poniedziałek, 2019-07-22 Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

»»»

Mikołów, 17 maj 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
dotyczy Zapytania ofertowego nr 9/S/SZ/2019 z dnia 09.05.2019 r. 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie szkolenia - kurs prawa jazdy kat. B z egzaminem zewnętrznym (część teoretyczna i praktyczna) oraz badaniami lekarskimi ,dla 1 uczestnika/czki w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Ośrodek Szkolenia Kierowców „Krzysztof” Marzena Orpych ul. Parkowa 1, 41-100 Siemianowice Śląskie
NIP 643 120 67 26 REGON 240758834
Łączna kwota brutto : 2 400,00 zł.

 


»»»

Łódź, dn. 16.05.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
w ramach Zapytania ofertowego nr 17/SZ/ŁÓDZKIE/2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie usługi szkoleniowej ECDL Profile (Profile B3 - przetwarzanie tekstów, B4 - arkusze kalkulacyjne, S2 - grafika menadżerska, zakończonego egzaminem) dla 3 uczestników/czki projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Restan Łukasz Stańczyk ul. Wschodnia 47 lok.3,90-272 Łódź,
NIP 7262368673, REGON: 361949049
Łączna kwota brutto: 4650,00 zł.
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 


»»»

Mikołów, 16 maj 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/S/WAS/2019 z dnia 08.05.2019 r. w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” „w zakresie zapewnienia pobytu, wyżywienia (usługa gastronomiczna) oraz pomieszczeń dla uczestników/czek oraz personelu merytorycznego na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Społecznej w terminie: 09.06.2019-14.06.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o. ul. Olimpijska 1, 43-460 Wisła
NIP 548 267 01 89 REGON 362106761
Łączna cena brutto za Warsztat: 14 520,00 złotych.

 


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego (nr 50/WM/SZ/2019)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ KURS OPERATOR MASZYN STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC ORAZ ECDL BASE B4 Z UBEZPIECZENIEM NNW I OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ. realizowanej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dla 1 uczestnika w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” nr RPWM.11.01.01-28-0156/16-01 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Działania 11.01.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ (nr 12/ŁÓDZKIE/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA (ASEKURACJI) UCZESTNIKÓW/CZEK PRZEZ KADRĘ podczas Warsztatu Aktywizacji Zawodowej w ramach projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z wykorzystaniem trybu rozeznania rynku.

Czytaj więcej


»»»

Iława, dn. 15.05.2019 r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 49/WM/SZ/2019 z dnia 26.04.2019 r. w zakresie usługi szkoleniowej - Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC , oraz kurs komputerowy ECDL BASE 4 z opłatą egzaminacyjną oraz ubezpieczeniem dla 1 uczestnika/czki projektu, w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” nr RPWM.11.01.01-28-0156/16-01 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Działania 11.01.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności. 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, że zapytanie zostało nierozstrzygnięte z powodu braku ofert.


»»»

Białystok, dn. 14.05.2019

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
dotyczy zapytania ofertowego nr 5/PODLASKIE/2019 z dnia 06.05.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie realizacji usługi indywidualnego wsparcia przez Instruktora Niezależnego Życia w województwie podlaskim dla uczestników/czek projektu dla uczestników/czek projektu pt. „Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Adam Kujawa ul. Daliowa 45, 15-502 Białystok
Kwota brutto: 70,00 zł/ 1 godzinę (60min).
 

Regionalny Program Operacyjny Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020
 

Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja (nr 9/S/SZ/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ - KURSU PRAWA JAZDY KATEGORII B. realizowanej na terenie województwa śląskiego dla 1 uczestnika/czki w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Strona 6 z 125