wtorek, 2019-10-22 Haliszki, Lody, Przybysłšwa

»»»


Warszawa, 13 luty 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/zajęcia//2019 z dnia 25.01.2019 r. w ramach „Programu Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych 2019” - zadanie pn. „Organizacja zajęć sekcji sportowych” w zakresie świadczenia usługi ubezpieczeniowej NNW dla Beneficjentów oraz ubezpieczenia NNW i OC kadry zadania.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Centrala, Biuro Ubezpieczeń Osobowych i Odpowiedzialności Cywilnej
Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa;
łączna cena brutto: 5 027,00 złotych.
 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej