poniedziałek, 2020-04-06 Ady, Celestyny, Ireneusza

Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie (kurs prawa jazdy, nr 6/P/SZ/2017)

Dotyczy: Zapytania ofertowego na realizację usługi szkoleniowej w województwie pomorskim dla  1 uczestnika w ramach projektu pt. ” Indywidualna i kompleksowa aktywizacja  55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie”, w ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania 06.01.02 Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności. 

Czytaj więcej


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie (kurs prawa jazdy, nr 5/P/SZ/2017)

Dotyczy: Zapytania ofertowego na realizację usługi szkoleniowej w województwie pomorskim dla  1 uczestnika w ramach projektu pt. ” Indywidualna i kompleksowa aktywizacja  55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie”, w ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania 06.01.02 Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Rzeszów, dn. 07.07.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację usługi indywidualnego wsparcia psychologa w województwie podkarpackim w ramach zapytania ofertowego 5/PK/2017 z dnia 19.06.2017 r. dla uczestników/czek projektu Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku” realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Marek Troc Szkolenia i Doradztwo ul. Kazimierzowska 10 lok 3, 17-100 Bielsk Podlaski
W kwocie 69,00 zł brutto brutto za godzinę.
 


»»»

Warszawa, 06.07.2017.r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3a/M/TRANSPORT/2017 z dnia 30.06.2017r. w ramach projektu „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w realizacji Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Radio Taxi Partner ul. Wł. Jagiełły 20/1, 31-711 Kraków
Łączna cena brutto: 2 696,40 złotych.
 


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę (nr 12/0/2017)

 

DOTYCZY  ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO  dla 14 uczestników/czek w regionie opolskim w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych  z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę”, w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę (nr 4/O/SZ/2017)

Namysłów, 10 lipca 2017r.

INFORMACJA O MODYFIKACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE  MIEJSCA REALIZACJI  SZKOLENIA  Z DNIA 06.07.2017 R.  
 I. Opis Szkolenia, tabela: wiersz 1d, kolumna 4 
....................................................................................................................................................


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURS KOMPUTEROWY (ECDL BASE) realizowanej na terenie województwa opolskiego uczestników/czek w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych  z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę”, w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Kraków, 6 lipiec 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie asekuracji warsztatu rozwoju osobistego, w ramach zapytania ofertowego nr 19/M/2017 dla 17 uczestników projektu pt. ”W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja–projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Katarzyna Buczek, ul. Radzikowskiego 74/70, 31-315 Kraków
Łączna kwota brutto: 1272,00 zł


»»»

Kraków, 6 lipiec 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie zapewnienia grupowego coachingu ( usługa coachingowa) , w ramach zapytania ofertowego nr 18/M/2017 dla 17 uczestników projektu pt. ”W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja–projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Grzegorz Firek Coaching Caffe, ul. Lindego1, 30-148 Kraków
Łączna kwota brutto: 2415,00 zł


»»»

Kraków, 05 lipiec 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie zapewnienia grupowego wsparcia psychologicznego (usługa psychologiczna), w ramach zapytania ofertowego nr 17/M/2017 dla 17 uczestników projektu pt. ” W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych Stoczek 9, 21-077 Spiczyn 
Łączna kwota brutto: 3080,00 zł
 


Strona 120 z 127