poniedziałek, 2019-07-22 Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

»»»

Mikołów, 9 maj 2019 r.

INFORMACJA O NIEROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 8/S/SZ/2019 z dnia 19.04.2019 r. w zakresie usługi szkoleniowej - kurs prawa jazdy kat. B z egzaminem zewnętrznym (część teoretyczna i praktyczna) oraz badaniami lekarskimi dla 1 uczestnika/czki , w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie zostało nierozstrzygnięte z powodu braku ofert.

 


Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja (nr 1/S/WAS/2019)

 


DOTYCZY realizacji Warsztatu Aktywizacji Społecznej, zapewnienia pobytu, wyżywienia oraz pomieszczeń dydaktycznych dla projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja”. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie (nr 5/PODLASKIE/2019)


Dotyczy: realizacji usługi indywidualnego wsparcia przez instruktora niezależnego życia w województwie podlaskim dla uczestników/czek projektu pt. „Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Mikołów, dn. 06.05.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Dotyczy zapytania ofertowego nr 5/ŚLĄSKIE/2019 z dn. 12.04.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie realizacji usługi indywidualnego wsparcia specjalistycznego przez osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty w województwie śląskim dla uczestników/czek projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Rehabilis mgr Marcin Lis ul. Jana Sobieskiego 10/1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
NIP: 652 163 98 25 REGON 241208001
Kwota brutto za godzinę: 119,00 zł.

 


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego (nr 49/WM/SZ/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ KURS OPERATOR MASZYN STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC ORAZ ECDL BASE B4 Z UBEZPIECZENIEM NNW I OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ realizowanej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dla 1 uczestnika w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” nr RPWM.11.01.01-28-0156/16-01 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Działania 11.01.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ (nr 17/SZ/ŁÓDZKIE/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (ECDL Profile B3 – przetwarzanie tekstów, B4 – arkusze kalkulacyjne, S2 – grafika menadżerska) WRAZ Z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ realizowanej na terenie województwa łódzkiego dla 3 uczestników/czek w ramach projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Kraków, 24 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie zapewnienia grupowego wsparcia specjalistycznego (usługa stylisty/wizażysty), w ramach zapytania ofertowego nr 50/M/2019 dla średnio 10 uczestników/czek na każdym z WS w ramach projektu pt. ”W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja–projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Szkoła Wizażu i Stylizacji „Artystyczna Alternatywa”
ul. Piłsudskiego 6, 31-109 Kraków
Łączna kwota brutto za grupowe wsparcie specjalistyczne
tj. wizażysty/stylisty na 4 warsztatach specjalistycznych: 14 280 zł

  1. WS nr 1 w terminie: 28.04.2019 - 01.05.2019, cena za grupowe wsparcie specjalistyczne tj. wizażysty/stylisty na warsztacie: 3570 zł
  2. WS nr 2 w terminie: 10.06.2019 - 13.06.2019, cena za grupowe wsparcie specjalistyczne tj. wizażysty/stylisty na warsztacie: 3570 zł
  3. WS nr 3 w terminie: 22.07.2019 - 25.07.2019, cena za grupowe wsparcie specjalistyczne tj. wizażysty/stylisty na warsztacie: 3570 zł
  4. WS nr 4 w terminie: 25.07.2019 - 28.07.2019, cena za grupowe wsparcie specjalistyczne tj. wizażysty/stylisty na warsztacie: 3570 zł.


Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja (nr 8/S/SZ/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ - KURSU PRAWA JAZDY KATEGORII B. realizowanej na terenie województwa śląskiego dla 1 uczestnika/czki w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Więcej artykułów…

  1. »»»
  2. »»»
  3. »»»
  4. »»»

Strona 7 z 125