poniedziałek, 2019-07-22 Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja (nr 10/S/SZ/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ (Adobe PHOTOSHOP, CorelDRAW, Adobe Illustrator) realizowanej na terenie województwa śląskiego dla 1 uczestnika/czki w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja (nr 8/ŚLĄSKIE/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA (ASEKURACJI) UCZESTNIKÓW/CZEK PRZEZ KADRĘ podczas Warsztatu Aktywizacji Społecznej w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” , w ramach Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja (nr 7/ŚLĄSKIE/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO podczas Warsztatu Aktywizacji Społecznej w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” , w ramach Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej


Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja (nr 6/ŚLĄSKIE/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO podczas Warsztatu Aktywizacji Społecznej w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” , w ramach Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej


W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 2/M/WS/2019)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ Dla kompleksowej realizacji Warsztatów Specjalistycznych , zapewnienia pobytu i wyżywienia dla 10 uczestników/czek na każdym z trzech warsztatów oraz 7 osób personelu merytorycznego na każdym z trzech warsztatów w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w realizacji Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja –projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu obowiązującej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Iława, dn. 24.05.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
dotyczy Zapytania ofertowego nr 50/WM/SZ/2019 z dnia 16.05.2019 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie szkolenia – Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC oraz kurs komputerowy ECDL BASE B4 z egzaminem certyfikującym – Certyfikat ECDL oraz ubezpieczeniem dla 1 uczestnika projektu , w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” nr RPWM.11.01.01-28-0156/16-01 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Działania 11.01.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.” 

Dokonano wyboru Wykonawcy: 
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
ul. Mickiewicza 5,10-548 Olsztyn
NIP 7390100344 REGON 510039728 
Łączna kwota brutto: 6 850,00 zł

 


»»»

Łódź, dn. 24.05.2019

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY W RAMACH ZAPYTANIA NR 12/ŁÓDZKIE/2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie świadczenia usługi asekuracji dla średnio 10 uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Zawodowej w ramach projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dokonano wyboru Wykonawców: Mateusz Mazur – 20 zł/1 godzinę.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 

 


SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ (nr 13/ŁÓDZKIE/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA (ASEKURACJI) UCZESTNIKÓW/CZEK PRZEZ KADRĘ podczas Warsztatu Aktywizacji Społeczno-Psychologicznej w ramach projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z wykorzystaniem trybu rozeznania rynku.

Czytaj więcej


Strona 5 z 125