środa, 2018-06-20 Bogny, Rafaeli, Rafała

»»»

Lublin, dn. 20.06.2018

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

w ramach Zapytania ofertowego nr 10/LUBELSKIE/SZ/2018 Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie usługi szkoleniowej KURS PRAWA JAZDY KATEGORII C, C+E WRAZ Z BADANIAMI LEKARSKIMI I OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ dla 1 uczestnika projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 75 osób z niepełnosprawnością z woj. lubelskiego” w ramach Osi Priorytetowej XI Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Nauka Jazdy „PRAWKO” Krzysztof Rogowski, Marypole 14, 23-230 Trzydnik Duży
Łączna kwota brutto: 4800,00 zł.
 

Regionalny Program Operacyjny Woj. Lubelskiego na lata 2014-2020
 


 


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 75 osób z niepełnosprawnością z woj. lubelskiego (nr 12/LUBELSKIE/SZ/2018)


ZAPYTANIE OFERTOWENR NR 12/LUBELSKIE/SZ/2018 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (KURS PRAWA JAZDY KATEGORII B) WRAZ Z BADANIAMI LEKARSKIMI I OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ realizowanej na terenie województwa lubelskiego dla 1 uczestnika/czki w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 75 osób z niepełnosprawnością z woj. lubelskiego” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 75 osób z niepełnosprawnością z woj. lubelskiego (nr 11/LUBELSKIE/SZ/2018)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (PODSTAWOWA OBSŁUGA KOMPUTERA ECDL Z GRAFIKĄ KOMPUTEROWĄ) WRAZ Z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ realizowanej na terenie województwa lubelskiego dla 1 uczestnika/czki w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 75 osób z niepełnosprawnością z woj. lubelskiego” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego (nr 28/WM/SZ/2018)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (KURSU PRAWA JAZDY KATEGORII B) WRAZ Z UBEZPIECZENIEM UCZESTNIKA I OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ. realizowanej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dla 1 uczestnika w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” nr RPWM.11.01.01-28-0156/16-01 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Działania 11.01.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ (nr 1/Ł/WAS/2018)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ Dla realizacji kompleksowej Warsztatów Aktywizacji Społeczno–Psychologicznej (WAS), zapewnienia pobytu i wyżywienia dla uczestników/czek oraz personelu merytorycznego w ramach projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w realizacji Działania IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Białystok, dn.14.06.2018

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

w ramach Zapytania ofertowego nr 11/PODLASKIE/SZ/2018. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie usługi szkoleniowej KURS PRAWA JAZDY KATEGORII B Z BADANIAMI LEKARSKIMI, BADANIEM PSYCHOLOGICZNYM ORAZ OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ dla 1 uczestnika projektu pt. „Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie” w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Ośrodek Szkolenia Kierowców Szał Szczepan Adam Łagoda, ul. Lipowa 4 lok. 228, 15-427 Białystok
Łączna kwota brutto: 2750,00 zł.

 

Regionalny Program Operacyjny Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020
 

»»»

Zielona Góra, 14 czerwca 2018 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻENIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 27/L/SZ/2018 z dnia 25.05.2018 r. w ramach projektu pt. „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego” w zakresie zapewnienia usługi kursów prawa jazdy dla 1 uczestniczki projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż z powodu rezygnacji uczestniczki projektu zainteresowanej realizowanym szkoleniem zmuszona jest do odstąpienia od podpisania umowy z Wybranym Wykonawcą.

 
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
 

»»»

Iława, dn. 14.06.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Dotyczy: zapytania ofertowego numer: 25/WM/2018. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację usługi grupowego wsparcia psychologicznego dla średnio 10 uczestników/czek na stacjonarnym warsztacie aktywizacji społecznej w terminie 25.06-28.06.2018r w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego„ organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Centrum Szkoleń Psychologicznych i Profilaktyki MUZA Sara Giorgi, ul. Warmińska 3, 87-100 Toruń
z wynagrodzeniem w wysokości: 2660,00 zł brutto.

 


Więcej artykułów…

  1. »»»
  2. »»»
  3. »»»
  4. »»»

Strona 1 z 74