wtorek, 2019-07-16 Eustachego, Mariki, Mirelli

»»»

Łódź, dn. 26.03.2019

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
W RAMACH ZAPYTANIA NR 11/ŁÓDZKIE/2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie świadczenia usługi asekuracji dla średnio 10 uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Zawodowej w ramach projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dokonano wyboru Wykonawców:
Orzełek Krzysztof - 20 zł/1 godzinę

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 


»»»

Lublin, dn. 25.03.2019

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

w ramach Zapytania ofertowego nr 26/LUBELSKIE/2019 z dnia 12.03.2019 r. w ramach projektu pt.„Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 75 osób z niepełnosprawnością z woj. lubelskiego” Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zapewnienia indywidualnego wsparcia specjalistycznego tj. informatycznego dla 3 Uczestników/czek projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w ramach Osi Priorytetowej XI Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Lech Daniel Łączna
Kwota brutto: 100,00 zł za godzinę.

 

Regionalny Program Operacyjny Woj. Lubelskiego na lata 2014-2020
 

»»»

Lublin, dn. 21.03.2019

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
w ramach Zapytania ofertowego nr 27/LUBELSKIE/SZ/2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie usługi szkoleniowej PODSTAWOWA OBSŁUGA KOMPUTERA ECDL WRAZ Z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ dla 3 uczestników/czek projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 75 osób z niepełnosprawnością z woj. lubelskiego” w ramach Osi Priorytetowej XI Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
TYFLOKOM Kamil Kowalczyk, ul. Wiejska 62/21, 26-600 Radom
Łączna kwota brutto: 5 000,00 zł.
 

Regionalny Program Operacyjny Woj. Lubelskiego na lata 2014-2020
 

Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja (nr 7/S/SZ/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURS KOMPUTEROWY ECDL BASE B1-B4 ORAZ ADMINISTRACYJNO-BIUROWY BASE B3-B4 realizowanej na terenie województwa śląskiego dla 9 uczestników/czek w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, dn. 20.03.2019 r. 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
W RAMACH ZAPYTANIA NR 18/MAZOWIECKIE/2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie świadczenia usługi asekuracji dla średnio 12 uczestników/czek na Warsztatach Aktywizacji Zawodowej w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Katarzyna Ciok - 20 zł/1 godzinę.
 

 Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020
 


Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja (nr 6/S/SZ/2019)

MODYFIKACJA z dn. 26.03.2019

Zmianie uległ punkt: X.  TERMIN SKŁADANIA OFERT
Było:Termin składania ofert wyznaczono do dnia27.03.2018r. do godziny 23.59.
Zmieniono: Termin składania ofert wyznaczono do dnia 01.04.2019 r. do godziny 23.59.

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURS KOMPUTEROWY (ECDL BASE B1-B4 oraz BASE B3-B4, S1-S2 ) realizowanej na terenie województwa śląskiego dla 2 uczestników/czek w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

 

Czytaj więcej


Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie (NR 24/P/SZ/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ Dla realizacji kompleksowej szkolenia, zapewnienie pobytu i wyżywienia dla 4 uczestników/czek szkolenia w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Łódź, dn. 19.03.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
w ramach Zapytania ofertowego nr 14/SZ/ŁÓDZKIE/2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie usługi szkoleniowej ECDL Profile (B3 Przetwarzanie tekstów; B4 Arkusze kalkulacyjne; S2 – grafika menadżerska wraz z egzaminem) dla 1 uczestnika/czki projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Ad-Rem Firma Szkoleniowa Anna Jędrzejczak-Wróblewska ul. Julianowska 5/7 m.13, 91-473 Łódź;
Łączna kwota brutto: 2850,00 zł
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 


Więcej artykułów…

  1. »»»
  2. »»»
  3. »»»
  4. »»»

Strona 10 z 125