środa, 2020-09-23 Bogusława, Liwiusza, Tekli

SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ - II edycja (nr 3/Ł/SZ/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ - II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPLD.09.01.01-10-B026/19-00 z dnia 24.10.2019 r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja (nr 3/WM/SZ/2020)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPWM.11.01.01-28-0107/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 14.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/WM/SZ/2020 z dnia 01.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkoleniowej kursu prawa jazdy kat. C, C+E wraz z ubezpieczeniem i egzaminem zewnętrznym, w ramach projektu pt. Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja”.

Zamawiający w dniu 14.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Ośrodek Szkolenia Kierowców MIG ul. Mickiewicza 26/8, 11- 500 Giżycko
NIP 845-000-29-02 REGON 790155765
Łączna cena brutto: 5 375,00 zł
słownie: pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100.
 

 


»»»

Iława, 10.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 10/WM/WAZ/2020 z dnia 26.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego doradztwa zawodowego dla uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Zawodowej (WAZ) w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie od 17.07.2020 do 22.07.2020 r.

Zamawiający w dniu 10.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: 
Biuro Obsługi Projektów Europejskich Europrogres Artur Witkowski
ul. Unii Europejskiej 4/204, 86-050 Solec Kujawski;  NIP 976 071 62 60
Łączna cena brutto: 1 813,00 zł
słownie: tysiąc osiemset trzynaście złotych 00/100 złotych brutto.
 

 


»»»

Iława, 10.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 9/WM/WAZ/2020 z dnia 26.06.2020 r.,
w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia specjalistycznego tj. coacha dla uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Zawodowej (WAZ) w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego– II edycja” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie od 17.07.2020 do 22.07.2020 r.

Zamawiający w dniu 09.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: Nazwa i adres Wykonawcy:
Fundacja Rozwoju Integralnego
ul. Adama Rapackiego 8b/13, 26-600 Radom; NIP 796-297-19-92
Łączna kwota brutto: 2 886,00 zł
słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100 złotych brutto.

 

 


»»»

Warszawa, 09.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 11/WM/WAZ/2020 z dnia 30.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi asekuracji dla uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Zawodowej (WAZ) w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie od 17.07.2020 do 22.07.2020 r.

Zamawiający w dniu 09.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Aniela Biedrzycka
Łączna cena brutto: 1 440,00 zł
słownie: tysiąc czterysta czterdzieści złotych 00/100 złotych brutto.
 

 


»»»

Warszawa, 07.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/P/WAS/2020 z dnia 24.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia coachingowego dla uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Społeczno-Psychologicznej WAS w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”.

Zamawiający w dniu 07.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Fundacja Rozwoju Integranego, ul. Rapackiego 8b/13, 26-600 Radom
Cena brutto: 90,00 zł/1h
słownie: dziewięćdziesiąt i 00/100 złotych brutto.

 

Regionalny Program Operacyjny Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020
 

»»»

Warszawa, 06.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 8/WM/WAZ/2020 z dnia 06.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej oraz wynajmu pomieszczeń dydaktycznych/sal konferencyjnych dla uczestników/czek i kadry na Warsztacie Aktywizacji Zawodowej ( zwanym dalej WAZ) w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja”.

Zamawiający w dniu 06.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Anek –Tour Filip Klecan SP. Komandytowa
ul. Krasnobrodzka 13/224, 03-214 Warszawa
NIP 524-010-44-92
Łączna cena brutto: 12 770,00 zł
słownie: dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100 brutto.
 

 


»»»

Warszawa, 02.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/WAS/ŁII/2020 z dnia 24.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia fizjoterapeuty dla uczestników/czek 2 Warsztatów Aktywizacji Społeczno-Psychologicznej WAS w ramach projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ-II edycja”.

Zamawiający w dniu 02.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Fizjoterapia Michał Spychała, ul. Wróblewskiego 71a/2, 94-032 Łódź
Cena brutto: 100,00 zł/1 h
słownie: sto i 00/100 złotych brutto

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 


Więcej artykułów…

  1. »»»
  2. »»»
  3. »»»
  4. »»»

Strona 2 z 133