poniedziałek, 2019-10-21 Celiny, Hilarego, Janusza

»»»

Warszawa, 15.10.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 4/PLRnW/UG/2019 z dnia 07.10.2019 r., w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia na imprezę pn. „IV Turniej Polskiej Ligi Rugby na Wózkach”, organizowaną przez FAR, w ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych” w terminie 01.10.2019 - 03.10.2019 r.

Zamawiający w dniu 15.10.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
GRUPA TB, Sylwia Majchrzak
ul. Płowiecka 85, 04-501 Warszawa
Łączna cena brutto: 2618,00 zł 
słownie: dwa tysiące sześćset osiemnaście 00/100 złotych brutto.


Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


»»»

Warszawa, 15.10.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 4/PLRnW/HS/2019 z dnia 07.10.2019 r., w zakresie świadczenia usługi wynajmu pomieszczeń na „IV Turniej Polskiej Ligi Rugby na Wózkach” organizowaną przez FAR, w ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych, w terminie 01.11.2019 r. – 03.11.2019 r.

Zamawiający w dniu 15.10.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
ul. Pileckiego 122, o2-781 Warszawa
Łączna cena brutto: 22 740,00 zł 
słownie: [dwadzieścia dwa tysiące siedemset czterdzieści 00/100] złotych brutto.


Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


»»»

Warszawa, 15.10.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 4/PLRnW/UHG/2019 z dnia 07.10.2019 r., w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia na imprezę pn. „IV Turniej Polskiej Ligi Rugby na Wózkach”, organizowaną przez FAR, w ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych” w terminie 01.11.2019 - 03.11.2019 r.

Zamawiający w dniu 15.11.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Hotel DeSilva Sp. z o.o.
ul. Puławska 45B, 05-500 Warszawa
Łączna cena brutto: 23 870,00 zł
słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt 00/100 złotych brutto.


Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


Polska Liga Rugby na Wózkach (nr 4/PLRnW/ZAS/2019)


DOTYCZY ZAKUPU ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH na imprezę pn. „IV Turniej Polskiej Ligi Rugby na Wózkach” (zwanym dalej Turniejem PLRnW), organizowaną w ramach zadania pt. „Organizacja imprez sportowych”, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, polegającego na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Polska Liga Rugby na Wózkach (nr 4/PLRnW/UG/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GASTRONOMICZNEJ na imprezę pn. „IV Turniej Polskiej Ligi Rugby na Wózkach” (zwanym dalej Turniejem PLRnW), organizowanym w ramach zadania pt. „Organizacja imprez sportowych”, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, polegającego na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Polska Liga Rugby na Wózkach (nr 4/PLRnW/HS/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WYNAJMU POMIESZCZEŃ na imprezę pn. „IV Turniej Polskiej Ligi Rugby na Wózkach” (zwanym dalej Turniejem PLRnW), organizowaną w ramach zadania pt. „Organizacja imprez sportowych”, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, polegającego na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Polska Liga Rugby na Wózkach (nr 4/PLRnW/UHG/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ na imprezę pn. „IV Turniej Polskiej Ligi Rugby na Wózkach” (zwanym dalej Turniejem PLRnW), organizowanym w ramach zadania pt. „Organizacja imprez sportowych”, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, polegającego na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 23.09.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/PLRnW/ZAS/2019 z dnia 13.09.2019 r., w zakresie zakupu artykułów spożywczych z możliwością sukcesywnego odbioru wskazanej ilości najpóźniej na 1 dzień przed podanym terminem na imprezę pn. „III Turniej Polskiej Ligi Rugby na Wózkach”, organizowaną przez FAR, w ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych” w terminie 27.09.2019 - 29.09.2019 r.

Zamawiający w dniu 23.09.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Firma Handlowa „Niemirka”, Danuta Niemira
ul. Słowackiego 17B, 05-200 Wołomin
Łączna cena brutto: 2513,00 zł
słownie: dwa tysiące pięćset trzynaście 00/100 złotych brutto.


Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


Strona 1 z 4