środa, 2020-11-25 Elżbiety, Katarzyny, Klemensa

»»»

Warszawa, 05.10.2020 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

dotyczy Zapytania ofertowego nr 12/P/WAZ/2020 z dnia 28.09.2020 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia doradcy zawodowego dla uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Zawodowej WAZ w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” z przykrością informuje, iż Zapytanie nr 12/P/WAZ/2020 dotyczące świadczenia usługi grupowego wsparcia doradcy zawodowego dla uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Zawodowej WAZ, na podstawie pkt. XXI przedmiotowego Zapytania, zostało unieważnione z powodu braku odpowiedniej liczby uczestników/czek, którzy mają zostać objęci Wsparciem.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, planuje ogłosić ponownie zapytanie. Za wszelkie niedogodności wynikające z faktu unieważnienia, przepraszamy.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 

Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II (nr 12/P/WAZ/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA DORADCY ZAWODOWEGO w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPPD.07.01.00-20-0228/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 10.09.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 9/P/WAZ/2020 z dnia 28.08.2020 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia specjalisty ds. aktywnej rehabilitacji dla uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Zawodowej WAZ w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”.

Zamawiający w dniu 10.09.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Emil Ochrymiuk
cena brutto za godzinę: 80,00 zł
słownie: osiemdziesiąt i 00/100 złotych brutto za godzinę.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 

»»»

Warszawa, 09.09.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 8/P/WAZ/2020 z dnia 26.08.2020 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia doradztwa zawodowego dla uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Zawodowej WAZ w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”.

Zamawiający w dniu 09.09.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Biuro Obsługi Projektów Europejskich, EUROPROGRES – Artur Witkowski,
Unii Europejskiej 4/204, 86-050 Solec Kujawski
Łączna cena brutto: 2 405,00 zł
słownie: dwa tysiące czterysta pięć i 00/100 złotych brutto.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 

»»»

Warszawa, 09.09.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/P/WAZ/2020 z dnia 26.08.2020 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia (asekuracji) dla uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Zawodowej WAZ w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”.

Zamawiający w dniu 09.09.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych przez:
1. Aleksandra Jaśkowska
Łączna cena brutto: 1 440,00 zł
słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści i 00/100 złotych brutto.
2. Magdalena Gozdan
Łączna cena brutto: 1 440,00 zł
słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści i 00/100 złotych brutto.
3. Julita Aleksiejczuk
Łączna cena brutto: 1 440,00 zł
słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści i 00/100 złotych brutto


Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 

Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II (nr 9/P/WAZ/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA SPECJALISTY DS. AKTYWNEJ REHABILITACJI w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPPD.07.01.00-20-0228/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II (nr 8/P/WAZ/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA DORADCY ZAWODOWEGO w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPPD.07.01.00-20-0228/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II (nr 7/P/WAZ/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA (ASEKURACJI) UCZESTNIKÓW/CZEK PRZEZ KADRĘ w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPPD.07.01.00-20-0228/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»


 

Warszawa, 25.08.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/P/WAZ/2020 z dnia 14.08.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej oraz wynajmu pomieszczeń dydaktycznych/sal konferencyjnych dla uczestników/czek i personelu merytorycznego na 2 Warsztatach Aktywizacji Zawodowej WAZ i 1 Warsztacie Aktywizacji Specjalistyczno-Psychologicznej w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”.

Zamawiający w dniu 25.08.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
CentrumTurystyczno-Rehabilitacyjne Krzyżewo,
Krzyżewo 30, 18-218 Sokoły
Łączna cena brutto: 32 664,00 zł
słownie: trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery zł i 00/100 złotych brutto
 

Regionalny Program Operacyjny Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020
 

Strona 1 z 133