poniedziałek, 2019-10-21 Celiny, Hilarego, Janusza

»»»


Warszawa, 04.02.2019 r.

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/zajęcia/2019 z dnia 25.01.2019 r. w ramach „Programu Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych 2019” w zakresie świadczenia usługi ubezpieczeniowej NNW dla Beneficjentów oraz ubezpieczenie NNW i OC kadry projektu.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 12.02.2019 r. do godziny 23.59. Jednocześnie informujemy, zmienia się termin wykonania usługi: od 13.02.2019 r. do 31.12.2019 r.
 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej