piątek, 2020-04-03 Pankracego, Renaty, Ryszarda

Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego (nr 1/WM/WAS/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ Dla realizacji kompleksowej Warsztatów Aktywizacji Społecznej, zapewnienia pobytu i wyżywienia dla projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” nr RPWM.11.01.01-28-0156/16-01 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Działania 11.01.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie (Nr 2/P/WAZ/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ Dla realizacji kompleksowej Warsztatów Aktywizacji Zawodowej, zapewnienia pobytu i wyżywienia dla projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie” w ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania 06.01.02 Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 19/M/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA (ASEKURACJI) UCZESTNIKÓW/CZEK PRZEZ KADRĘ podczas Warsztatów Rozwoju Osobistego dla uczestników/czek w ramach pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 18/M/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO COACHINGU podczas Warsztatów Rozwoju Osobistego dla uczestników/czek w ramach pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (NR 17/M/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO podczas Warsztatów Rozwoju Osobistego dla uczestników/czek w ramach pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego (nr 7/L/2017)

DOTYCZY WYBORU DORADCY ZAWODOWEGO realizacji usługi grupowego doradztwa zawodowego w województwie lubuskim dla uczestniczek projektu pt. „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Wejherowo, dn. 27.06.2016 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie usługi szkoleniowej - operator wózków podnośnikowych specjalizowanych (kategoria urządzeń I WJO) z egzaminem UDT oraz opłatą za badania lekarskie, w ramach zapytania ofertowego nr 3/P/SZ/2017 dla 1 uczestnika projektu pt. ”Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie”, ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania 06.01.02 Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.”

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Akademia Operatorów Sztaplarek i BHP Radosław Hałuniewicz ul. Hryniewickiego 10/25 81-340 Gdynia 
Łączna kwota brutto: 1950,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 


Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego (nr 6/L/2017)

DOTYCZY WYBORU PSYCHOLOGA Realizacji usługi grupowego wsparcia psychologicznego w województwie lubuskim dla uczestniczek projektu pt. „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Kraków, 21 czerwiec 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 13/M/WRO/2017 z dnia 02.06.2017r. w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w zakresie sługi asekuracji dla 15 uczestników/czek warsztatu rozwoju osobistego realizowanego w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
1. Dominik Doroż, ul. Piotra Skargi 42/5, 33-100 Tarnów, kwota: 1320 zł brutto.
2. Mateusz Śliwa, Nowa Jastrząbka 25B, 33-151 Nowa Jastrząbka, kwota: 1320 zł brutto.
 


Strona 121 z 127