piątek, 2020-04-03 Pankracego, Renaty, Ryszarda

»»


altObozy i zajęcia Aktywnej Rehabilitacji "Aktywność dla Wszystkich”, projekt finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Celem jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

Program zawiera dwa rodzaje wsparcia ZAJĘCIA I OBOZY.  W zajęciach i obozach moga brać udział osoby z uszkodzeniem narządu ruchu, z aktualnym orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, powyżej 16 roku życia, nieuczestniczące w WTZ i ZAZ.

Zajęcia polegają na bezpośrednim grupowym lub indywidualnym wsparciu BO. Odbywają się cyklicznie w 16 regionach w Polsce.  Obozy są wsparciem grupowym,jednorazowym w formie wyjazdowej kierownym do uczestników nastawionych na usamodzielnienie się i uniezależnienie od najbliższych.Program obozów oparty jest na szeroko rozumianym treningu sportowym obejmującym różne dyscypliny sportowe (technika jazdy, trening ogólnousprawniajacy, tenis stołowy, łucznictwo, rugby, pływanie, boccia, strzelectwo, szermierka i wiele innych).