poniedziałek, 2019-08-26 Ireneusza, Konstantego, Marii

»»»

Mikołów, 22 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
dotyczy Zapytania ofertowego nr 15/S/SZ/2019 z dnia 08.08.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie zapewnienia szkolenia - Elektryk z uprawnieniami SEP do 1 KV, dla 1 uczestnika/czki w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice,
NIP 634 013 55 58, REGON 000512533
Łączna kwota brutto: 770,00 zł


»»»

Warszawa, dn. 21.08.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
w ramach Zapytania ofertowego nr 11/SZ/MAZOWIECKIE/2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie usługi szkoleniowej:„Kurs prawa jazdy kategorii B wraz z opłatą egzaminacyjną”dla 1 uczestnika/czkiprojektu pt.„Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ”w realizacji Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT, ul. Jagiellońska 55; 03-301 Warszawa;
NIP: 525-000-88-21; REGON: 000036044
Łączna kwota brutto: 3300,00 zł

 

 Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020
 


»»»

Iława, dn. 21.08.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
dotyczy Zapytania ofertowego nr 53/WM/SZ/2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie 2 szkoleń

  1. Kurs komputerowy ECDL BASE B1-B2 z elementami programu Microsoft Office dla 1 uczestnika zakończony egzaminem certyfikującym,
  2. kurs komputerowy ECDL BASE B3, S6 z elementami Dziennikarstwo Online dla 1 uczestnika zakończony egzaminem certyfikującym,

w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” nr RPWM.11.01.01-28-0156/16-01 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Działania 11.01.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.”

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Tyflokom Kamil Kowalczyk ul. Wiejska 62/21, 26-600 Radom
NIP 948 23 15 817 REGON 1415032 30
Łączna kwota brutto: 10 300,00 zł.


»»»

Iława, dn. 14.08.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Dotyczy zapytania ofertowego nr 40/WM/2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację usługi specjalistycznej przez fizjoterapeutę dla 8 uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Psychospołecznej w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Irena Giese z wynagrodzeniem w wysokości: 80,00 zł brutto za 1 godzinę ( 60min)
 


»»»

Iława, dn. 14.08.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Dotyczy zapytania ofertowego nr 39/WM/2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację usługi przez instruktora niezależnego życia dla 8 uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Psychospołecznej w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Joanna Stawicka z wynagrodzeniem w wysokości: 85,00 zł brutto za 1 godzinę ( 60min)


»»»

Iława, dn. 13.08.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Dotyczy zapytania ofertowego nr 38/WM/2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację usługi asekuracji dla 8 uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Psychospołecznej w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Dokonano wyboru 6 Wykonawców:

  1. Igor Sapiło, łączna kwota brutto: 2080,00zł
  2. Bartłomiej Kłosowski, łączna kwota brutto: 2240,00zł
  3. Krzysztof Skibiński, łączna kwota brutto: 2000,00zł
  4. Dawid Trzciński, łączna kwota brutto: 2160,00zł
  5. Bartosz Lament, łączna kwota brutto: 2160,00zł
  6. Izabela Bartoszewska, łączna kwota brutto: 2320,00zł.  


»»»

Warszawa, 09.08.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/PODLASKIE/2019 z dnia 11.07.2019 r., w zakresie świadczenia usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”.

Zamawiający w dniu 09.08.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Wojciech Romatowski, ul. Mickiewicza 80/2, 15-237 Białystok 
Łączna cena: 70 zł/ 1 godz. brutto
słownie: siedemdziesiąt złotych brutto za godzinę
 

Regionalny Program Operacyjny Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020
 

Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja (nr 16/S/SZ/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE A2) WRAZ Z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ realizowanej na terenie województwa śląskiego dla 1 uczestnika/czki w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Strona 1 z 126