niedziela, 2020-09-20 Eustachego, Faustyny, Renaty

Informacja o błędzie pisarskim


Informujemy, że w informacji o wyborze wykonawcy dotyczącej zapytania nr 3/zachodniopomorskie/2019 wstąpił błąd pisarski. Poniżej skorygowana informacja dotycząca wyżej wymienionego zapytania.


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
dotyczy Zapytania ofertowego NR 3/ZACHODNIOPOMORSKIE/2019 z dnia07.11.2019 r., w zakresie wynajmu pomieszczeń na Zajęcia AR, organizowane przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”. w terminie 24.11.2019r., 19.01.2020r., 07.03.2020 r.
 
Zamawiający w dniu 18.11.2019r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Gmina Miasto Szczecin - Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II
 
Łączna cena brutto : 3 x 1500zł = 4500zł