wtorek, 2020-04-07 Donata, Herminy, Rufina

»»»

Kraków, 16 sierpień 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie asekuracji warsztatu rozwoju osobistego, w ramach zapytania ofertowego nr 28/M/2017 dla średnio 15 uczestników projektu pt. ” W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja–projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawców:

  1. Katarzyna Buczek, ul. Radzikowskiego 74/70, 31-315 Kraków. Łączna kwota brutto: 1195,20 zł
  2. Aleksandra Nowak, ul. Szpitalna 4/47, 53-511 Wrocław. Łączna kwota brutto: 1200,00 zł
  3. Mateusz Dudek, ul. Nowa 23, 38-500 Sanok. Łączna kwota brutto: 1264,80 zł
  4. Katarzyna Kowalczyk, Al. Kościuszki 14a/8, 42-200 Częstochowa. Łączna kwota brutto: 1267,20 zł


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę (nr 16/O/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO podczas Warsztatów Aktywizacji Zawodowej dla uczestników/czek w ramach pt. Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych  z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę” w ramach Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowePoddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego FunduszuSpołecznegow ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego (nr 10/L/2017)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO podczas Warsztatów Rozwoju Osobistego dla uczestniczek w ramach pt. Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego” w ramach Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego (nr 9/L/2017)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO 
podczas Warsztatów Rozwoju Osobistego dla uczestniczek w ramach pt. Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego” w ramach Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Kraków, 14 sierpnia 2017r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 29/M/2017 z dnia 24.07.2017r. w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności – aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”, w zakresie zapewnienia usługi indywidualnego wsparcia specjalistycznego tj. dietetyka dla min 3 uczestników projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie zostało nierozstrzygnięte z powodu braku ofert.
 


»»»

Zielona Góra, 14 sierpnia 2017r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIECIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/L/SZ/2017 z dnia 02.08.2017r. w ramach projektu pt. „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego” w zakresie zapewnienia usługi kursów prawa jazdy dla uczestniczki projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie zostało nierozstrzygnięte z powodu braku wpłynięcia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

 


Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego (Kurs prawa jazdy nr 2/L/SZ/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (KURSU PRAWA JAZDY) WRAZ Z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ realizowanej na terenie województwa lubuskiego dla 1 uczestniczki w ramachprojektu pt. „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę (nr 15/O/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO 
podczas Warsztatów Aktywizacji Zawodowej dla uczestników/czek w ramach pt. Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych  z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracęw ramach Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowePoddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego FunduszuSpołecznegow ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Kraków, 10.08.2017.r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/M/TRANSPORT/WAZ/2017 z dnia 01.08.2017r. w ramach projektu „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w realizacji Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja –projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Radio Taxi Partner ul. Wł. Jagiełły 20/1, 31-711 Kraków
Łączna cena brutto: 2 906,00 złotych.
 


Strona 112 z 127