poniedziałek, 2018-12-10 Danieli, Bohdana, Julii

Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 75 osób z niepełnosprawnością z woj. lubelskiego (nr 20/LUBELSKIE/SZ/2018)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ [KURS KOMPUTEROWY ECDL PROFILE (S6) - WEB EDITING] WRAZ Z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ realizowanej na terenie województwa lubelskiego dla 3 uczestników/czek w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 75 osób z niepełnosprawnością z woj. lubelskiego” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 75 osób z niepełnosprawnością z woj. lubelskiego (nr 19/LUBELSKIE/SZ/2018)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (JAZDY DOSZKALAJĄCE KATEGORII B) WRAZ Z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ realizowanej na terenie województwa lubelskiego dla 1 uczestnika/czki w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 75 osób z niepełnosprawnością z woj. lubelskiego” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego (nr 44/WM/SZ/2018)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (KURSU PRAWA JAZDY KATEGORII B) WRAZ Z UBEZPIECZENIEM UCZESTNIKA/CZKI I OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ. realizowanej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dla 1 uczestnika/czki w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” nr RPWM.11.01.01-28-0156/16-01 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Działania 11.01.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ (nr 10/SZ/ŁÓDZKIE/2018)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (ECDL Profile B3 - przetwarzanie tekstów, B4 - arkusze kalkulacyjne, S2 - grafika menadżerska i prezentacyjna) WRAZ Z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ realizowanej na terenie miasta Łodzi województwo łódzkie dla 6 uczestników/czek w ramach projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Iława, dn. 27.11.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
dotyczy Zapytania ofertowego nr 43/WM/SZ/2018

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie szkolenia - Kurs Administracyjno Biurowy z modułem ECDL BASE B3,B4 z egzaminem certyfikującym dla 1 uczestnika/czki, w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” nr RPWM.11.01.01-28-0156/16-01 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Działania 11.01.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.”

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Centrum Edukacji ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn
Łączna kwota brutto: 2974,00 zł.

 


»»»


 

Białystok, dn. 26.11.2018

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
w ramach Zapytania ofertowego nr 22/PODLASKIE/SZ/2018

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie usługi szkoleniowej kurs komputerowy ECDL BASE (B1, B2, B3, B4) wraz z opłatą egzaminacyjną dla 8 uczestników/czek projektu pt. „Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie” w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
BPR Consulting Paulina Zastróżna, ul. Radwańska 27/2U, 90-540 Łódź
Łączna kwota brutto: 12 952,00 zł.

Regionalny Program Operacyjny Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020
 

W stronę samodzielności-aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 19/M/SZ/2018)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z UBEZPIECZENIEM UCZESTNIKA/CZKI SZKOLENIA realizowanej na terenie województwa małopolskiego dla 2 uczestników/czek w ramach projektu „W stronę samodzielności-aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”, w ramach Poddziałania 9.1.2 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Kraków, 23 listopad 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 18/M/SZ/2018 z dnia 22.10.2018 r. w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności-aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”, w zakresie zapewnienia szkolenia – zakończonych egzaminem wraz z ubezpieczeniem na czas trwania szkolenia dla każdego uczestnika/czki projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż w wyniku analizy ofert przedmiotowego zamówienia udzielone zostanie Wykonawcy:

 1. kurs komputerowy ECDL Profile (BASE B3-4 ) – 20 godzin – indywidualny – w miejscu zamieszkania uczestnika/czki tj. Tarnów (33-100) E-nergy ul. Elsnera 58, 43-190 Mikołów; W kwocie 2300,00 zł brutto
 2. kurs komputerowy ECDL Profile (BASE B1-4 ) – 30 godzin – indywidualny – w miejscu zamieszkania uczestnika/czki tj. Krośnica (34-450). Postępowanie nierozstrzygnięte - oferta o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi
 3. kurs komputerowy ECDL Profile (BASE B1-3 ) – 20 godzin – indywidualny – w miejscu zamieszkania uczestnika/czki tj. Lubomierz (34-736) E-nergy ul. Elsnera 58, 43-190 Mikołów; W kwocie 2300,00 zł brutto
 4. kurs komputerowy ECDL Profile (S10 ) – 60 godzin – indywidualny – w miejscu zamieszkania uczestnika/czki tj. Zubrzyca Górna (34-484) Postępowanie nierozstrzygnięte - oferta o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi
 5. kurs komputerowy ECDL Profile (S4) – 25 godzin – indywidualny – w miejscu zamieszkania uczestnika/czki tj. Piekielnik (34-472) Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius, ul. Marszałka Piłsudskiego 4C/12, 34-700 Rabka-Zdrój; W kwocie 2920,00 zł brutto
 6. kurs komputerowy ECDL Profile (S4) – 25 godzin – indywidualny – w miejscu zamieszkania uczestnika/czki tj. Borzęcin (32-825) Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius, ul. Marszałka Piłsudskiego 4C/12, 34-700 Rabka-Zdrój; W kwocie 2920,00 zł brutto
 7. kurs komputerowy ECDL Profile (S4) – 25 godzin – indywidualny – w miejscu zamieszkania uczestnika/czki tj. Pogórska Wola (33-152) Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius, ul. Marszałka Piłsudskiego 4C/12, 34-700 Rabka-Zdrój; W kwocie 2920,00 zł brutto.»
   
   


Więcej artykułów…

 1. »»»
 2. »»»
 3. »»»
 4. »»»

Strona 1 z 98