poniedziałek, 2020-04-06 Ady, Celestyny, Ireneusza

»»»

Kraków, 05 lipiec 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie zapewnienia grupowego wsparcia psychologicznego (usługa psychologiczna), w ramach zapytania ofertowego nr 17/M/2017 dla 17 uczestników projektu pt. ” W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych Stoczek 9, 21-077 Spiczyn 
Łączna kwota brutto: 3080,00 zł
 


»»»

Kraków, 04 lipiec 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/M/WRO/2017 z dnia 14.06.2017r. w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla uczestników/czek oraz personelu merytorycznego na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Rozwoju Osobistego w terminie 07.07.2017r. – 12.07.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Krakowski Klub Kajakowy, ul. Kolna 2, 30-381 Kraków
Łączna cena brutto: 21 460,00 złotych.
 


Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego (nr 1a/L/WRO/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GASTRONOMICZNEJ Dla realizacji kompleksowej Warsztatu Rozwoju Osobistego, zapewnienia wyżywienia dla uczestniczek projektu i personelu merytorycznego projektu „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego” nr RPLB.07.03.00-08-0025/16-00 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna Działania 7.3 Programy Aktywnej Integracji realizowane przez inne podmioty Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności. 

Czytaj więcej


Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego (nr 1/L/WRO/2017)

DOTYCZY WYNAJMU POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH Dla realizacji kompleksowej Warsztatu Rozwoju Osobistego, pomieszczeń dla celów pomieszczeń dydaktycznych/sal konferencyjnych dla uczestniczek projektu i personelu merytorycznego projektu „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego” nr RPLB.07.03.00-08-0025/16-00 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna Działania 7.3 Programy Aktywnej Integracji realizowane przez inne podmioty Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 3a/M/TRANSPORT/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ Dla realizacji kompleksowej Warsztatu Aktywizacji Zawodowej, zapewnienia pobytu i wyżywienia dla merytorycznego projektu w ramach projektu „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w realizacji Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 1/M/WAZ/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ Dla realizacji kompleksowej Warsztatu Aktywizacji Zawodowej, zapewnienia pobytu i wyżywienia dla merytorycznego projektu w ramach projektu „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w realizacji Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Wejherowo, dn. 30.06.2016 r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/P/SZ/2017 z dnia 05.06.2017r. w zakresie usługi szkoleniowej – kurs komputerowy ECDL BASE B1-B4 w ramach projektu pt. ” Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie”, ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania 06.01.02 Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.”

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie zostało nierozstrzygnięte z powodu braku ofert spełniających kryteria.


Regionalny Program Operacyjny Wojewwództwa Pomorskiego na lata 2014-2020

  


»»»

Iława, dn. 30.06.2017 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację usługi indywidualnego wsparcia psychologa w województwie warmińsko-mazurskim w ramach zapytania ofertowego z dnia 06.06.2017 nr 3A/WM/2017 dla uczestników/czek projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:

  1. Indywidualne wsparcie psychologa - 1 godzina (w ramach powiatów: iławski, nowomiejski). Centrum Badań Psychologicznych Beata Pepel ul. Wyszyńskiego 22 14-200 Iława W kwocie 80,00 zł brutto brutto za godzinę.
  2. Indywidualne wsparcie psychologa - 1 godzina (w ramach powiatów: działdowski, nidzicki). Pracownia Psychologiczno-Coachingowa Grażyna Kula Wymój 14, 11-034 Stawiguda W kwocie 90,00 zł brutto brutto za godzinę.
  3. Indywidualne wsparcie psychologa - 1 godzina (w ramach powiatów: braniewski, lidzbarski). Pracownia Psychologiczno-Coachingowa Grażyna Kula Wymój 14, 11-034 Stawiguda W kwocie 90,00 zł brutto brutto za godzinę.
  4. Indywidualne wsparcie psychologa - 1 godzina (w ramach powiatów: olsztyński, mrągowski). Paulina Sadowska ul. Generała Maczka 30/17, Olsztyn W kwocie 50,00 zł brutto brutto za godzinę.Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego (nr 1/WM/WAS/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ Dla realizacji kompleksowej Warsztatów Aktywizacji Społecznej, zapewnienia pobytu i wyżywienia dla projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” nr RPWM.11.01.01-28-0156/16-01 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Działania 11.01.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Strona 121 z 127