sobota, 2020-07-11 Benedykta, Kariny, Olgi

»»»

Iława, 10.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 10/WM/WAZ/2020 z dnia 26.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego doradztwa zawodowego dla uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Zawodowej (WAZ) w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie od 17.07.2020 do 22.07.2020 r.

Zamawiający w dniu 10.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: 
Biuro Obsługi Projektów Europejskich Europrogres Artur Witkowski
ul. Unii Europejskiej 4/204, 86-050 Solec Kujawski;  NIP 976 071 62 60
Łączna cena brutto: 1 813,00 zł
słownie: tysiąc osiemset trzynaście złotych 00/100 złotych brutto.
 

 


»»»

Iława, 10.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 9/WM/WAZ/2020 z dnia 26.06.2020 r.,
w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia specjalistycznego tj. coacha dla uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Zawodowej (WAZ) w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego– II edycja” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie od 17.07.2020 do 22.07.2020 r.

Zamawiający w dniu 09.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: Nazwa i adres Wykonawcy:
Fundacja Rozwoju Integralnego
ul. Adama Rapackiego 8b/13, 26-600 Radom; NIP 796-297-19-92
Łączna kwota brutto: 2 886,00 zł
słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100 złotych brutto.

 

 


»»»

Warszawa, 09.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 11/WM/WAZ/2020 z dnia 30.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi asekuracji dla uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Zawodowej (WAZ) w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie od 17.07.2020 do 22.07.2020 r.

Zamawiający w dniu 09.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Aniela Biedrzycka
Łączna cena brutto: 1 440,00 zł
słownie: tysiąc czterysta czterdzieści złotych 00/100 złotych brutto.
 

 


»»»

Warszawa, 07.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/P/WAS/2020 z dnia 24.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia coachingowego dla uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Społeczno-Psychologicznej WAS w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”.

Zamawiający w dniu 07.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Fundacja Rozwoju Integranego, ul. Rapackiego 8b/13, 26-600 Radom
Cena brutto: 90,00 zł/1h
słownie: dziewięćdziesiąt i 00/100 złotych brutto.

 

Regionalny Program Operacyjny Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020
 

»»»

Warszawa, 06.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 8/WM/WAZ/2020 z dnia 06.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej oraz wynajmu pomieszczeń dydaktycznych/sal konferencyjnych dla uczestników/czek i kadry na Warsztacie Aktywizacji Zawodowej ( zwanym dalej WAZ) w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja”.

Zamawiający w dniu 06.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Anek –Tour Filip Klecan SP. Komandytowa
ul. Krasnobrodzka 13/224, 03-214 Warszawa
NIP 524-010-44-92
Łączna cena brutto: 12 770,00 zł
słownie: dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100 brutto.
 

 


»»»

Warszawa, 02.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/WAS/ŁII/2020 z dnia 24.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia fizjoterapeuty dla uczestników/czek 2 Warsztatów Aktywizacji Społeczno-Psychologicznej WAS w ramach projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ-II edycja”.

Zamawiający w dniu 02.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Fizjoterapia Michał Spychała, ul. Wróblewskiego 71a/2, 94-032 Łódź
Cena brutto: 100,00 zł/1 h
słownie: sto i 00/100 złotych brutto

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 


»»»

Warszawa, 02.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/WAS/ŁII/2020 z dnia 23.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia psychologicznego dla uczestników/czek 2 Warsztatów Aktywizacji Społeczno-Psychologicznej WAS w ramach projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ - II edycja”.

Zamawiający w dniu 02.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Dominika Pawlak
Cena brutto: 49,00 zł/1 h
słownie: czterdzieści dziewięć i 00/100 złotych brutto

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 


»»»

Warszawa, 01.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/P/WAS/2020 z dnia 22.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia (asekuracji) dla uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Społeczno-Psychologicznej WAS w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”.

Zamawiający w dniu 01.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Marcin Monach
Łączna cena brutto: 1 680,00 zł
słownie: tysiąc sześćset osiemdziesiąt i 00/100 złotych brutto.

 

Regionalny Program Operacyjny Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020
 

»»»

 


 

Warszawa, 01.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/P/WAS/2020 z dnia 23.06.2020 r.
, w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia psychologicznego dla uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Społeczno-Psychologicznej WAS w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”.

Zamawiający w dniu 01.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Katarzyna Sobolewska Psycholog-Doradca-Trener, ul. Relaksowa 8/13, 20-819 Lublin
Cena brutto: 79,90 zł/1h
słownie: siedemdziesiąt dziewięć i 90/100 złotych brutto.

 

Regionalny Program Operacyjny Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020
 

Strona 1 z 131