wtorek, 2019-07-16 Eustachego, Mariki, Mirelli

»»»

Kraków, 19 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/M/WS/2019 z dnia 08.04.2019 r. w ramach projektu „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w realizacji Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy
na realizację 4 warsztatów specjalistycznych na kwotę łączną: 34 360,00 złotych, 

złożoną przez: Krakowski Klub Kajakowy, ul. Kolna 2, 30-381 Kraków.

 


»»»

Kraków, 19 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie zapewnienia grupowego wsparcia psychologicznego (usługa psychologiczna), w ramach zapytania ofertowego nr 48/M/2019 dla średnio 10 uczestników/czek na każdym z WS w ramach projektu pt. ”W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja–projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, Stoczek 9; 21-077 Spiczyn

Łączna kwota brutto za grupowe wsparcie psychologiczne
na 4 warsztatach specjalistycznych:
7476 zł

1) WS nr 1 w terminie: 28.04.2019 - 01.05.2019
2) WS nr 2 w terminie: 10.06.2019 - 13.06.2019
3) WS nr 3 w terminie: 22.07.2019 - 25.07.2019
4) WS nr 4 w terminie: 25.07.2019 - 28.07.2019
 


»»»

Kraków, 18 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie asekuracji warsztatu specjalistycznego, w ramach zapytania ofertowego nr 49/M/2019 dla średnio 10 uczestników projektu pt. ” W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja–projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawców:
1. Aleksandra Nowak - łączna cena brutto: 775,00 zł
2. Katarzyna Martyniak - łączna cena brutto: 802,90 zł
 


»»»

Łódź, dn. 16.04.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
w ramach Zapytania ofertowego nr 16/SZ/ŁÓDZKIE/2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie usługi szkoleniowej ECDL Profile (B3 Przetwarzanie tekstów; B4 Arkusze kalkulacyjne wraz z egzaminem) dla 2 uczestników/czki projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Firma usługowa Robert Czerwieniec ul. Wólka Panieńska 22d, 22-400 Zamość
Łączna kwota brutto: 2950,00 zł.
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 


Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja (nr 5/ŚLĄSKIE/2019)


Dotyczy: realizacji usługi indywidualnego wsparcia specjalistycznego w województwie śląskim dla uczestników/czek projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 50/M/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO TJ. WIZAŻYSTY/STYLISTY podczas czterech Warsztatów Specjalistycznych dla średnio 10 uczestników/czek na każdym z warsztatów w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 49/M/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA (ASEKURACJI) UCZESTNIKÓW/CZEK PRZEZ KADRĘ podczas Warsztatów Specjalistycznych w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 48/M/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO podczas czterech Warsztatów Specjalistycznych dla średnio 10 uczestników/czek na każdym z warsztatów w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja –projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Strona 8 z 125