wtorek, 2020-04-07 Donata, Herminy, Rufina

Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego (nr 6/L/2017)

DOTYCZY WYBORU PSYCHOLOGA Realizacji usługi grupowego wsparcia psychologicznego w województwie lubuskim dla uczestniczek projektu pt. „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Kraków, 21 czerwiec 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 13/M/WRO/2017 z dnia 02.06.2017r. w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w zakresie sługi asekuracji dla 15 uczestników/czek warsztatu rozwoju osobistego realizowanego w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
1. Dominik Doroż, ul. Piotra Skargi 42/5, 33-100 Tarnów, kwota: 1320 zł brutto.
2. Mateusz Śliwa, Nowa Jastrząbka 25B, 33-151 Nowa Jastrząbka, kwota: 1320 zł brutto.
 


»»»

Kraków, 20 czerwiec 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 12/M/WRO/2017 z dnia 02.06.2017r. w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w zakresie zapewnienia grupowego wsparcia coachingu dla 15 uczestników/czek projektu realizowanego w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja–projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Tomasz Wysocki
Łączna cena brutto: 2 765 złotych.


»»»

Wejherowo, dn. 20.06.2016 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie szkolenia prawa jazdy kat. B wraz z opłatą egzaminacyjną (część teoretyczna i praktyczna) i opłatą za badania lekarskie , w ramach zapytania ofertowego nr 2/P/SZ/2017 dla 1 uczestniczki projektu pt. ” Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie”, ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania 06.01.02 Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.”

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Centrum Szkolenia Kierowców Rondo-Bis Wysocka Wiesława ul. Dąbrowskiego 6D 84-230 Rumia
Łączna kwota brutto: 1690,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 


»»»

Kraków, 20 czerwiec 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 11/M/WRO/2017 z dnia 01.06.2017r. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR" oświadcza, iż dokonała wyboru Wykonawcy (psychologa) świadczącego usługę w zakresie zapewnienia grupowego wsparcia psychologicznego (usługa psychologiczna) dla 15 uczestników/czek projektu w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” realizowanego w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Barbara Ziółkowska
Łączna cena brutto: 3500 złotych.


Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku (indywidualne wsparcie psychologiczne, nr 5/PK/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO dla 50 Uczestników/czek w ramach projektu pt. „Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku” w ramach w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Rzeszów, 19 czerwca 2017r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/PK/2017 z dnia 31.05.2017r. w ramach projektu pt. „Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku” w zakresie zapewnienia indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 50 Uczestników/czek projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie zostało nierozstrzygnięte z powodu braku ofert spełniających kryteria.


W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 3/M/WRO/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ 

Dla realizacji kompleksowej Warsztatów Rozwoju Osobistego, zapewnienia pobytu i wyżywienia dla uczestników/czek oraz personelu merytorycznego w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w realizacji Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Namysłów, 13 czerwca 2017r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/O/SZ/2017 z dnia 24.05.2017r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę”, w zakresie zapewnienia szkolenia ECDL zakończonego egzaminem – dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie zostało nierozstrzygnięte z powodu Złożenia oferty na wartość przekraczającą kwotę, którą Zamawiający posiada na realizację usługi.


Strona 122 z 127