wtorek, 2019-07-16 Eustachego, Mariki, Mirelli

»»»

Iława, dn. 12.06.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
dotyczy Zapytania ofertowego nr 51/WM/SZ/2019 z dnia 30.05.2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie szkolenia - kurs prawa jazdy kat. B z egzaminem zewnętrznym (część teoretyczna i praktyczna) i ubezpieczeniem dla 1 uczestnika/czki projektu, w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” nr RPWM.11.01.01-28-0156/16-01 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Działania 11.01.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.”

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Centrum Andrzej Szope ul. Mochnackiego 10/1, 10-037 Olsztyn
NIP 5262192500 REGON 015769269
Łączna kwota brutto: 2320,00 zł.

 


»»»

Mikołów, 7 czerwiec 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
dotyczy Zapytania ofertowego nr 10/S/SZ/2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie szkolenia - Kurs grafiki komputerowej – Adobe PhotoShop, CorelDraw, Adobe Illustrator dla 1 uczestnika/czki projektu oraz zakończony egzaminem certyfikującym zgodny z aktualnymi Wytycznymi Polskiego Towarzystwa Informatycznego, w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
AS Edukacja – Centrum Szkoleniowe w Katowicach ul. Mariacka 33, 40-014 Katowice
NIP 549 215 61 23 REGON 120710266
Łączna kwota brutto: 1 999,20 zł.

 


»»»


Mikołów, dn. 05.06.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Dotyczy zapytania ofertowego nr 8/ŚLĄSKIE/2019 z dnia 28.05.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację usługi asekuracji dla 10 uczestników/czek na warsztacie aktywizacji społecznej w ramach projektu „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Dokonano wyboru 2 Wykonawców:
Sylwia Miedzińska 
Łączna kwota brutto: 1680,00 zł
Marta Olejniczak-Gruszka 
Łączna kwota brutto: 1680,00 zł.

 


»»»

Mikołów, dn. 05.06.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
zapytania ofertowego nr 7 /ŚLĄSKIE/2019 z dn. 28.05.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie realizacji usługi grupowego wsparcia psychologicznego w województwie śląskim dla uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Społecznej w terminie 09.06.2019 - 14.06.2019r w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Centrum Szkoleń Psychologicznych i Profilaktyki MUZA Sara Giorgi ul. Warmińska 3, 87-100 Toruń
NIP 956-99-92 Regon 363-423-392 
Kwota brutto za godzinę: 77,00 zł.

 


»»»

Mikołów, dn. 05.06.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Dotyczy zapytania ofertowego nr 6 /ŚLĄSKIE/2019 z dn. 28.05.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie realizacji usługi grupowego doradztwa zawodowego w województwie śląskim dla uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Społecznej w terminie 09.06.2019 - 14.06.2019r w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Alicja Włodarczyk 
Kwota brutto za godzinę: 78,00 zł.

 


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego (nr 10/WM/WAP/2019)


DOTYCZY WYNAJMU POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUGI GASTRONOMICZNEJ Dla realizacji kompleksowej Warsztatów Aktywizacji Psychospołecznej, zapewnienia pobytu i wyżywienia dla projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” nr RPWM.11.01.01-28-0156/16-01 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Działania 11.01.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Łódź, dn. 31.05.2019

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY W RAMACH ZAPYTANIA NR 13/ŁÓDZKIE/2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie świadczenia usługi asekuracji dla 12 uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Społeczno-Psychologicznej w ramach projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dokonano wyboru Wykonawców:
Mateusz Mazur - 20 zł/1 godzinę
Orzełek Krzysztof - 20 zł/1 godzinę
Bartoszewska Izabela - 20 zł/1 godzinę.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego (nr51/WM/SZ/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ KURSU PRAWA JAZDY KATEGORII B, WRAZ Z UBEZPIECZENIEM UCZESTNIKA I OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ realizowanej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dla 1 uczestnika w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” nr RPWM.11.01.01-28-0156/16-01 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Działania 11.01.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Strona 4 z 125