środa, 2020-08-05 Emila, Karoliny, Kary

»»»


 

Warszawa, 13.02.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/P/WAS/2020 z dnia 03.02.2020 r.
, w zakresie świadczenia usługi asekuracji dla uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Społecznej w ramach projektu „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”, organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie od 23.02.2020 do 28.02.2020 r.

Zamawiający w dniu 13.02.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych przez:

1. Aleksandra Jaśkowska
Łączna cena brutto: 1680,00 zł
słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt i 00/100 złotych brutto.

2. Magdalena Gozdan 
Łączna cena brutto:1440 ,00 zł
słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści i 00/100 złotych brutto.

3. Zuzanna Mirosławska
Łączna cena brutto: 1440,00 zł
słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści i 00/100 złotych brutto.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 

»»»

Warszawa, 13.02.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/WM/WAS/2020 z dnia 31.01.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej oraz wynajmu pomieszczeń dydaktycznych/sal konferencyjnych dla uczestników/czek i personelu merytorycznego na Warsztacie Aktywizacji Społecznej WAS nr. 1 i WAS nr. 2 w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego– II edycja”.

Zamawiający w dniu 13.02.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
AZS COSA Ośrodek w Wilkasach
ul. Niegocińska 5, 11-500 Giżycko
NIP 526-025-09-89
Łączna cena brutto: 48 875,00 zł
słownie: czterdzieści osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć i 00/100 złotych brutto.
 


»»»

Warszawa, 12.02.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/P/WAS/2020 z dnia 03.02.2020 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia coachingowego dla uczestników/czek Warsztatu Aktywizacji Społecznej WAS w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”.

Zamawiający w dniu 12.02.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Fundacja Rozwoju Integralnego,
ul. Adama Rapackiego 8b/13, 26-600 Radom,
NIP 7962971992 Regon 364266865
Cena brutto: 85 zł/1h
Słownie: osiemdziesiąt pięć i 00/100 złotych brutto.
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 

»»»

Warszawa, 12.02.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/P/WAS/2020 z dnia 03.02.2020 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia psychologicznego dla uczestników/czek Warsztatu Aktywizacji Społecznej WAS w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”.

Zamawiający w dniu 12.02.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Katarzyna Sobolewska Psycholog-Doradca-Trener,
ul. Relaksowa 8/13, 20-819 Lublin
Cena brutto: 69,90 zł/ 1h
Słownie: sześćdziesiąt dziewięć i 90/100 złotych brutto.
 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 

»»»

Mikołów, 11.02. 2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 23/Śląskie/2020 z dnia 23.01.2020 r., w zakresie świadczenia usługi indywidualnego wsparcia przez dwóch instruktorów niezależnego życia w województwie śląskim w ramach projektu „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” .

Zamawiający w dniu 11.02.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Wiktoria Merda i Marcin Batko 
cena brutto za godzinę: 174,00 zł
słownie: sto siedemdziesiąt cztery i 00/100 złotych brutto.
 


»»»

Warszawa, 10.02.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/P/WAS/2020 z dnia 30.01.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej oraz wynajmu pomieszczeń dydaktycznych/sal konferencyjnych dla uczestników/czek i personelu merytorycznego na Warsztacie Aktywizacji Społecznej WAS w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”.

Zamawiający w dniu 10.02.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
CentrumTurystyczno-Rehabilitacyjne Krzyżewo
Krzyżewo 30, 18-218 Sokoły
NIP 722-162-91-77
Łączna cena brutto: 11 124,00 zł łączna cena brutto
słownie: jedenaście tysięcy sto dwadzieścia cztery i 00/100 złotych brutto
 

Regionalny Program Operacyjny Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020
 

„Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II (nr 3/P/WAS/2020)


 

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA COACHINGOWEGO w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPPD.07.01.00-20-0228/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II (nr 2/P/WAS/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPPD.07.01.00-20-0228/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Mikołów, 03.02.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr22/Śląskie/2020 z dnia 14.01.2020 r., w zakresie świadczenia usługi asekuracji dla uczestników/czek na Warsztacie Specjalistycznym w ramach projektu „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie od 23.02.2020 do 28.02.2020 r.

Zamawiający w dniu 03.02.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych przez:

  1. Łucja Sobik, łączna cena brutto: 1824,00 zł, słownie: jeden tysiąc osiemset dwadzieścia cztery i 00/100 złotych brutto.
  2. Alicja Pawlik, łączna cena brutto:1776 ,00 zł, słownie: jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt sześć i 00/100 złotych brutto.Strona 8 z 132