poniedziałek, 2020-04-06 Ady, Celestyny, Ireneusza

»»»

Namysłów, 01 sierpnia 2017r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/O/SZ/2017 z dnia 20.07.2017r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę”, w zakresie zapewnienia usługi kursów prawa jazdy dla uczestnika/czki projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż postępowanie nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert.


»»»


Rzeszów, dn. 01.08.2017 r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/PK/2017 z dnia 17.07.2017r. w ramach projektu pt. „Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku” w zakresie zapewnienia indywidualnego wsparcia specjalistycznego tj. prawnika dla 1 Uczestnika/czki projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie zostało nierozstrzygnięte z powodu braku ofert.


Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku (nr 7/PK/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO tj. REHABILITANTA dla min 4 Uczestników/czek w ramach projektu pt. „Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku” w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej


W stronę samodzielności-aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego NR 6/M/SZ/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z UBEZPIECZENIEM UCZESTNIKA/CZKI SZKOLENIA realizowanej na terenie województwa małopolskiego dla 6 uczestników/czek w ramach projektu „W stronę samodzielności-aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”, w ramach Poddziałania 9.1.2 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Wejherowo, dn. 25.07.2016 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie szkolenia prawa jazdy kat. B wraz z opłatą egzaminacyjną (część teoretyczna i praktyczna) i opłatą za badania lekarskie , w ramach zapytania ofertowego nr 5/P/SZ/2017 dla 1 uczestnika projektu pt. ” Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie”, ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania 06.01.02 Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.”

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Elka Scholl S.C. Maja I Radosław Surała ul. Świętojańska 38/10, 81-372 Gdynia
Łączna kwota brutto: 1500,00 zł
 

Regionalny Program Operacyjny Wojewwództwa Pomorskiego na lata 2014-2020

  


»»»


Wejherowo, dn. 25.07.2016 r.

INFORMACJA O NIEROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/P/SZ/2017 z dnia 07.07.2017r. w zakresie usługi szkoleniowej – kurs prawa jazdy kat. B z egzaminem zewnętrznym ( część teoretyczna i praktyczna ) i badaniem lekarskim dla 1 uczestnika projektu w ramach projektu pt. ” Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie”, ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania 06.01.02 Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.”

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie zostało nierozstrzygnięte z powodu braku ofert.

 Regionalny Program Operacyjny Wojewwództwa Pomorskiego na lata 2014-2020

  


»»»

Wejherowo, dn. 25.07.2016 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie szkolenia kursu komputerowego ECDL BASE B1-B4 zakończone egzaminem, w ramach zapytania ofertowego nr 7/P/SZ/2017 dla 7 uczestników/czek projektu pt. ” Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie”, ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania 06.01.02 Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.”

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia Al. Grunwaldzka 472D , 80-309 Gdańsk
Łączna kwota brutto: 12 900,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Wojewwództwa Pomorskiego na lata 2014-2020

  


»»»

Namysłów, 25 lipca 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy zapytania ofertowego nr 12/O/2017 projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę” w zakresie realizacji usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 14 uczestników/czek projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonano wyboru Wykonawcy:
Dawid Kłapkowski, Centrum Psychoedukacyjne ul.1 Maja 286/4 , 45-355 Opole
Łączna cena brutto brutto za 1 godzinę: 54,00 zł


W stronę samodzielności-aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 29/M/2017)

DOTYCZY WYBORU SPECJALISTY - DIETETYKA. Zapytanie ofertowe na realizację usługi  indywidualnego wsparcia specjalistycznego tj. dietetyka, w województwie małopolskim dla uczestników/czek projektu pt. „W stronę samodzielności-aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”, w ramach Poddziałania 9.1.2 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej


Strona 114 z 127