wtorek, 2020-04-07 Donata, Herminy, Rufina

»»»

Iława, 17 lipiec 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/WM/WAS/2017 z dnia 30.06.2017r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla uczestników/czek oraz personelu merytorycznego na organizowanych przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztatach Aktywizacji Społecznej w terminach: WAS nr 1: 11.08.2017-16.08.2017r. WAS nr 2: 02.10.2017-07.10.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego AZS Wilkasy Niegocińska 5, 11-500 Giżycko
Łączna cena brutto:
WAS nr 1: 12 975,00 złotych.
WAS nr 2: 12 975,00 złotych


»»»

Wejherowo, 17 lipiec 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/P/WAZ/2017 z dnia 29.06.2017r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla uczestników/czek oraz personelu merytorycznego na organizowanych przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztatach Aktywizacji Zawodowej w terminach:
WAZ nr 1 - 27.08.2017-01.09.2017r.
WAZ nr 2 - 27.08.2017-01.09.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „SZANSA-START GDAŃSKA”
ul. Puszkina 8/1a, 80-233 Gdańsk prowadzący Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny Mausz Ostrów Mausz
Łączna cena brutto:
WAZ nr 1: 13 180,00 złotych 
WAZ nr 2: 13 180,00 złotych
 

 Regionalny Program Operacyjny Wojewwództwa Pomorskiego na lata 2014-2020

  


Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku (nr 6/PK/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO tj. PRAWNIKA Dla 1 Uczestnika/czki w ramach projektu pt. „Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku” w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej


»»»

Kraków, 17 lipiec 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/M/WAZ/2017 z dnia 30.06.2017r. w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla uczestników/czek oraz personelu merytorycznego na organizowanych przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztatach Aktywizacji Zawodowej w terminie: 24.07.2017-29.07.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Krakowski Klub Kajakowy, ul. Kolna 2, 30-381 Kraków
Łączna cena brutto: 18 530,00 zł


»»»

Zielona Góra, 17 lipiec 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/L/WRO/2017 z dnia 30.06.2017r. w ramach projektu pt. „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego” w zakresie zapewnienia pomieszczeń dla celów dydaktycznych dla uczestników/czek oraz personelu merytorycznego na organizowanych przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztatach Rozwoju Osobistego w terminie 24.07.2017r. – 27.07.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej ul. Francuska 25a, 65-943 Zielona Góra
Łączna cena brutto: 1 968,00 zł
 

Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020


W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 4/M/WRO/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ. Dla realizacji kompleksowej Warsztatów Rozwoju Osobistego, zapewnienia pobytu i wyżywieniadla  uczestników/czek oraz personelu merytorycznego w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”  w realizacji Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 2/M/WAZ/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ Dla realizacji kompleksowej Warsztacie Aktywizacji Zawodowej, zapewnienia pobytu i wyżywieniadla  uczestników/czek oraz personelu merytorycznego w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”  w realizacji Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Kraków, 14 lipiec 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie zapewnienia indywidualnego wsparcia specjalistycznego tj. informatyka, w ramach zapytania ofertowego nr 16/M/2017 dla uczestników projektu pt. ” W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius Waldemar Węglarz
ul. Marszałka Piłsudskiego 4C/12, 34-700 Rabka-Zdrój
Łączna kwota brutto: 100,00 zł za 1 godzinę indywidualnego wsparcia specjalistycznego.
 


»»»

Kraków, 14 lipiec 2017r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 15/M/2017 z dnia 09.06.2017r. w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności – aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”, w zakresie zapewnienia usługi indywidualnego wsparcia specjalistycznego tj. dietetyka dla uczestników projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie z powodu otrzymania oferty, która nie spełnia wymogów formalnych jest nierozstrzygnięte.
 


Strona 118 z 127