piątek, 2020-07-10 Filipa, Sylwany, Witalisa

Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja (nr 1/WM/WAS/2020)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ Dla personelu merytorycznego i uczestników dwóch Warsztatów Aktywizacji Społecznej (zwanych dalej WAS nr. 1 i WAS nr. 2), Warsztatu Aktywizacji Społecznej (WAS), organizowanych w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPWM.11.01.01-28-0107/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II (nr 1/P/WAS/2020)


 

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ Dla realizacji kompleksowej Warsztatu Aktywizacji Społecznej (WAS), zapewnienia pobytu i wyżywienia dla uczestników/czek oraz personelu merytorycznego w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPPD.07.01.00-20-0228/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

 

Mikołów, 28.01.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 21/Śląskie/2020 z dnia 14.01.2020 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia specjalisty seksuologa na Warsztacie Specjalistycznym w ramach projektu „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie od 23.02.2020 do 28.02.2020 r.

Zamawiający w dniu 28.01.2020 r. dokonał wyboru 1 najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe Barbara Płaczek
ul. Leszka 10, 44-304 Wodzisław Śląski
na łączną cenę brutto: 3663,00 zł
słownie: trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy i 00/100 złotych brutto.


»»»

Mikołów, 28.01. 2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 20/Śląskie/2020 z dnia 14.01.2020 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia psychologicznego na Warsztacie Specjalistycznym w ramach projektu „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie od 23.02.2020 do 28.02.2020 r.

Zamawiający w dniu 28.01.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Ewa Troć Bolesławiec, ul. Brzoskwiniowa 13, 76-251 Kobylnica
NIP 839 188 92 45 REGON:320980290
na łączną cenę brutto: 2664,00 zł
słownie: dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery i 00/100 złotych brutto.


»»»

Mikołów, 27 styczeń 2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/S/WS/2020 z dnia 14.01.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Specjalistycznym, organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w terminie: WS - 23.02.2020-28.02.2020 r.

Zamawiający w dniu 27.01.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o.
ul. Olimpijska 1, 43-460 Wisła
NIP 548 267 01 89 REGON 362106761 
Łączna cena brutto: 13 158,00 złotych
Słownie: trzynaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem i 00/100 złotych brutto.


Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja (nr 23/ŚLĄSKIE/2020)

DOTYCZY WYBORU DWÓCH INSTRUKTORÓW NIEZALEŻNEGO ŻYCIA Zapytanie ofertowe na realizację usługi indywidualnego wsparcia przez dwóch instruktorów niezależnego życia w województwie śląskim dla uczestników/czek projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja (nr 22/ŚLĄSKIE/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA (ASEKURACJI) UCZESTNIKÓW/CZEK PRZEZ KADRĘ podczas Warsztatu w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” , w ramach Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja (nr 21/ŚLĄSKIE/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA SPECJALISTY SEKSUOLOGA podczas Warsztatu Specjalistycznego w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” , w ramach Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Czytaj więcej


Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja (nr 20/ŚLĄSKIE/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO podczas Warsztatu Specjalistycznego w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” , w ramach Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Czytaj więcej


Strona 8 z 131