleniowej kursu prawa jazdy kat. B wraz z ubezpieczeniem i egzaminem zewnętrznym, dla 4 uczestników/czek w ramach projektu pt. Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja”.

Zamawiający w dniu 27.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Centrum Andrzej Szope, ul. Mochnackiego 10 lok.1, 10-037 Olsztyn,
NIP 5262192500 REGON 01570989
Łączna cena brutto: 9276,00 zł
słownie: dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 00/100.

 

 


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja (nr 9/WM/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO ( COACHA ) w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPWM.11.01.01-28-0107/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja (nr 8/WM/2020)


DOTYCZY WYBORU DWÓCH INSTRUKTORÓW NIEZALEŻNEGO ŻYCIA w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPWM.11.01.01-28-0107/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ - II edycja (nr 4/Ł/SZ/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ-II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPLD.09.01.01-10-B026/19-00 z dnia 24.10.2019 r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ - II edycja (nr 3/Ł/SZ/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ - II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPLD.09.01.01-10-B026/19-00 z dnia 24.10.2019 r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Strona 1 z 133