sobota, 2019-02-23 Damiana, Izabeli, Polikarpa, Romany

Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ (NR 14/mazowieckie/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO Dotyczy: realizacji usługi grupowego wsparcia psychologicznego w województwie mazowieckim dla uczestników/czek projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Lublin, dn. 21.02.2019

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
w ramach Zapytania ofertowego nr 25/LUBELSKIE/2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie świadczenie usługi indywidualnego wsparcia specjalistycznego tj. neurologopedy w województwie lubelskim dla 1 osoby, w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 75 osób z niepełnosprawnością z woj. lubelskiego” w ramach Osi Priorytetowej XI Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dokonano wyboru Wykonawcy: Paulina Ślusarska
Łączna kwota brutto: 85 zł/godzinę.

 
Regionalny Program Operacyjny Woj. Lubelskiego na lata 2014-2020
 

Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ (NR 13/MAZOWIECKIE/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO Dotyczy: realizacji usługi grupowego wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego w województwie mazowieckim dla uczestników/czek projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, dn. 21.02.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
w ramach Zapytania ofertowego nr 4/SZ/MAZOWIECKIE/2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie usługi szkoleniowej ECDL Profile BASE (B1 Podstawy pracy z komputerem; B2 Podstawy pracy w sieci; B3 Przetwarzanie tekstów; B4 Arkusze kalkulacyjne) - zakończonej egzaminem dla 5 uczestników/czek projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w realizacji Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz
ul. Emilii Plater 1a/53, 05-500 Piaseczno ;
NIP: 8761159474, REGON: 015863643,
Łączna kwota brutto: 9800,00 zł.
 

 Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020
 


»»»

Mikołów, 21 luty 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/S/SZ/2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie szkolenia - kurs języka angielskiego na poziomie A2 potwierdzonego Certyfikatem (Certyfikat językowy ETS TOEIC na poziomie A2), w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Lander’seducation & services Wojciech Kostecki
ul. Sienkiewicza 7, 43-100 Tychy
NIP 683 168 38 55 REGON 351378695
Łączna kwota brutto: 3 000,00 zł.

 


»»»

Iława, dn. 20.02.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
dotyczy Zapytania ofertowego nr 47/WM/SZ/2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie szkolenia - Kurs komputerowy ECDL BASE (B2,B3,B4) z egzaminem certyfikującym oraz ubezpieczeniem dla 1 uczestnika/czki, w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” nr RPWM.11.01.01-28-0156/16-01 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Działania 11.01.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.” 

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Tyflokom Kamil Kowalczyk ul. Wiejska 62/21, 26-600 Radom
NIP 948 23 15 817 REGON 1415032 
Łączna kwota brutto: 2600,00 zł.

 


Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ (nr1/M/WARSZTATY/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ Dla realizacji kompleksowej usługi zapewnienia pobytu i wyżywienia dla uczestników/czek oraz personelu merytorycznego Warsztatów Aktywizacji Społeczno-Psychologicznej (WAS), oraz Warsztatów Aktywizacji Zawodowej (WAZ), w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w realizacji Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ (nr 6/SZ/MAZOWIECKIE/2019)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (ECDL Profile Standard moduły: S3 ochrona IT ; S9 rozwiązywanie problemów wraz z egzaminem) WRAZ Z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ realizowanej w woj. mazowieckim dla 1 uczestnika/czki w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w realizacji Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Strona 1 z 110