poniedziałek, 2017-08-21 Franciszka, Kazimiery, Ruty

»»»

Wejherowo, 18 sierpień 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy zapytania ofertowego nr 13/P/2017 z dnia 21.07.2017r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie” w zakresie zapewnienia grupowego doradztwa zawodowego (usługa – wsparcia psychologicznego) dla średnio 8 uczestników/czek projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej (WAZ nr 2) w terminie 27.08.2017r. – 01.09.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Centrum Szkoleń Psychologicznych i Profilaktyki MUZA Sara Giorgi, ul. Warmińska 3, 87-100 Toruń
z wynagrodzeniem w wysokości: 1952,50 zł
 

Regionalny Program Operacyjny Wojewwództwa Pomorskiego na lata 2014-2020

  


»»»

Wejherowo, 18 sierpień 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy zapytania ofertowego nr 12/P/2017 z dnia 21.07.2017r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie” w zakresie zapewnienia grupowego doradztwa zawodowego (usługa – wsparcia psychologicznego) dla średnio 8 uczestników/czek projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej (WAZ nr 1) w terminie 27.08.2017r. – 01.09.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Rafał Lewandowski, Zielna 27/9, 51 – 313 Wrocław
z wynagrodzeniem w wysokości: 2662,50 zł
 

Regionalny Program Operacyjny Wojewwództwa Pomorskiego na lata 2014-2020

  


»»»

Rzeszów, dn. 18.08.2017 r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/PK/2017 z dnia 31.07.2017r. w ramach projektu pt. „Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku” w zakresie zapewnienia indywidualnego wsparcia specjalistycznego tj. prawnika dla min 4 Uczestników/czek projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie zostało nierozstrzygnięte z powodu braku ofert.
 


»»»

Wejherowo, 18 sierpień 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy zapytania ofertowego nr 10/P/2017 z dnia 21.07.2017r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie” w zakresie zapewnienia grupowego doradztwa zawodowego (usługa – doradca zawodowy) dla średnio 8 uczestników/czek projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej (WAZ nr 1) w terminie 27.08.2017r. – 01.09.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Dokonano wyboru Wykonawcy: Ireneusz Landowski, Centrum Szkolenia i Promocji, KREATOR ul. Chmielniki 2b/12, 86-100 Świecie.
z wynagrodzeniem w wysokości: 2130,00,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Wojewwództwa Pomorskiego na lata 2014-2020

  


»»»

Wejherowo, 18 sierpień 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy zapytania ofertowego nr 11/P/2017 z dnia 21.07.2017r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie” w zakresie zapewnienia grupowego doradztwa zawodowego (usługa – doradca zawodowy) dla średnio 8 uczestników/czek projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej (WAZ nr 2) w terminie 27.08.2017r. – 01.09.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Dokonano wyboru Wykonawcy: Sylwia Brzechwa Biuro Sultum, ul. Władysława IV/ 137, 75-342 Koszalin
z wynagrodzeniem w wysokości: 2126,45,00 zł
 

Regionalny Program Operacyjny Wojewwództwa Pomorskiego na lata 2014-2020

  


W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 5/M/WRO/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ 
Dla realizacji kompleksowej Warsztatu Rozwoju Osobistego, zapewnienia pobytu i wyżywieniadla  uczestników/czek oraz personelu merytorycznego w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”  w realizacji Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę (nr3/O/WAZ/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ Dla realizacji kompleksowej Warsztatach Aktywizacji Zawodowej, zapewnienia pobytu i wyżywieniadla uczestników/czek oraz personelu merytorycznego w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych  z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę”, w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Wejherowo, 17 sierpień 2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 9/P/2017 z dnia 21.07.2017 r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie” w zakresie świadczenie usługi asekuracji dla średnio 8 uczestników/czek na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej (WAZ nr 2) w terminie 27.08.2017 r. – 01.09.2017 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Jolanta Woźniak Mrozy 191, 83-340 Sierakowice Łączna cena brutto: 26,00 zł za godzinę
Łączna cena brutto za Warsztat Aktywizacji Zawodowej (WAZ nr 2): 1248,00 złotych.
 

Regionalny Program Operacyjny Wojewwództwa Pomorskiego na lata 2014-2020

  


Strona 1 z 19