poniedziałek, 2020-04-06 Ady, Celestyny, Ireneusza

»»»

Kraków, 14 lipiec 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie zapewnienia indywidualnego wsparcia specjalistycznego tj. rehabilitanta, w ramach zapytania ofertowego nr 14/M/2017 dla uczestników projektu pt. ” W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja–projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Krzysztof Dudoń ul. Szkolna 16, 34-220 Maków Podhalański Łączna
kwota brutto: 100,00 zł za 1 godzinę indywidualnego wsparcia specjalistycznego tj. rehabilitacyjnego.
 


»»»

Zielona Góra, dn. 13.07.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację usługi grupowego wsparcia doradztwa zawodowego w województwie lubuskim w ramach zapytania ofertowego nr 7/L/2017 z dnia 27.06.2017r dla uczestniczek projektu „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego”.

Dokonano wyboru Wykonawcy: Iwona Lesik, 69-200 Sulęcin, ul. Paska 88
W kwocie 70,00 zł brutto brutto za godzinę.
 

Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020


»»»

Zielona Góra, dn. 11.07.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację usługi grupowego wsparcia psychologa w województwie lubuskim w ramach zapytania ofertowego 6/L/2017 z dnia 22.06.2017r dla uczestniczek projektu „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, Stoczek 9, 21-077 Spiczyn
W kwocie 70,00 zł brutto brutto za godzinę.
 

Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę (kurs prawa jazdy Nr 5/O/SZ/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (KURSU PRAWA JAZDY) WRAZ Z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ i BADANIEM LEKARSKIM realizowanej na terenie województwa opolskiego dla 1 uczestniczki w ramach projektu w pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych  z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę”, w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (asekuracja uczestników, nr 22/M/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA (ASEKURACJI) UCZESTNIKÓW/CZEK PRZEZ KADRĘ podczas Warsztatów Aktywizacji Zawodowej dla uczestników/czek w ramach pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (grupowe dioradztwo zawodowe i materiały szkoleniowe nr 21/M/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO ORAZ PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ podczas Warsztatów Aktywizacji Zawodowej dla uczestników/czek w ramach pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (grupowe wsparcie psychologiczne nr 20/M/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO podczas Warsztatów Aktywizacji Zawodowej dla uczestników/czek w ramach pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie (kurs komputerowy nr7/P/SZ/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (KURS KOMPUTEROWY ECDL BASE B1-B4) realizowanej na terenie województwa pomorskiego dla 7 uczestników/czek w ramach projektu ”Indywidualna i kompleksowa aktywizacja  55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie”, w ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania 06.01.02 Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie (kurs prawa jazdy, nr 6/P/SZ/2017)

Dotyczy: Zapytania ofertowego na realizację usługi szkoleniowej w województwie pomorskim dla  1 uczestnika w ramach projektu pt. ” Indywidualna i kompleksowa aktywizacja  55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie”, w ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania 06.01.02 Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności. 

Czytaj więcej


Strona 119 z 127