wtorek, 2019-10-22 Haliszki, Lody, Przybysłšwa

»»»

Warszawa, 23.09.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/PLRnW/ZAS/2019 z dnia 13.09.2019 r., w zakresie zakupu artykułów spożywczych z możliwością sukcesywnego odbioru wskazanej ilości najpóźniej na 1 dzień przed podanym terminem na imprezę pn. „III Turniej Polskiej Ligi Rugby na Wózkach”, organizowaną przez FAR, w ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych” w terminie 27.09.2019 - 29.09.2019 r.

Zamawiający w dniu 23.09.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Firma Handlowa „Niemirka”, Danuta Niemira
ul. Słowackiego 17B, 05-200 Wołomin
Łączna cena brutto: 2513,00 zł
słownie: dwa tysiące pięćset trzynaście 00/100 złotych brutto.


Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


»»»

Warszawa, 19.09.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 3/PLRnW/UHG/2019 z dnia 11.09.2019 r., w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia na imprezę pn. „III Turniej Polskiej Ligi Rugby na Wózkach”, organizowaną przez FAR, w ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych” w terminie 27.09.2019 - 29.09.2019 r.

Zamawiający w dniu 19.09.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
OST „GROMADA” Oddział w Radomiu
ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom
Łączna cena brutto: 21 747,00 zł
słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem 00/100 złotych brutto.
 

 Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


Informacja o wyborze dotyczy zapytania ofertowego nr 3/ZACHODNIOPOMORSKIE/MSiT/2019


Warszawa, 13 września 2019r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/ZACHODNIOPOMORSKIE/MSiT/2019 z dnia 05.09.2019r.dotyczącego świadczenia usługi gastronomicznej na imprezę pn. „Zachodniopomorska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji” (zwaną dalej Spartakiada AR), organizowaną w ramach zadania pt. „Organizacja imprez sportowych”, realizowanegona podstawieUmowy o dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, polegającego na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, zleconego na podstawie art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z  późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej(Dz. U. poz. 1801).
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
SmaczneGo! Katarzyna Górnik, ul. Łucznicza 5A/9, 71-472 Szczecin  
 
Łączna cena brutto:  3490 złotych.

Polska Liga Rugby na Wózkach (nr 3/PLRnW/ZAS/2019)


DOTYCZY ZAKUPU ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH na imprezę pn. „III Turniej Polskiej Ligi Rugby na Wózkach” (zwanym dalej Turniejem PLRnW), organizowaną w ramach zadania pt. „Organizacja imprez sportowych”, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, polegającego na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Polska Liga Rugby na Wózkach (nr 3/PLRnW/UHG/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ na imprezę pn. „III Turniej Polskiej Ligi Rugby na Wózkach” (zwanym dalej Turniejem PLRnW), organizowanym w ramach zadania pt. „Organizacja imprez sportowych”, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, polegającego na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze dotyczy zapytania ofertowego nr 2/ZACHODNIOPOMORSKIE/MSiT/2019

 
Warszawa, 11.09.2019r.
 

 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego NR 2/ZACHODNIOPOMORSKIE/MSiT/2019 z dnia03.09.2019r., w zakresie świadczenia usługi transportowej Uczestników „Zachodniopomorskie Spartakiady Aktywnej Rehabilitacji” , organizowanej przez FAR, w ramach zadania pt. „Organizacja imprez sportowych” w terminie 14.09.2019r.
 
 

Zamawiający w dniu 11.09.2019r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police

łączna cena brutto: 540 zł
 
słownie: [pięćset czterdzieści 00/100]złotych brutto.


Informacja o wyborze wykonawcy

dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/zachodniopolskie/MSiT/2019 z dnia 14.08.2019 r., w zakresie świadczenia usługi wynajmu pomieszczeń na imprezę pn. „Zachodniopomorska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji”, organizowaną przez FAR, w ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w terminie 14.09.2019 r.
Zamawiający w dniu 22.08.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Gmina Miasto Szczecin - Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II, ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin
łączna cena brutto:  1835,19 zł
słownie: tysiąc osiemset trzydzieści pięć 19/100 złotych brutto.

 

 Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


Zapytanie ofertowe NR 1/zachodniopomorskie/MSiT/2019 dotyczy świadczenia usługi wynajmu pomieszczeń


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WYNAJMU POMIESZCZEŃ na imprezę pn. „Zachodniopomorska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji” (zwaną dalej Spartakiada AR), organizowaną w ramach zadania pt. „Organizacja imprez sportowych”, realizowanegona podstawie Umowy o dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, polegającego na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa –Ministrem Sportu i Turystyki a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, zleconego na podstawie art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej(Dz. U. poz. 1801).

Czytaj więcej


Strona 2 z 4