wtorek, 2019-07-16 Eustachego, Mariki, Mirelli

»»»

Warszawa, 6 maja 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/PLRnW/UHG/2019 z dnia 18.04.2019 r. w ramach zadania publicznego „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy zadania na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Turnieju PLRnW w terminie 24.05.2019 r. – 26.05.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
De Silva Haus S.A., ul. Lompy 33, 46-300 Oleśno,
Hotel DeSilva Premium Poznań, ul. Piekary 5, 61-823 Poznań
Łączna cena brutto: 35615 złotych.

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


Polska Liga Rugby na Wózkach (nr 1/PLRnW/UHG/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach zadania publicznego zleconego Zamawiającemu na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801), pt. „Program Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych 2019” - zadanie pn. „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 13 luty 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/zajęcia//2019 z dnia 25.01.2019 r. w ramach „Programu Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych 2019” - zadanie pn. „Organizacja zajęć sekcji sportowych” w zakresie świadczenia usługi ubezpieczeniowej NNW dla Beneficjentów oraz ubezpieczenia NNW i OC kadry zadania.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Centrala, Biuro Ubezpieczeń Osobowych i Odpowiedzialności Cywilnej
Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa;
łączna cena brutto: 5 027,00 złotych.
 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


»»»

Warszawa, 04.02.2019 r.

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/zajęcia/2019 z dnia 25.01.2019 r. w ramach „Programu Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych 2019” w zakresie świadczenia usługi ubezpieczeniowej NNW dla Beneficjentów oraz ubezpieczenie NNW i OC kadry projektu.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 12.02.2019 r. do godziny 23.59. Jednocześnie informujemy, zmienia się termin wykonania usługi: od 13.02.2019 r. do 31.12.2019 r.
 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


Programu Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych 2019 (nr 1/zajęcia/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ NNW i OC w ramach zadania publicznego zleconego Zamawiającemu na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801), pt. „Program Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych 2019” - zadanie pn. „Organizacja zajęć sekcji sportowych”.

Czytaj więcej


Strona 2 z 2