czwartek, 2020-04-02 Franciszka, Malwiny, Władysława

W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 24/M/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ podczas Warsztatów Aktywizacji Zawodowej dla uczestników/czek w ramach pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 23/M/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO 
podczas Warsztatów Aktywizacji Zawodowej dla uczestników/czek w ramach pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjnośc

Czytaj więcej


»»»

Namysłów, 19 lipca 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/O/SZ/2017 z dnia 06.07.2017r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę”, w zakresie zapewnienia szkolenia zakończonego egzaminem – dla 4 Uczestników/czek Projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonano wyboru Wykonawcy:
Jan Lesiak, e-nergy, ul. Elsnera 58, 43-190 Mikołów
Łączna cena brutto za 1 szkolenie 1980,00 zł


»»»

Kraków, 18 lipiec 2017r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 22/M/2017 z dnia 07.07.2017 w zakresie asekuracji Warsztatu Aktywizacji Zawodowej dla 15 uczestników/czek projektu pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja–projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie zostało nierozstrzygnięte z powodu braku ofert.
 


»»»

Kraków, 18 lipiec 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie zapewnienia grupowego doradztwa zawodowego oraz przygotowania materiałów szkoleniowych z zakresu aktywizacji zawodowej, w ramach zapytania ofertowego nr 21/M/2017 dla 15 uczestników projektu pt. ” W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja–projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
CoachingSpace Karolina Nikorowska, ul. Teodora Talowskiego 2/5,30-376 Kraków
Łączna kwota brutto: 4458,75,00 zł
 


»»»

Kraków, 18 lipiec 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie zapewnienia grupowego wsparcia psychologicznego (usługa psychologiczna), w ramach zapytania ofertowego nr 20/M/2017 dla 15 uczestników projektu pt. ” W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja–projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Barbara Ziółkowska Pyszki 3, 11-420 Srokowo NIP: 955-190-65-05
Łączna kwota brutto: 3150,00 zł
 


»»»

Zielona Góra, 17 lipiec 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1a/L/WRO/2017 z dnia 30.06.2017r. w ramach projektu pt. „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego” w zakresie zapewnienia wyżywienia dla uczestniczek i personelu merytorycznego projektu na organizowanych przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztatach Rozwoju Osobistego w terminie 24.07.2017r. – 27.07.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
F H PRESS ul. Halaszki 9/46, 30-611 Kraków Oddział W Zielonej Górze ul. Pod Topolami 4 BAR ZJEDZ GO!
Łączna cena brutto: 2 520,00 zł
 

Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020


»»»

Iława, 17 lipiec 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/WM/WAS/2017 z dnia 30.06.2017r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla uczestników/czek oraz personelu merytorycznego na organizowanych przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztatach Aktywizacji Społecznej w terminach: WAS nr 1: 11.08.2017-16.08.2017r. WAS nr 2: 02.10.2017-07.10.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego AZS Wilkasy Niegocińska 5, 11-500 Giżycko
Łączna cena brutto:
WAS nr 1: 12 975,00 złotych.
WAS nr 2: 12 975,00 złotych


»»»

Wejherowo, 17 lipiec 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/P/WAZ/2017 z dnia 29.06.2017r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla uczestników/czek oraz personelu merytorycznego na organizowanych przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztatach Aktywizacji Zawodowej w terminach:
WAZ nr 1 - 27.08.2017-01.09.2017r.
WAZ nr 2 - 27.08.2017-01.09.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „SZANSA-START GDAŃSKA”
ul. Puszkina 8/1a, 80-233 Gdańsk prowadzący Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny Mausz Ostrów Mausz
Łączna cena brutto:
WAZ nr 1: 13 180,00 złotych 
WAZ nr 2: 13 180,00 złotych
 

 Regionalny Program Operacyjny Wojewwództwa Pomorskiego na lata 2014-2020

  


Strona 117 z 127