niedziela, 2022-11-27 Franciszka, Kseni, Maksymiliana

Ogłoszenia regionalne


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR" Region Lubuski  poszukuje pracownika, na stanowisko specjalisty ds. organizacji form wsparcia w wymiarze ½ etatu do projektu: „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj.
lubuskiego”
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 
- współpraca z pracodawcami w zakresie organizacji staży,
 
- koordynacja i przygotowanie staży i szkoleń (przygotowanie umowy; określanie program szkolenia/staży itp.),
 
- monitoring realizacji poszczególnych form wsparcia,
 
- organizacja warsztatów dla uczestniczek projektu,
 
- sprawozdawczość itp.
 
WYMAGANIA:
 
- 3 letnie doświadczenie w organizacji form wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami (szkolenia, staże, warsztaty),
 
- min. wykształcenie średnie,
 
- znajomość zasad i wytycznych dot. realizacji projektów unijnych w ramach perspektywy 2014-2020,
 
- samodzielność oraz umiejętność pracy w zespole,
 
- nastawienie na cel, kreatywność, inicjatywa, rzetelność.
 
OFERUJEMY:
 
- ciekawą, twórczą i rozwojową pracę,
 
- zatrudnienie na okres 17 miesięcy,
 
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub zlecenie,
 
- pracę w jednej z największych w Polsce organizacji pozarządowych.
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 21 kwietnia 2017 roku.
 
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.
 
Prosimy o opatrzenie aplikacji klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundacje Aktywnej Rehabilitacji FAR  moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby realizacji procesu rekrutacyjnego.”
 
 


Zielona Góra dn. 28.02.2017
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu kurs komputerowy – podstawowy/średniozaawansowany w zakresie obsługi pakietu MS Office w szczególności Excel, Power Point;  w ramach rozpoznania cenowego z dn. 21.02.2017 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
CONTENTUM, ul. Wyszyńskiego 117/10, 65-536 Zielona Góra
 
 
Łączna kwota brutto: 1290,00zł brutto ( dla jednej osoby)
 


Zielona Góra, dn 23.02.2017
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w  wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II”,  finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje usługę transportową polegająca na  przewozie  uczestników projektu.
 
 Zapewnienie transportu  dla ok.  20 uczestników projektu wraz z opiekunami i wolontariuszami ( min 50- osobowy autobus)  na zajęcia regionalne AR z Gorzowa Wlkp ul. Słowiańska 14, 66-400 Gorzów  Wlkp
( parking ), z przystankiem w Zielonej Górze, w celu zabrania pozostałych uczestników na parkingu Palmiarni, ul. Wrocławska 12a do miejsca odbywania się zajęć Afrykarium, ul. Z. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław w dniach 11.03.2017godzinach 7:30-12:00  oraz powrotu do Gorzowa Wlkp. z postojem w Zielonej Górze.
  
Oczekiwany termin realizacji:  11.03.2017
Trasa: Gorzów Wlkp.- Zielona Góra- Wrocław- Zielona Góra- Gorzów Wlkp.
Miejsce zajęć AR: Afrykarium, ul. Z. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław
  
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 
.         Cenę brutto za km
.         Cenę brutto za całość  usługi (w tym opłaty parkingowe)
  
Niniejsze zapytanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 1.03.2017 do godz. 12:00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo
 
 
 


Zielona Góra dn. 21.02.2017r.
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu: Stylizacja paznokci, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 13.02.2017r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Gabinet kosmetyczny „Alexandra” Aleksandra Ciećka ul Jedności 86, 
65-018 Zielona Góra
 
Łączna kwota brutto: 800,00zł./ dla jednej osoby


Zielona Góra, dn. 21.02.2017
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: kurs komputerowy – podstawowy/średniozaawansowany w zakresie obsługi pakietu MS Office w szczególności Excel, Power Point;
 
Szkolenie w formieindywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikiem jest osoba niepełnosprawna– osoba ma problemy z poruszaniem się, szkolenie należało by przeprowadzić w domu uczestnika;
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: wg. potrzeb
Oczekiwany termin Szkolenia: od 01.03.2017 – 15.03.2017
Miejsce Szkolenia: Zielona Góra – mieszkanie uczestnika
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 27.02.2017 do godz. 14:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.

Zielona Góra, dn. 13.02.2017r
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: kurs stylizacji paznokci
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikiem będzie osoba niepełnosprawna nie mająca problemów z poruszaniem się, aktualnie ucząca się w szkole o profilu kosmetycznym. Kurs może odbywać się w Wiechlicach- miejscu zamieszkania Uczestniczki.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: wg potrzeb
Oczekiwany termin Szkolenia: od 22.02.2017r. do 10.03.2017r.
Miejsce Szkolenia: Wiechlice
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia  20.02.2017rdo godz. 12:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


Zielona Góra, dn. 08.02.2017r.
                                                    
 
INFORMACJA O  UNIEWAŻNIENIU
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iżunieważnia zapytanie w przedmiocie rozpoznania rynku na przeprowadzenie szkolenia/kursu Stylizacja paznokci w ramach rozpoznania cenowego z dn. 31.02.2017r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
 
Uzasadnienie:
Nie otrzymano we wskazanym terminie żadnej oferty szkoleniowej.


Zielona Góra,dn. 31.01.2017r
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: kurs stylizacji paznokci
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikiem będzie osoba niepełnosprawna nie mająca problemów z poruszaniem się, aktualnie ucząca się w szkole o profilu kosmetycznym. Kurs powinien odbyć się w Wiechlicach- miejscu zamieszkania Uczestniczki.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: wg potrzeb
Oczekiwany termin Szkolenia: od 15.02.2017r.
Miejsce Szkolenia: Wiechlice
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia  08.02.2017rdo godz. 12:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.

Zielona Góra dn. 14.11.2016
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu kurs komputerowy e-sprzedawca, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 03.11.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
CONTENTUM, ul. Wyszyńskiego 117/10, 65-536 Zielona Góra
Łączna kwota brutto: 1288,00zł brutto ( dla jednej osoby)Zielona Góra dn. 08.11.2016
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu Wielomodułowy kurs komputerowy - średniozaawansowany  , w ramach rozpoznania cenowego z dn. 25.10.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
CONTENTUM, ul. Wyszyńskiego 117/10, 65-536 Zielona Góra
 
 
Łączna kwota brutto: 1290,00zł brutto ( dla jednej osoby)


Zielona Góra, dn. 03.11.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: KURS KOMPUTEROWY: „e-Sprzedawca”
 
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikiem jest osoba niepełnosprawna– poruszająca się na wózku inwalidzkim, szkolenie należy przeprowadzić w domu uczestnika; uczestnik jest planowany do zatrudnienia – do jego obowiązków będzie należała sprzedaż internetowa produktów firmy – szkolenie to ma przygotować go do pracy;
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: wg. potrzeb
Oczekiwany termin Szkolenia: od listopada 2016
Miejsce Szkolenia: Zielona Góra, mieszkanie BO
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 11.11.2016 do godz. 10:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


Zielona Góra dn. 03.11.2016
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu kurs komputerowy e-sprzedawca, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 24.10.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
CONTENTUM, ul. Wyszyńskiego 117/10, 65-536 Zielona Góra
Łączna kwota brutto: 1288,00zł brutto ( dla jednej osoby)


Zielona Góra, dn. 25.10.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Wielomodułowy kurs komputerowy – średniozaawansowany w zakresie obsługi pakietu MS Office, Internetu przy systemie operacyjnym Windows 10;
 
 
Szkolenie w formieindywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikiem jest osoba niepełnosprawna– osoba ma problemy z poruszaniem się, szkolenie należało by przeprowadzić w domu uczestnika;
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: wg. potrzeb
Oczekiwany termin Szkolenia: od listopada 2016
Miejsce Szkolenia: Zielona Góra – mieszkanie uczestniczki
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 02.11.2016 do godz. 10:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


Zielona Góra dn. 24.10.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: "Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: KURS KOMPUTEROWY: „e-Sprzedawca”
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikiem jest osoba niepełnosprawna– poruszająca się na wózku inwalidzkim, szkolenie należało by przeprowadzić w domu uczestnika; uczestniczka jest planowana do zatrudnienia – do jej obowiązków będzie należała sprzedaż internetowa produktów firmy – szkolenie to ma przygotować ją do pracy;
(krótki opis uczestnika/czki)
 
Oczekiwany termin Szkolenia:  listopad 2016
Dyspozycyjność  Uczestnika/czki: wg. Potrzeb - weekendy
Miejsce Szkolenia: Zielona Góra, mieszkanie uczestnika
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 
.         Liczbę godzin szkoleniowych
.         Cenę brutto za godzinę Szkolenia
.         Cenę brutto za całość Szkolenia
.         Wstępny program
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31.10.2016 do godz. 10:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.


Zielona Góra dn. 27.09.2016r.
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu: kurs florystyczny, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 15.09.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
CONTENTUM Centrum Organizacji Imprez i Szkoleń, ul. Wyszyńskiego 117/10,
65- 536 Zielona Góra
 
Łączna kwota brutto: 2300,00zł./ dla dwóch osób


Zielona Góra dn. 27.09.2016r.
  
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu: fotograficzny, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 15.09.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
OPEMUS FOTO GRAFIKA Paweł Wocal ul. Baczyńskiego 28/3, 68-200 Żary
 
Łączna kwota brutto: 1476,00zł./ dla jednej osoby


Zielona Góra dn. 16.09.2016
   
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu kurs prawa jazdy kat. B dla osoby niepełnosprawnej, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 07.09.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Szkoła Kierowców POLONEZ, ul. Czereśniowa 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski
 
Łączna kwota brutto: 1650,00zł brutto ( dla jednej osoby)

Zielona Góra, dn. 15.09.2016r.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Kurs florystyczny
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 2 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą osoby niepełnosprawne, nie mające problemów z poruszaniem się.
Dyspozycyjność Uczestników: wg potrzeb
Oczekiwany termin Szkolenia: październik/listopad 2016r.
Miejsce Szkolenia: Zielona Góra
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 23.09.2016r. do godz. 12:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


Zielona Góra, dn. 15.09.2016r.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Kurs fotograficzny
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą osoby niepełnosprawne, nie mające problemów z poruszaniem się.
Dyspozycyjność Uczestników: wg potrzeb
Oczekiwany termin Szkolenia: październik/listopad 2016r.
Miejsce Szkolenia: Żary
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 23.09.2016r. do godz. 12:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


Zielona Góra, dn. 07.09.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: kurs prawa jazdy kat. B
 
Szkolenie w formieindywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikiem jest osoba niepełnosprawna– która nie ma problemów w poruszaniu się i nie potrzebuje auta specjalnie dostosowanego do jego potrzeb, zamieszkuje teren miasta Gorzowa Wielkopolskiego, uczestnik ma już badania lekarskie i numer PKK;
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: wg. potrzeb
Oczekiwany termin Szkolenia: od września 2016
Miejsce Szkolenia: Gorzów Wielkopolski
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 15.09.2016 do godz. 10:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.


Zielona Góra dn. 02.09.2016r.
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu: Kurs tworzenia stron www, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 24.08.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Centrum Doradczo- Szkoleniowe Stanisław Podlaski, ul. B. Prusa 11/4, 67- Szprotawa
 
 
Łączna kwota brutto: 1619,98zł./ dla jednej osoby

Zielona Góra, dn. 24.08.2016r
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Kurs tworzenie stron www
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1osoby/osób*.
 
Uczestnikiem będzie osoba niepełnosprawna, która posiada znaczne trudności w poruszaniu się. Z uwagi na ten fakt, kurs ma się odbywać w miejscu zamieszkania. Uczestnik dysponuje odpowiednimi warunkami  do przeprowadzenia w/w kursu. Posiada osobny pokój, własny komputer, dostęp do Internetu. Jego umiejętności posługiwania się komputerem są na dobrym poziomie.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki:wrzesień 2016
Oczekiwany termin Szkolenia:
Miejsce Szkolenia:
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 01.09.2016r. do godz. 14:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


Zielona Góra, dn. 22.08.2016r.
                                                    
 
INFORMACJA O  UNIEWAŻNIENIU
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iżunieważnia zapytanie w przedmiocie rozpoznania rynku na przeprowadzenie szkolenia/kursu Kurs tworzenia stron www w ramach rozpoznania cenowego z dn. 10.08.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
 
Uzasadnienie:
Otrzymana oferta cenowa przekracza budżet przewidziany przez Zamawiającego na przeprowadzenie szkolenia będącego przedmiotem rozpoznania cenowego.


Zielona Góra, dn. 10.08.2016r
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Kurs tworzenie stron www
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1osoby/osób*.
 
Uczestnikiem będzie osoba niepełnosprawna, która posiada znaczne trudności w poruszaniu się. Z uwagi na ten fakt, kurs ma się odbywać w miejscu zamieszkania. Uczestnik dysponuje odpowiednimi warunkami  do przeprowadzenia w/w kursu. Posiada osobny pokój, własny komputer, dostęp do Internetu. Jego umiejętności posługiwania się komputerem są na dobrym poziomie.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki:wrzesień 2016
Oczekiwany termin Szkolenia:
Miejsce Szkolenia:
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 19.08.2016r. do godz. 14:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową

Zielona Góra dn. 08.08.2016r.
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu: kurs komputerowy, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 08.08.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
CONTENTUM Centrum Organizacji Imprez i Szkoleń, ul. Wyszyńskiego 117/10,
65- 536 Zielona Góra
 
Łączna kwota brutto: 2460,00zł./ dla dwóch osób


Zielona Góra, dn. 20.07.2016r.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Kurs komputerowy
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 2 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą osoby niepełnosprawne, nie mające problemów z poruszaniem się, mieszkające na terenie miasta Szprotawa.
Dyspozycyjność Uczestników: wg potrzeb
Oczekiwany termin Szkolenia: od 16.08.2016r. do 30.09.2016r
Miejsce Szkolenia: Szprotawa
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres:
do dnia 29.07.2016r. do godz. 12:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.
Zielona Góra dn. 19.07.2016r.
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu: kurs tatuażu, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 18.07.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
CONTENTUM Centrum Organizacji Imprez i Szkoleń, ul. Wyszyńskiego 117/10,
65- 536 Zielona Góra
 
Łączna kwota brutto: 1500,00zł./ dla jednej osoby
 
Zielona Góra dn. 14.07.2016
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu kurs prawa jazdy kat. B dla osoby niepełnosprawnej, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 06.07.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
OSK PARTNER, ul. Podchorążych 33, 68-200 Żary
 
 
Łączna kwota brutto: 4050,00zł brutto ( dla trzech osób )

Zielona Góra dn. 13.07.2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu kurs fotograficzny dla osoby niepełnosprawnej - obejmujący: wykonywanie zdjęć, zajęcia w laboratorium fotograficznym, obsługę urządzeń fotograficznych;, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 05.07.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
KADR – Przemysław Kwaśnik, ul. Agatowa 22, 65-012 Zielona Góra
 
Łączna kwota brutto: 3630,00zł. – dla trzech osób
Zielona Góra, dn.06.07.2016r.
 
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: "Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: kurs tatuażu
 
Szkolenie w formie indywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikiem będzie osoba niepełnosprawna, nie mająca problemów z poruszaniem się, mieszkająca na terenie miasta Zielona Góra
 
Oczekiwany termin Szkolenia:  od 25 lipca 2016r.
Dyspozycyjność  Uczestnika/czki: wg potrzeb
Miejsce Szkolenia: Zielona Góra
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 
.         Liczbę godzin szkoleniowych
 
.         Cenę brutto za godzinę Szkolenia
 
.         Cenę brutto za całość Szkolenia
 
.         Wstępny program
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 14.07.2016r. do godz. 14:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.


Zielona Góra, dn. 06.07.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: kurs prawa jazdy kat. B
 
Szkolenie w formieindywidualnej/grupowej* dla 3 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: Uczestnicy są osobami niepełnosprawnymi – które nie mają problemów w poruszaniu się i nie potrzebują auta specjalnie dostosowanego do ich potrzeb, zamieszkują teren miasta Żary,
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: wg. potrzeb ( uczestnicy nie będą dyspozycyjni jedynie w terminie:
17-27.08.2016 – ponieważ będą uczestniczyli w WAZ w Międzywodziu )
Oczekiwany termin Szkolenia: od lipca 2016
Miejsce Szkolenia: Żary
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 14.07.2016 do godz. 10:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


Zielona Góra, dn. 05.07.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: kurs fotograficzny dla osoby niepełnosprawnej - obejmujący: wykonywanie zdjęć, zajęcia w laboratorium fotograficznym, obsługę urządzeń fotograficznych
 
Szkolenie w formieindywidualnej/grupowej* dla 3 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: Uczestniczki są osobami niepełnosprawnymi – zależy nam na kursie który przygotuje je do pracy w zakładzie fotograficznym w którym planujemy zorganizować im staż; Panie nie mają trudności w poruszaniu się – bez problemu dojadą na zajęcia w Zielonej Górze;
 
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: wg. potrzeb ( uczestnicy nie będą dyspozycyjni jedynie w terminie:
17-27.08.2016 – ponieważ będą uczestniczyli w WAZ w Międzywodziu )
Oczekiwany termin Szkolenia: od połowy lipca 2016
Miejsce Szkolenia: Zielona Góra
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 13.07.2016 do godz. 10:00

  O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu kurs prawa jazdy kat. B dla osoby niepełnosprawnej, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 21.06.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
Nauka Jazdy TOM, Al. Zjednoczenia 92, 65-120 Zielona Góra
 
Łączna kwota brutto: 4950,00zł. – dla trzech osób
 
»»Zielona Góra dn. 28.06.2016
                                                    
 
INFORMACJA O  UNIEWAŻNIENIU
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż unieważnia zapytanie w przedmiocie rozpoznania rynku na przeprowadzenie szkolenia/kursu: kurs prawa jazdy kat. B, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 17.06.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
 
Uzasadnienie:
Postępowanie zostaje unieważnione z powodu braku wpływu ofert spełniających kryteria określone w rozpoznaniu cenowym.

Zielona Góra, dn. 21.06.2016

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: kurs prawa jazdy kat. B dla osoby niepełnosprawnej
 
Szkolenie w formieindywidualnej/grupowej* dla 3 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: Uczestnicy są osobami niepełnosprawnymi, pomimo ograniczeń są wstanie dotrzeć  do siedziby firmy na terenie Zielonej Góry. Wymagany samochód z automatyczną skrzynią biegów z adaptacją typu -ręczny gaz i hamulec.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: wg. potrzeb ( uczestnicy nie będą dyspozycyjni jedynie w terminie:
17-27.08.2016 – ponieważ będą uczestniczyli w WAZ w Międzywodziu )
Oczekiwany termin Szkolenia: od lipca 2016
Miejsce Szkolenia: Zielona Góra
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 29.06.2016 do godz. 10:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.

Zielona Góra, dn. 17.06.2016

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: kurs prawa jazdy kat. B
 
Szkolenie w formieindywidualnej/grupowej* dla 3 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: Uczestnicy są osobami niepełnosprawnymi – które nie mają problemów w poruszaniu się i nie potrzebują auta specjalnie dostosowanego do ich potrzeb, zamieszkują teren miasta Żary,
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: wg. potrzeb ( uczestnicy nie będą dyspozycyjni jedynie w terminie:
17-27.08.2016 – ponieważ będą uczestniczyli w WAZ w Międzywodziu )
Oczekiwany termin Szkolenia: od lipca 2016
Miejsce Szkolenia: Żary
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 27.06.2016 do godz. 10:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.Zielona Góra dn. 31.05.2016

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu uprawnienia elektroenergetyczne do 1 KV i powyżej, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 23.05.2016 dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
ZDZ, ul. Stary Rynek 17, 65-067 Zielona Góra
 
Łączna kwota brutto: 950,00zł.Zielona Góra,dn.23.05.2016
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: uprawnienia elektroenergetyczne do 1 KV i powyżej.
 
Szkolenie w formieindywidualnej/grupowej* dla 1 osoby/osób*.
 
Uczestnikami będą: Uczestnik jest osobą chodzącą, zamieszkuje teren miasta Zielona Góra, jest zainteresowany  szkoleniem grupowym, posiada wykształcenie o kierunku elektryk – posiada doświadczenie zawodowe, pracował jako elektryk;
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: soboty
Oczekiwany termin Szkolenia: czerwiec 2016
Miejsce Szkolenia: Zielona Góra
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 31.05.2016 do godz. 10:00
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


Kontakt – woj. lubuskie


Biuro FAR
ul. Podgórna 5 (pokój 308 i 309)
65-057 Zielona Góra
tel.: 68 324 12 08, fax: 68 324 12 16
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 


 

Godziny otwarcia


Biuro czynne jest codziennie
od 7.00 do 15.00

W związku z utrzymującym się
stanem epidemii, celem zwiększenia
bezpieczeństwa prosimy o wcześ-
niejsze uzgadnianie – telefoniczne 
lub mailowe – terminu wizyty
w biurze Fundacji.
 

Pełnomocnik FAR


Magdalena Piechowska
tel:  509 447 070
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Harmonogram zajęć


Harmonogram zajęć »


Ogłoszenia regionalne »