wtorek, 2020-04-07 Donata, Herminy, Rufina

»»»

Namysłów, 7 czerwca 2017r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIECIU POSTEPOWANIA 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/O/SZ/2017 z dnia 16.05.2017r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę”, w zakresie zapewnienia szkolenia zakończonego egzaminem – dla 3 Uczestników/czek Projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie zostało nierozstrzygnięte z powodu Złożenia oferty na wartość przekraczającą kwotę, którą Zamawiający posiada na realizację usługi.


»»»

Rzeszów, 7 czerwca 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/PK/2017 z dnia 23.05.2017r. w ramach projektu „Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie zapewnienia usługi wykonania wydruku i dostarczenia materiałów informacyjno-promocyjnych.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Stowarzyszenie POSTI ul. Tomasza Zana 3A, 20-601 Lublin, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Łączna cena brutto: 1421,21 złotych.


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego (nr 3A/WM/2017)

Dotyczy: Zapytania ofertowego na realizację usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego w województwie warmińsko-mazurskim dla uczestników/czek projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego”, w ramach w ramach 11 Osi Priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Rzeszów, 5 czerwca 2017r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/PK/2017 z dnia 15.05.2017r. w ramach projektu pt. „Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku” w zakresie zapewnienia indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 50 Uczestników/czek projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”. 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie zostało nierozstrzygnięte z powodu braku ofert spełniających kryteria.


»»»

Łódź, dn. 05.06.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację usługi indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników/czek projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 85 osób z niepełnosprawnościami szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR w ramach zapytania ofertowego nr 3/Ł/2017 z dnia 19.05.2017 .

Dokonano wyboru Wykonawcy: Deverson Ewelina Szmurło ul. Szara 27/38, 80-116 Gdańsk
Łączna kwota brutto brutto za godzinę 64,80 zł


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie (nr 4/P/SZ/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (KURS KOMPUTEROWY ECDL BASE B1-B4) realizowanej na terenie województwa pomorskiego dla 7 uczestników/czek w ramach projektu ”Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie”, w ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania 06.01.02 Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Rzeszów, 5 czerwca 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/PK/2017 z dnia 15.05.2017r. w ramach projektu „Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku” w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie zapewnienia usługi ubezpieczenia NNW wszystkich Uczestników/czek Projektu.
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Vienna Insurance Group, Z siedziba w Warszawie, ul. Noakowskiego 22, II Oddział w Warszawie ul. Żytnia 18 lok. H, 01-014 Warszawa
Łączna cena brutto:  2103,00  złotych.

 


W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 13/M/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA (ASEKURACJI) UCZESTNIKÓW/CZEK PRZEZ KADRĘ podczas Warsztatów Rozwoju Osobistego w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej


W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 12/M/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO COACHINGU podczas Warsztatów Rozwoju Osobistego dla uczestników/czek w ramach pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Strona 124 z 127