niedziela, 2018-10-21 Celiny, Hilarego, Janusza

Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja (nr 4/ŚLĄSKIE/2018)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO Dotyczy: realizacji usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego w województwie śląskim dla uczestników/czek projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Iława, dn. 18.10.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie szkolenia - operator wózka widłowego (kategoria urządzeń II WJO) z egzaminem UDT oraz ubezpieczeniem dla 1 uczestnika projektu, w ramach zapytania ofertowego nr 39/WM/SZ/2018 projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” nr RPWM.11.01.01-28-0156/16-01 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Działania 11.01.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.”

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji
ul. 11 Listopada 10, 11-200 Bartoszyce
Łączna kwota brutto: 1200,00 zł.

 


»»»

Białystok, dn. 17.10.2018

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
w ramach Zapytania ofertowego nr 19/PODLASKIE/SZ/2018

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie usługi szkoleniowej KURS PRAWA JAZDY KATEGORII B Z BADANIAMI LEKARSKIMI ORAZ OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ dla 1 uczestnika/czki projektu pt. „Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie” w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
„ATEST” Szkolenia, Obsługa Firm Beata Maria Chojęta, ul. Gdańska 24a lok. 2, 19-300 Ełk
Łączna kwota brutto: 3 200,00 zł.
 

Regionalny Program Operacyjny Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020
 

Od wykluczenia do zatrudnienia - II edycja (nr 3/ŚLĄSKIE/2018)

Modyfikacja zapytania w dniu 18.10.2018 dotyczy zapisów w punktach I i II i III

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ NNW dla uczestników/czek projektu oraz NNW i OC kadry na warsztacie aktywizacji w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia - II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach rozeznania rynku.

Czytaj więcej


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego (nr 40/WM/SZ/2018)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (KURS pn. KONSERWATOR Z UPRAWNIENIAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI I ENERGETYCZNYMI G1,G2) WRAZ Z UBEZPIECZENIEM UCZESTNIKA I OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ. realizowanej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dla 1 uczestnika w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” nr RPWM.11.01.01-28-0156/16-01 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Działania 11.01.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Iława, dn. 16.10.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 38/WM/SZ/2018. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie szkolenia - Kurs Specjalista ds. kadr i płac z modułem ECDL B4 z egzaminem certyfikującym dla 3 uczestników/czek w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” nr RPWM.11.01.01-28-0156/16-01 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Działania 11.01.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.”

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Iławie ul. Grunwaldzka 13, 14-200 Iława
Łączna kwota brutto za 3 uczestników/czek: 10800,00 zł.

 


»»»

Łódź, dn. 16.10.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

w ramach Zapytania ofertowego nr 8/SZ/ŁÓDZKIE/2018 Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie usługi szkoleniowej Kurs prawa jazdy kategorii B wraz z opłatą egzaminacyjną dla 1 uczestnika/czki projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Ośrodek szkolenia kierowców i instruktorów "AS" ul. M.C. Skłodowskiej 18, 26-600 Radom,
Łączna kwota brutto: 2 000,00 zł.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego (nr 39/WM/SZ/2018)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (KURS - OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO II WJO) WRAZ Z UBEZPIECZENIEM UCZESTNIKA I OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ realizowanej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dla 1 uczestnika w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” nr RPWM.11.01.01-28-0156/16-01 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Działania 11.01.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Strona 1 z 94