FAR - Ogłoszenia – Projekty Regionalne finansowane z Funduszy Europejskich
poniedziałek, 2018-08-20 Bernarda, Sabiny, Samuela

»»»

Warszawa, dn. 17.08.2018

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY W RAMACH ZAPYTANIA NR 8/MAZOWIECKIE/2018

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie świadczenia usługi asekuracji dla średnio 12 uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Społeczno-Psychologicznej w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dokonano wyboru Wykonawców:
1. Daniel Cielecki - 20 zł/1 godzinę
2. Bartłomiej Kłosowski - 20 zł/1 godzinę
3. Ciesielski Damian - 20 zł/1 godzinę.

 

 Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020
 


»»»

Łódź, dn. 16.08.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

w ramach Zapytania ofertowego nr 1/SZ/ŁÓDZKIE/2018 Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie usługi szkoleniowej ECDL Profile - S4 edycja obrazów wraz z opłatą egzaminacyjną dla 1 uczestnika/czki projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Ad-Rem Firma Szkoleniowa Anna Jędrzejczak-Wróblewska Łódź ul. Julianowska 5/7 m.13, 91-473 Łódź

Łączna kwota brutto: 3200,00 zł.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 


W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 47/M/2018)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA (ASEKURACJI) UCZESTNIKÓW/CZEK PRZEZ KADRĘ podczas Warsztatów Aktywizacji Zawodowej w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, dn. 09.08.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Dotyczy zapytania ofertowego 7/MAZOWIECKIE/2018 z dn. 25.07.2018 r. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie realizacji usługi grupowego wsparcia doradztwa zawodowego podczas Warsztatu Aktywizacji Zawodowej, który odbędzie się w terminie 25.08.2018-30.08.2018 w województwie mazowieckim dla uczestników/czek projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy: Daniel Pietrzak
Kwota brutto brutto: 90,00 zł/ 1 godzinę.

 

 Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020
 


»»»

Lublin, dn. 08.08.2018

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY w ramach Zapytania ofertowego nr 18/LUBELSKIE/SZ/2018

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie usługi szkoleniowej KURS PRAWA JAZDY KATEGORII B WRAZ Z BADANIAMI LEKARSKIMI I OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ dla 2 uczestników/czek projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 75 osób z niepełnosprawnością z woj. lubelskiego” w ramach Osi Priorytetowej XI Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Aura Wyższa Szkoła Jazdy, Al. Jerozolimskie 5, 20-059 Lublin
Łączna kwota brutto: 4740,00 zł.  

 


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 75 osób z niepełnosprawnością z woj. lubelskiego (nr 14/LUBELSKIE/2018)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO tj. NEUROLOGOPEDY Dla 1 Uczestnika/czki w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 75 osób z niepełnosprawnością z woj. lubelskiego” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 przy zachowaniu trybu rozeznania rynku.

Czytaj więcej


»»»

Iława, dn. 08.08.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 33/WM/SZ/2018 Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie szkolenia - kursu AutoCAD z egzaminem AUTODESK oraz ubezpieczeniem dla 2 uczestników, w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” nr RPWM.11.01.01-28-0156/16-01 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Działania 11.01.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.”

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Ostródzie ul. Olsztyńska 17, 14-100 Ostróda
Łączna kwota brutto za 2 uczestników: 3800,00 zł.  

 


»»»

Lublin, 7 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA O WYDŁUŻENIU TERMINU w ramach Zapytania ofertowego nr 13/LUBELSKIE/2018

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, wydłużyła termin składania ofert do 13.08.2018 w ramach Zapytania ofertowego nr 13/LUBESLKIE/2018 z dnia 31.07.2018r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 75 osób z niepełnosprawnością z woj. lubelskiego” w zakresie zapewnienia indywidualnego wsparcia specjalistycznego tj. prawniczego dla min 2 Uczestników/czek projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”ł. 

Regionalny Program Operacyjny Woj. Lubelskiego na lata 2014-2020
 

Strona 1 z 85