piątek, 2020-07-10 Filipa, Sylwany, Witalisa

»»»

Kraków, 08 czerwiec 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/M/WRO/2017 z dnia 17.05.2017r. w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Rozwoju Osobistego w terminie 23.06.2017r. – 28.06.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Krakowski Klub Kajakowy, ul. Kolna 2, 30-381 Kraków
Łączna cena brutto: 19 930,00 złotych.


Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego (indywidualne wsparcie psychologiczne nr 5/L/2017)

Dotyczy: realizacji usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego w województwie lubuskim dla uczestniczek projektu pt. „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Zielona Góra, 7 czerwca 2017r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIECIU POSTEPOWANIA

dotyczy zapytania ofertowego nr 4/L/2017 w ramach projektu pt. „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego” w zakresie realizacji usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestniczek projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji "FAR" .

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie zostało nierozstrzygnięte z powodu Złożenia oferty na wartość przekraczającą kwotę, którą Zamawiający posiada na realizację usługi.

Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020


»»»

Namysłów, 7 czerwca 2017r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIECIU POSTEPOWANIA 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/O/SZ/2017 z dnia 16.05.2017r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę”, w zakresie zapewnienia szkolenia zakończonego egzaminem – dla 3 Uczestników/czek Projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie zostało nierozstrzygnięte z powodu Złożenia oferty na wartość przekraczającą kwotę, którą Zamawiający posiada na realizację usługi.


»»»

Rzeszów, 7 czerwca 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/PK/2017 z dnia 23.05.2017r. w ramach projektu „Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie zapewnienia usługi wykonania wydruku i dostarczenia materiałów informacyjno-promocyjnych.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Stowarzyszenie POSTI ul. Tomasza Zana 3A, 20-601 Lublin, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Łączna cena brutto: 1421,21 złotych.


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego (nr 3A/WM/2017)

Dotyczy: Zapytania ofertowego na realizację usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego w województwie warmińsko-mazurskim dla uczestników/czek projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego”, w ramach w ramach 11 Osi Priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Rzeszów, 5 czerwca 2017r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/PK/2017 z dnia 15.05.2017r. w ramach projektu pt. „Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku” w zakresie zapewnienia indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 50 Uczestników/czek projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”. 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie zostało nierozstrzygnięte z powodu braku ofert spełniających kryteria.


»»»

Łódź, dn. 05.06.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację usługi indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników/czek projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 85 osób z niepełnosprawnościami szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR w ramach zapytania ofertowego nr 3/Ł/2017 z dnia 19.05.2017 .

Dokonano wyboru Wykonawcy: Deverson Ewelina Szmurło ul. Szara 27/38, 80-116 Gdańsk
Łączna kwota brutto brutto za godzinę 64,80 zł


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie (nr 4/P/SZ/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (KURS KOMPUTEROWY ECDL BASE B1-B4) realizowanej na terenie województwa pomorskiego dla 7 uczestników/czek w ramach projektu ”Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie”, w ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania 06.01.02 Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Strona 128 z 131