wtorek, 2018-02-20 Leona, Zenobiusza

Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie (nr 5/PODLASKIE/SZ/2018)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (KURS FLORYSTYKI) WRAZ Z UBEZPIECZENIEM realizowanej na terenie województwa podlaskiego dla 1 uczestniczki w ramach projektu „Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Iława, dn. 20.02.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie szkolenia - operator wózka widłowego (kategoria urządzeń II WJO) z egzaminem UDT oraz ubezpieczeniem NNW i badaniem lekarskim dla 1 uczestnika projektu, w ramach zapytania ofertowego nr 14/WM/SZ/2018 projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” nr RPWM.11.01.01-28-0156/16-01 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Działania 11.01.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.”

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Iławie ul. Grunwaldzka 13, 14-200 Iława
Łączna kwota brutto: 1300,00 zł.


»»»

Wejherowo, 16 luty 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 19/P/2018 z dnia 31.02.2018 r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie” w zakresie świadczenie usługi o charakterze aktywizującym i usamodzielniającym dla średnio 8 uczestników/czek na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Poszukiwania Pracy (WPP) w terminie 28.02.2018 - 05.03.2018 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Andrzej Birr ul. Rzemieślnicza 11, 84-214 Bożepole Wielkie
Łączna cena brutto za Warsztat Poszukiwania Pracy (WPP): 1728,00 zł.

Regionalny Program Operacyjny Wojewwództwa Pomorskiego na lata 2014-2020

  


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 75 osób z niepełnosprawnością z woj. lubelskiego (nr 5/LUBELSKIE/SZ/2018)

DOTYCZY ŚWIADCZENIAUSŁUGI SZKOLENIOWEJ( PODSTAWOWA OBSŁUGA KOMPUTERA ECDL Z PROJEKTOWANIEM STRON WWW I BAZAMI DANYCH) WRAZ Z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ realizowanej na terenie województwa lubelskiegodla 1 uczestniczki w ramachprojektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 75 osób z niepełnosprawnością z woj. lubelskiego” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego (nr21/L/SZ/2018)

DOTYCZY ŚWIADCZENIAUSŁUGI SZKOLENIOWEJ(KURS ECDL NA POZIOMIE BASE) WRAZ Z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ realizowanej na terenie województwa lubuskiego dla 1 uczestniczki w ramachprojektu pt. „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Wejherowo, 16 luty 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 18/P/2018 z dnia 30.01.2018 r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie” w zakresie świadczenie usługi asekuracji dla średnio 8 uczestników/czek na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Poszukiwania Pracy (WPP) w terminie 28.02.2018 do 05.03.2018r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Janusz Pobłocki ul. Jesionowa 2/E/9, 83-400 Kościerzyna
Łączna cena brutto za Warsztat Poszukiwania Pracy (WPP): 1392,00 zł.

Regionalny Program Operacyjny Wojewwództwa Pomorskiego na lata 2014-2020

  


»»»

Lublin, 16 lutego 2018 r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/LUBELSKIE/SZ/2018 z dnia 31.01.2018 r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 75 osób z niepełnosprawnością z woj. lubelskiego”, w zakresie zapewnienia usługi kursu podstawowa obsługa komputera ECDL z projektowaniem stron WWW i bazami danych wraz z opłatą egzaminacyjną dla uczestnika/czki projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie z powodu braku ofert jest nierozstrzygnięte

Regionalny Program Operacyjny Woj. Lubelskiego na lata 2014-2020

»»»

Wejherowo, 16 luty 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy zapytania ofertowego nr 17/P/2018 z dnia 30.01.2018 r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie” w zakresie zapewnienia grupowego doradztwa zawodowego (usługa – doradca zawodowy) dla średnio 8 uczestników/czek projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Poszukiwania Pracy (WPP) w terminie 28.02.2018r. – 05.03.2018 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Ireneusz Landowski, Centrum Szkolenia i Promocji, KREATOR ul. Chmielniki 2b/12, 86-100 Świecie.
z wynagrodzeniem brutto w wysokości: 2591,50 zł.

Regionalny Program Operacyjny Wojewwództwa Pomorskiego na lata 2014-2020

  


Strona 1 z 52