poniedziałek, 2020-01-20 Fabioli, Miły, Sebastiana

W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (grupowe wsparcie psychologiczne nr 11/M/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO podczas Warsztatów Rozwoju Osobistego dla uczestników/czek w ramach pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Kraków, 01 czerwca 2017r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/M/SZ/2017 z dnia 10.05.2017r. w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności – aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”, w zakresie zapewnienia usługi kursów prawa jazdy dla uczestnika/czki projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie z powodu otrzymania oferty, która nie spełnia wymogów formalnych jest nierozstrzygnięte.
 


Aktywna integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku (nr 4/PK/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO dla 50 Uczestników/czek w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku” w ramach w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie (nr 3/P/SZ/2017)

Wejherowo, 2 czerwca 2017r.

Informujemy, iż zmianie uległ przedmiot zamówienia, który obejmuje kurs operatora wózka podnośnikowego specjalizowanego - KATEGORIA I WJO wraz z opłata za badanie lekarskie, BEZ UBEZPIECZENIA 

  • Zapytania ofertowego nr 2/P/SZ/2017(nazwa przedmiotu zamówienie, pkt. I, IV i XI)
  • formularz ofertowy pkt. I; przedmiot zamówienie w tabeli
  • załącznik 1.2; nazwa przedmiotu zamówienia we wstępie.

W związku z powyższą zmianą, termin nasyłania ofert został wydłużony do dnia 16.06.2017 r. do godziny 23.59
.......................................................................................................................................................................................

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (KURS OPERATORA WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO SPECJALIZOWANEGO – KATEGORIA I WJO WRAZ Z OPŁATĄ ZA BADANIE LEKARSKIE)

Dotyczy: Zapytania ofertowego na realizację usługi szkoleniowej w województwie pomorskim dla 1 uczestnika w ramach projektu pt. ”Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie”, w ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania 06.01.02 Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Iława dn. 31.05.2017

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie usługi ubezpieczeniowej NNW w terminie od 01.06.2017 do 30.09.2019, z możliwością przedłużenia do 31.10.2019 w ramach zapytania ofertowego nr 4/WM/2017, w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Jnsurance Group, ul. Żytnia 18 lok.H, 01-014 Warszawa
Łączna kwota brutto: 4 382,00 zł


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie (kurs prawa jazdy nr 2/P/SZ/2017)

Wejherowo, 2 czerwca 2017r.

informujmy, iż zmianie uległ przedmiot zamówienia, który obejmuje Kurs prawa jazdy kat. B z opłata egzaminacyjna i badaniem lekarskim - BEZ UBEZPIECZENIA. 

  • Zapytania ofertowego nr 2/P/SZ/2017(nazwa przedmiotu zamówienie, pkt. I, IV i XI - zmiana terminu składania ofert z 13.-6.2017 na 14.06.2017)
  • formularz ofertowy pkt. I - przedmiot zamówienie w tabeli
  • załącznik 1.2; nazwa przedmiotu zamówienia we wstępie.

 ..............................................................................................................................................................................

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (KURSU PRAWA JAZDY) WRAZ Z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ i BADANIEM LEKARSKIM 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na realizację usługi szkoleniowej w województwie pomorskim dla 1 uczestniczki w ramach projektu pt. ”Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie”, w ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania 06.01.02 Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Kraków, 30 maja 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/M/SZ/2017 z dnia 09.05.2017r. w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności-aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”, w zakresie świadczenia usługi kursu prawa jazdy wraz z egzaminem zewnętrznym udzielanym uczestnikom Projektu wraz z ubezpieczeniem na czas trwania kursu dla 1 uczestnika/czki projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż w wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienia udzielone zostanie Wykonawcy: Przedsiębiorstwo wielobranżowe "Rolminex" Sp. z o.o. Ośrodek Szkolenia Kierowców Al. Jana Pawła II 232; 31-913 Kraków;
W kwocie 2595,00 zł brutto


»»»

Namysłów, 30 maja 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 11/O/2017 z dnia 12.05.2017r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę”, w zakresie zapewnienia grupowego wsparcia specjalistycznego (usługa specjalistyczna) dla średnio 9 uczestników/czek projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej w terminie 05.06.2017r. – 10.06.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy: Sylwia Drozdowska


Strona 137 z 138