środa, 2020-09-23 Bogusława, Liwiusza, Tekli

SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ – II edycja (nr 2/WAS/ŁII/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA GRUPOWEGO (ASEKURACJI) UCZESTNIKÓW/CZEK PRZEZ KADRĘ w ramach projektu „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ – II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPLD.09.01.01-10-B026/19-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II (nr 4/P/WAS/2020)


 

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA (ASEKURACJI) UCZESTNIKÓW/CZEK PRZEZ KADRĘ w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPPD.07.01.00-20-0228/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ – II edycja (nr 1/WAS/ŁII/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ Dla realizacji kompleksowej 2 Warsztatów Aktywizacji Społecznej (WAS), zapewnienia pobytu i wyżywienia dla uczestników/czek oraz kadry w ramach projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ – II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPLD.09.01.01-10-B026/19-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II (nr 2/P/WAS/2020)


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/P/WAS/2020 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ Dla realizacji kompleksowej Warsztatu Aktywizacji Społecznej (WAS), zapewnienia pobytu i wyżywienia dla uczestników/czek oraz personelu merytorycznego w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPPD.07.01.00-20-0228/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»


 

Warszawa, 15.06.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/PODLASKIE/SZKOLENIE/2020 z dnia 01.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkoleniowej kursu prawa jazdy kat. B wraz z badaniami lekarskimi, egzaminem zewnętrznym i ubezpieczeniem w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”.

Zamawiający w dniu 15.06.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Szał Szczepan Adam Łagoda, ul. Lipowa 4/228, 15-427 Białystok
Łączna cena brutto: 2 500 zł.

 

Regionalny Program Operacyjny Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020
 

»»»


 

Warszawa, 15.06.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/PODLASKIE/SZKOLENIE/2020 z dnia 25.05.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkoleniowej online ECDL Base z egzaminem zewnętrznym online w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”.

Zamawiający w dniu 15.06.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Tyflokom Kamil Kowalczyk, Wiejska 62/21, 26-600 Radom
Łączna cena brutto: 900,00 zł.

 

Regionalny Program Operacyjny Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020
 

»»»

Warszawa, 08.06.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/podlaskie II/2020 z dnia 11.05.2020 r., w zakresie świadczenia usługi online indywidualnego wsparcia coachingowego dla uczestników/czek projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”.

Zamawiający w dniu 08.06.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii i Przedsiębiorczości,
84-240 Reda, Jodłowa 30
Cena brutto: 48,00 zł/1h
słownie: czterdzieści osiem i 00/100 złotych brutto.
 

Regionalny Program Operacyjny Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020
 

»»»

Łódź, 08.06.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/ŁII/SZ/2020 z dnia 18.05.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkoleniowej ECDL Base (B4) wraz z egzaminem zewnętrznym w ramach projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ-II edycja”. 

Zamawiający w dniu 08.06.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
INNOVASPAL Przedsiębiorstwo Społeczne, Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp z o.o.
Al. Krakowska 137, 02-180 Warszawa ,
NIP 6612297709, REGON 260180087
Łączna cena brutto: 1000,00 zł
słownie: jeden tysiąc złotych.
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 


Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II (nr 6/PODLASKIE/SZKOLENIE/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II” (zwanego dalej Projektem), realizowanego na podstawie Umowy nr RPPD.07.01.00-20-0228/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Strona 5 z 133