sobota, 2019-11-16 Edmunda, Marii, Marka

»»»

Mikołów, 24 wrzesień 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr13/Śląskie/2019 z dnia 13.09.2019 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia psychologicznego na Warsztacie Aktywizacji Społecznej w ramach projektu „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie od 01.10.2019 do 06.10.2019 r.

Zamawiający w dniu 24.09.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Biuro SULTUM Sylwia Brzechwa,
ul. Władysława IV 137, 75-342 Koszalin
Łączna cena brutto:
2960,00 zł
(słownie: dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt i 00/100 złotych brutto)

 


»»»

Mikołów, 23 wrzesień 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr10/Śląskie/2019 z dnia 13.09.2019 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia psychologicznego na Warsztacie Aktywizacji Społecznej w ramach projektu „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie od 01.10.2019 do 06.10.2019 r.

Zamawiający w dniu 23.09.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Centrum Szkoleń Psychologicznych i Profilaktyki MUZA Sara Giorgi,
ul. Warmińska 3, 87-100 Toruń,
na łączną cenę brutto: 2849,00 zł
(słownie: dwa tysiące osiemset czterdzieści dziewięć i 00/100 złotych brutto)

 


»»»

Mikołów, 23 wrzesień 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr14/Śląskie/2019 z dnia 13.09.2019 r., w zakresie świadczenia usługi asekuracji dla uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Społecznej w ramach projektu „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie od 01.10.2019 do 06.10.2019 r.

Zamawiający w dniu 23.09.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych przez:
1. Łucja Sobik
Łączna cena brutto: 1680,00 zł
(słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt i 00/100 złotych brutto); 
2. Ewelina Klimczak
Lączna cena brutto: 1680,00 zł
(słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt i 00/100 złotych brutto)

 


»»»

Mikołów, 23 wrzesień 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr11/Śląskie/2019 z dnia 13.09.2019 r., w zakresie świadczenia usługi asekuracji dla uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Społecznej w ramach projektu „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie od 01.10.2019 do 06.10.2019r.

Zamawiający w dniu 23.09.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych przez:
1. Daniel Wilk
Łączna cena brutto: 1680,00 zł
(słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt i 00/100 złotych brutto);
2. Sylwia Miedzińska
Łączna cena brutto: 1680,00 zł
(słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt i 00/100 złotych brutto)

 


SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ (nr 14/ŁÓDZKIE/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO podczas Warsztatu Aktywizacji Zawodowej w ramach projektu. pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej


»»»

Mikołów, 20 wrzesień 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
dotyczy Zapytania ofertowego nr 20/S/SZ/2019 z dnia 10.09.2019 r. 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie szkolenia - kurs prawa jazdy kat. B z egzaminem zewnętrznym (część teoretyczna i praktyczna) oraz badaniami lekarskimi ,dla 1 uczestnika/czki w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Ośrodek Szkolenia Kierowców ”Krzysztof”, Marzena Orpych
ul. Parkowa 1 41-100 Siemianowice Śl.
NIP 643-120-67-26 REGON 240758834
Łączna kwota brutto: 2 400,00 zł
 

 


SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ (nr 4/Ł/WAZ/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ Dla personelu merytorycznego i uczestników Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (zwanego dalej WAZ), organizowanego w ramach projektu pt. pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej


»»»

Mikołów, 20 września 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
dotyczy Zapytania ofertowego nr 19/S/SZ/2019 z dnia 10.09.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie szkolenia - kurs prawa jazdy kat. B z egzaminem zewnętrznym (część teoretyczna i praktyczna) oraz badaniami lekarskimi ,dla 1 uczestnika/czki w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Ośrodek Szkolenia Motorowego i Szkolenia Zawodowego „Omnibus” Jan Garlacz
ul. Długa 50, 43-300 Bielsko-Biała
NIP 549 113 63 19 REGON 072109519
Łączna kwota brutto: 2 230,00 zł

 


Strona 7 z 135