wtorek, 2020-04-07 Donata, Herminy, Rufina

»»»

Kraków, 07 sierpnia 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie zapewnienia grupowego doradztwa zawodowego z zakresu aktywizacji zawodowej, w ramach zapytania ofertowego nr 24/M/2017 dla średnio 15 uczestników projektu pt. ” W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja–projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich Krzysztof Błażowski Ul. Powstańców Śląskich 26/2, 45-087 Opole
Łączna kwota brutto: 3013,50 zł


»»»

Kraków, 07 sierpień 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie zapewnienia grupowego wsparcia psychologicznego (usługa psychologiczna), w ramach zapytania ofertowego nr 23/M/2017 dla średnio 15 uczestników projektu pt. ” W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Magdalena Radomska, Kamień 532, 36-053 Kamień
Łączna kwota brutto: 2450 ,00 zł


Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego (nr8/L/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO tj. PRAWNIKA dla 5 Uczestniczek w ramach projektu pt. „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego”w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2020  przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego (nr 1/L/SZ/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (KURSU PRAWA JAZDY) WRAZ Z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ realizowanej na terenie województwa lubuskiego dla 1 uczestniczki w ramach projektu pt. „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2020  przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 1/M/TRANSPORT/WAZ/2017)

DOTYCZY TRANSPORTU UCZESTNIKÓW/CZEK dla realizacji kompleksowej usługi przewozu osób na potrzeby realizacji Warsztatu Aktywizacji Zawodowej w ramachprojektu „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”w realizacji Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Kraków, 1 sierpień 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/M/WRO/2017 z dnia 14.07.2017r. w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla uczestników/czek oraz personelu merytorycznego na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Rozwoju Osobistego w terminie 18.08.2017r. – 23.08.2017r. 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Krakowski Klub Kajakowy, ul. Kolna 2, 30-381 Kraków
Łączna cena brutto: 18 530,00 złotych.
 


»»»

Kraków, 1 sierpnia 2017r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/M/WAZ/2017 z dnia 14.07.2017r. w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla uczestników/czek oraz personelu merytorycznego na organizowanych przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztatach Aktywizacji Zawodowej w terminie 11.08.2017-16.08.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Krakowski Klub Kajakowy, ul. Kolna 2, 30-381 Kraków
Łączna cena brutto: 18 530,00 zł
 


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę (nr 14/O/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO podczas Warsztatów Aktywizacji Zawodowej dla uczestników/czek w ramach pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych  z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę”w ramach Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowePoddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego FunduszuSpołecznegow ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę (nr 13/O/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO 
podczas Warsztatów Aktywizacji Zawodowej dla uczestników/czek w ramach pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych  z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę”w ramach Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Strona 113 z 127