środa, 2020-09-23 Bogusława, Liwiusza, Tekli

Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II (nr 6/PODLASKIE/SZKOLENIE/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II” (zwanego dalej Projektem), realizowanego na podstawie Umowy nr RPPD.07.01.00-20-0228/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II (nr 5/PODLASKIE/SZKOLENIE/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II” (zwanego dalej Projektem), realizowanego na podstawie Umowy nr RPPD.07.01.00-20-0228/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 19.05.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/WM/SZ/2020 z dnia 20.02.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkoleniowej kursu prawa jazdy kat. C, C+E wraz z ubezpieczeniem i egzaminem zewnętrznym, w ramach projektu pt. Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja”.

Zamawiający w dniu 19.05.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn NIP 7390100344
Łączna cena brutto: 4 500,00 zł.


SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ – II edycja (nr 1/ŁII/SZ/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ – II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPLD.09.01.01-10-B026/19-00 z dnia 24.10.2019 r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II (nr 4/PODLASKIE II/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI ZDALNEGO INDYWIDUALNEGO WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO (COACHA) w ramach projektu „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPPD.07.01.00-20-0228/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja (nr 1/WM/SZ/2020)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPWM.11.01.01-28-0107/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Iława dn. 20.04.2020

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie świadczenia usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego w ramach zapytania ofertowego nr 6/WM/2020 z dnia 25.03.2020 r., w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.

Dokonano wyboru Wykonawcy:

  • Indywidualne wsparcie psychologiczne – 1h sesji (w ramach powiatów: elbląski, ostródzki). Noon Psycholog Nela Otolińska Worliny 5J 14-105 Łukta; cena brutto brutto za 1h ( 60min) – 85,00 zł
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne – 1h sesji (w ramach powiatów: iławski, nowomiejski). e-psycholog24.pl Ewa Nastula ul. Kombatantów RP 4, 48-300 Nysa; cena brutto brutto za 1h ( 60min) – 87,00 zł
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne – 1h sesji (w ramach powiatów: braniewski, lidzbarski). e-psycholog24.pl Ewa Nastula ul. Kombatantów RP 4, 48-300 Nysa; cena brutto brutto za 1h ( 60min) – 87,00 zł
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne – 1h sesji (w ramach powiatów: bartoszycki). e-psycholog24.pl Ewa Nastula ul. Kombatantów RP 4, 48-300 Nysa; cena brutto brutto za 1h ( 60min) – 94,00 zł
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne – 1h sesji (w ramach powiatów: kętrzyński). e-psycholog24.pl Ewa Nastula ul. Kombatantów RP 4, 48-300 Nysa; cena brutto brutto za 1h ( 60min) – 94,00 zł
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne – 1h sesji (w ramach powiatów: olsztyński, szczycieński). e-psycholog24.pl Ewa Nastula ul. Kombatantów RP 4, 48-300 Nysa; cena brutto brutto za 1h ( 60min) – 94,00 zł
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne – 1h sesji (w ramach powiatów: nidzicki, działdowski). e-psycholog24.pl Ewa Nastula ul. Kombatantów RP 4, 48-300 Nysa; cena brutto brutto za 1h ( 60min) – 94,00 zł
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne – 1h sesji (w ramach powiatów: węgorzewski, gołdapski). e-psycholog24.pl Ewa Nastula ul. Kombatantów RP 4, 48-300 Nysa; cena brutto brutto za 1h ( 60min) – 94,00 zł
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne – 1h sesji (w ramach powiatów: giżycki, olecki, ełcki). e-psycholog24.pl Ewa Nastula ul. Kombatantów RP 4, 48-300 Nysa; cena brutto brutto za 1h ( 60min) – 94,00 zł
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne – 1h sesji (w ramach powiatów: mrągowski, piski). e-psycholog24.pl Ewa Nastula ul. Kombatantów RP 4, 48-300 Nysa; cena brutto brutto za 1h ( 60min) – 87,00 zł.


»»»

Iława dn. 07.04.2020

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zmuszona była do unieważnienia zapytania 7/WM/2020 z dnia 27.03.2020 r . w zakresie dostawy fabrycznie nowego sprzętu komputerowego ( notebook- szt. 1) wraz z oprogramowaniem i pakietem Office, z powodu otrzymania ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację zamówienia w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja (nr 7/WM/2020)

DOTYCZY ZAKUPU I DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego– II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPWM.11.01.01-28-0107/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Strona 6 z 133