wtorek, 2017-10-17 Antonii, Ignacego, Wiktora

Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę (nr 10/O/SZ/2017)

 

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURS KOMPUTEROWY (ECDL BASE i ECDL PROFIL Profile S2) realizowanej na terenie województwa opolskiego dla 7 uczestników/czek w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych  z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę”, w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego (nr 12/L/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO tj. PRAWNIKA dla 5 Uczestniczek w ramach projektu pt. „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

 

Rzeszów, dn. 13.10.2017 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie szkolenia kursu komputerowego ECDL BASE B1-B4 zakończone egzaminem, w ramach Zapytania ofertowego nr 4/SZ/PK/2017 z dnia 28.09.2017r. w ramach projektu pt. „Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku” w zakresie zapewnienia szkolenia ECDL BASE zakończonego egzaminem – dla 10 Uczestników/czek Projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR".

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonano wyboru wykonawcy:
Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z.o.o., Osiedle słoneczne 14, Ostrowiec Świętokrzyski 27-400
Łączna cena brutto za 1 szkolenie: 1 415,00 zł
Łączna cena brutto za całość usługi: 14 150,00 zł
 


»»»

Zielona Góra, 13 października 2017r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIECIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/L/SZ/2017 z dnia 28.09.2017r. w ramach projektu pt. „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego” w zakresie zapewnienia usługi szkolenia ECDL BASE zakończonego egzaminem – dla 5uczestniczek projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie zostało nierozstrzygnięte z powodu Złożenia ofert na wartość przekraczającą kwotę, którą Zamawiający posiada na realizację usługi.
 

Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
 

Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego (nr 4/L/SZ/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (KURSU PRAWA JAZDY) WRAZ Z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ realizowanej na terenie województwa lubuskiego dla 1 uczestniczki w ramachprojektu pt. „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Wejherowo, 13 październik 2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 16/P/2017 z dnia 28.09.2017 r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie” w zakresie świadczenie usługi asekuracji dla średnio 8 uczestników/czek na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej (WAZ nr 4) w terminie 15.11.2017 r. – 20.11.2017 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Jolanta Woźniak Mrozy 191, 83-340 Sierakowice
Łączna cena brutto: 26,00 zł za godzinę
Łączna cena brutto za Warsztat Aktywizacji Zawodowej (WAZ nr 4): 1248,00 złotych.
 

Regionalny Program Operacyjny Wojewwództwa Pomorskiego na lata 2014-2020

  


Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku (nr 6/SZ/PK/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (KURSU PRAWA JAZDY Z SAMOCHODEM DOSTOSOWNYM KATEGORII B) WRAZ Z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ i BADANIEM LEKARSKIM 
realizowanej na terenie województwa podkarpackiego dla 3 uczestników w ramach projektu pt.  „Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku”, w ramach w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Wejherowo, 12 październik 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy zapytania ofertowego nr 15/P/2017 z dnia 25.09.2017r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie” w zakresie zapewnienia grupowego doradztwa zawodowego (usługa – wsparcia psychologicznego) dla średnio 8 uczestników/czek projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej (WAZ nr 4) w terminie 15.11.2017r. – 20.11.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Profesjonalne doradztwo personalne Aleksandra Patyk. Ul. Minkowskiego 5/3, 50-362 Wrocław.
z wynagrodzeniem w wysokości: 2307,50zł
 

Regionalny Program Operacyjny Wojewwództwa Pomorskiego na lata 2014-2020

  


Strona 1 z 30