wtorek, 2020-04-07 Donata, Herminy, Rufina

»»»

Namysłów, 13 czerwca 2017r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/O/SZ/2017 z dnia 24.05.2017r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę”, w zakresie zapewnienia szkolenia ECDL zakończonego egzaminem – dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie zostało nierozstrzygnięte z powodu Złożenia oferty na wartość przekraczającą kwotę, którą Zamawiający posiada na realizację usługi.


»»»

Kraków, 12 czerwca 2017r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/M/SZ/2017 z dnia 26.05.2017r. w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności-aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”, w zakresie zapewnienia szkolenia – zakończonego egzaminem z zakresu: 
 

Lp.Nazwa szkoleniaPlanowana
liczba godzin
szkoleniowych
Rodzaj szkolenia
(indywidualne/grupowe)
Miejsce szkolenia
1.kurs komputerowy
ECDL
(BASE B1-4 i S2, S7)
40Grupowe tj: osoba  może dołączyć
do otwartej grupy szkoleniowej
Preferowana
na terenie miasta
Krakowa


wraz z ubezpieczeniem na czas trwania szkolenia dla 1 uczestnika/czki projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż w wyniku analizy ofert przedmiotowego zamówienia udzielone zostanie Wykonawcy: Vavatech Sp. z o.o. ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa;
W kwocie 3000,00 zł brutto


W stronę samodzielności-aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 16/M/2017)

DOTYCZY WYBORU SPECJALISTY– INFORMATYKA 
Zapytanie ofertowe na realizację usługi indywidualnego wsparcia specjalistycznego tj. informatyka, w województwie małopolskim dla uczestników/czek projektu pt. „W stronę samodzielności-aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”, w ramach Poddziałania 9.1.2 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej


W stronę samodzielności – aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 15/M/2017)

DOTYCZY WYBORU SPECJALISTY– DIETETYKA. Zapytanie ofertowe na realizację usługi indywidualnego wsparcia specjalistycznego tj. dietetyka, w województwie małopolskim dla uczestników/czek projektu pt. „W stronę samodzielności - społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”, w ramach Poddziałania 9.1.2 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej


„W stronę samodzielności – aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 14/M/2017)

DOTYCZY WYBORU SPECJALISTY– REHABILITANTA. 
Zapytanie ofertowe na realizację usługi indywidualnego wsparcia specjalistycznego tj. rehabilitanta, w województwie małopolskim dla uczestników/czek projektu pt. „W stronę  samodzielności – aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”, w ramach Poddziałania 9.1.2 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej


»»»

Kraków, 08 czerwiec 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/M/WRO/2017 z dnia 17.05.2017r. w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Rozwoju Osobistego w terminie 23.06.2017r. – 28.06.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Krakowski Klub Kajakowy, ul. Kolna 2, 30-381 Kraków
Łączna cena brutto: 19 930,00 złotych.


Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego (indywidualne wsparcie psychologiczne nr 5/L/2017)

Dotyczy: realizacji usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego w województwie lubuskim dla uczestniczek projektu pt. „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Zielona Góra, 7 czerwca 2017r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIECIU POSTEPOWANIA

dotyczy zapytania ofertowego nr 4/L/2017 w ramach projektu pt. „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego” w zakresie realizacji usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestniczek projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji "FAR" .

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie zostało nierozstrzygnięte z powodu Złożenia oferty na wartość przekraczającą kwotę, którą Zamawiający posiada na realizację usługi.

Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020


»»»

Namysłów, 7 czerwca 2017r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIECIU POSTEPOWANIA 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/O/SZ/2017 z dnia 16.05.2017r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę”, w zakresie zapewnienia szkolenia zakończonego egzaminem – dla 3 Uczestników/czek Projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie zostało nierozstrzygnięte z powodu Złożenia oferty na wartość przekraczającą kwotę, którą Zamawiający posiada na realizację usługi.


Strona 123 z 127