sobota, 2018-04-21 Jarosława, Konrada, Selmy

»»»

Lublin, 20.04.2018r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 7/lubelskie/sz/2018 z dnia 23 marca 2018 r.

Informacja o unieważnieniu

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” z przykrością informuje, iż Zapytanie nr 7/lubelskie/sz/2018 dotyczące świadczenia usługi szkoleniowej (kurs prawa jazdy kategorii B) wraz z badaniami lekarskimi i opłatą egzaminacyjną, na podstawie pkt. XVII przedmiotowego Zapytania, zostało unieważnione z powodu braku ofert spełniających kryteria wyboru. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, planuje ogłosić ponownie zapytanie. Za wszelkie niedogodności wynikające z faktu unieważnienia, przepraszamy.

Regionalny Program Operacyjny Woj. Lubelskiego na lata 2014-2020

Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego (nr 21/WM/SZ/2018)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (KURS SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC Z MODUŁEM ECDL B4) WRAZ Z ZAKWATEROWANIEM ,WYŻYWIENIEM ORAZ UBEZPIECZENIEM NNW I OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ. realizowanej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dla 10 uczestników/czek w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” nr RPWM.11.01.01-28-0156/16-01 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Działania 11.01.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Namysłów, 19 kwietnia 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/O/WAZ/2018 z dnia 04.04.2018 r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla personelu merytorycznego, uczestników/czek projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej w terminie 11.06.2018- 16.06.2018r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Wojewódzki Kampus Sportowo-Rekreacyjny STOBRAWA, ul. Sportowa 7,46-200 Kluczbork
Łączna cena brutto: 7 470,00 zł.


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR" Region Mazowiecki poszukuje pracownika, na stanowisko specjalista ds. aktywizacji

Warszawa 19.04.2018


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR" Region Mazowiecki poszukuje pracownika, na stanowisko specjalista ds. aktywizacji  w wymiarze pełnego etatu do projektu: "Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ.

Czytaj więcej


Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku (nr 9/PK/SZ/2018)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURS KOMPUTEROWY (ECDL BASE) realizowanej na terenie województwa podkarpackiego dla 8 uczestników/czek w ramach projektu pt. „Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku” w ramach w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Namysłów, 18 kwietnia 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 22/O/2018 z dnia 04.04.2018 r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę” w zakresie zapewnienia grupowego doradztwa zawodowego dla średnio 7 uczestników/czek projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej w terminie 11.06.2018r. do 16.06.2018r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
CSW Delta sp .z.o.o ul. Sandomierska 26a, 27- 400 Ostrowiec Św. Cena brutto: 64,50 złotych za godzinę.
Cena łączna: 2289,75 zł.


»»»

Iława, dn. 18.04.2018 r.

INFORMACJA O NIEROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 19/WM/SZ/2018 z dnia 20.03.2018 r. w zakresie usługi szkoleniowej Kurs Specjalista ds. kadr i płac z modułem ECDL B4 z egzaminem certyfikującym wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem i ubezpieczeniem dla minimum 8 maksimum 10 uczestników/czek projektu, w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” nr RPWM.11.01.01-28-0156/16-01 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Działania 11.01.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zmuszona była do unieważnienia zapytania z powodu otrzymania ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi.


»»»

Iława 18.04.2018

INFORMACJA O NIEROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 18/WM/SZ/2018 z dnia 20.03.2018 r. w zakresie usługi szkoleniowej - Profesjonalny magazynier-sprzedawca z obsługą wózka jezdniowego, kas fiskalnych, komputera w zakresie programów sprzedażowo-magazynowych i fakturowania wraz z ubezpieczeniem i opłatą egzaminacyjną dla 1 uczestniczki projektu, w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” nr RPWM.11.01.01-28-0156/16-01 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Działania 11.01.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie zostało nierozstrzygnięte z powodu braku ofert.

 

Strona 1 z 63