FAR - Nagrody i wyróżnienia
niedziela, 2018-08-19 Emilii, Julinana, Konstancji

Nagrody i wyróżnienia


 

Certyfikat Sieci Centrów Wolontariatu
w Polsce 
– dla placówki przyjaznej
wolontariuszom











 

 
Wyróżnienie kursów komputerowych
w konkursie na najlepsze przedsięwzięcia
z zakresu rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych










 

 
Nagroda PFRON za szczególnie
wyróżniającą się działalność na rzecz
środowiska osób niepełnosprawnych
dla Fundacji oraz dla pani prezes Elżbiety
Głogowskiej









 

 

Wyróżnienie w kategorii Lider Roku 2008
w ochronie zdrowia 
– działalność
charytatywna










 

 
alt
 
Z okazji 20-lecia systemu wsparcia osób
niepełnosprawnych, w dowód uznania
dobrych praktyk w wieloletniej działalności
na rzecz środowiska osób niepełnosprawny











 
   

Konkurs Liderzy 25-lecia – I miejsce
w kategorii Edukacja








 

 

Konkurs Liderzy 25-lecia – II miejsce 
„Złotej Dziesiątce” tych, którzy otrzymali 
największe poparcie Internautów