wtorek, 2017-12-12 Ady, Aleksandra, Dagmary

W stronę samodzielności – aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 36/M/2017)

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na realizację usługi indywidualnego wsparcia specjalistycznego tj. dietetyka, w województwie małopolskim dla uczestników/czek projektu pt. „W stronę samodzielności – aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”, w ramach Poddziałania 9.1.2 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 75 osób z niepełnosprawnością z woj. lubelskiego (nr 3/LUBELSKIE/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGIUBEZPIECZENIOWEJ NNW dla uczestników/czek projektu oraz NNW kadry na warsztacie aktywizacji społecznej w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 75 osób z niepełnosprawnością z woj. lubelskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej


»»»

Lublin, dn. 08.12.2017

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

w ramach Zapytania ofertowego nr 2/LUBELSKIE/2017 Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie realizacji indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników/czek projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 75 osób z niepełnosprawnością z woj. lubelskiego” w ramach Osi Priorytetowej XI Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
VERITAS Grzegorz Krzyszycha, ul. Głowackiego 35, Lublin 20-060
Łączna kwota brutto: 85 zł/1 godzinę.

Regionalny Program Operacyjny Woj. Lubelskiego na lata 2014-2020
 

»»»

Lublin, dn 06.12.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY w ramach Zapytania ofertowego nr 4/LUBELSKIE/2017

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie realizacji indywidualnego wsparcia rekrutacyjno-psychologicznego dla uczestników/czek projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 75 osób z niepełnosprawnością z woj. lubelskiego” w ramach Osi Priorytetowej XI Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
VERITAS Grzegorz Krzyszycha, ul. Głowackiego 35, Lublin 20-060
Łączna kwota brutto: 70 zł/1 godzinę.

Regionalny Program Operacyjny Woj. Lubelskiego na lata 2014-2020
 

»»»

Lublin, dn. 05.12.2017

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY w ramach Zapytania ofertowego nr 1/LUBELSKIE/2017

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie wykonanie wydruku i dostarczenia materiałów informacyjno-promocyjnych dla uczestników/czek projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 75 osób z niepełnosprawnością z woj. lubelskiego” w ramach Osi Priorytetowej XI Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego może być realizowany wyłącznie przez podmioty ekonomii społecznej.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Drukarnia POSTIS ul. Zana 3A, 20-601 Lublin
Łączna kwota brutto: 1 593,61zł.

Regionalny Program Operacyjny Woj. Lubelskiego na lata 2014-2020
 

Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego (nr 9/WM/SZ/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (KURSU PRAWA JAZDY KATEGORII C , C+E)  WRAZ Z UBEZPIECZENIEM UCZESTNIKA OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ. realizowanej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dla 1 uczestnika w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” nr RPWM.11.01.01-28-0156/16-01  realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Działania 11.01.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Białystok, dn. 01.12.2017

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/PODLASKIE/2017

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie realizacji usługi ubezpieczenia w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie” w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Insurance Group, Warszawa 01-014, ul. Żytnia 18 lok
Kwota brutto: 3437,50 zł.

Regionalny Program Operacyjny Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020
 


 


»»»

Iława, dn. 30.11.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/WM/SZ/2017. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie szkolenia - operator programista obrabiarek sterowanych numerycznie CNC z opłatą za egzamin certyfikujący TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. w języku Polskim wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem oraz ubezpieczeniem NNW dla 1 uczestnika projektu, w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” nr RPWM.11.01.01-28-0156/16-01 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Działania 11.01.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.”

Dokonano wyboru Wykonawcy:
START CNC Krzysztof Malina, Ul. Starzyńskiego 95,41-215 Sosnowiec
Łączna kwota brutto: 3300,00 zł


Więcej artykułów…

  1. »»»
  2. »»»
  3. »»»
  4. »»»

Strona 1 z 39