wtorek, 2019-11-19 Elżbiety, Faustyny, Pawła

»»»


Warszawa, 6 maja 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/PLRnW/UHG/2019 z dnia 18.04.2019 r. w ramach zadania publicznego „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy zadania na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Turnieju PLRnW w terminie 24.05.2019 r. – 26.05.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
De Silva Haus S.A., ul. Lompy 33, 46-300 Oleśno,
Hotel DeSilva Premium Poznań, ul. Piekary 5, 61-823 Poznań
Łączna cena brutto: 35615 złotych.

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej