niedziela, 2020-09-20 Eustachego, Faustyny, Renaty

Informacja o wyborze wykonawcy dotyczy zapytania 3/zachodniopomorskie/2019


Warszawa, 19 listopada 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 3/ZACHODNIOPOMORSKIE/2019 z dnia 07.11.2019 r., w zakresie wynajmu pomieszczeń na Zajęcia AR, organizowane przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”. w terminie 24.11.2019r., 19.01.2020r., 07.03.2019 r. 
 
Zamawiający w dniu 18.11.2019r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Gmina Miasto Szczecin - Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II
…………………………………………………………………………………………
nazwa i adres Wykonawcy
 
3 x 1500zł = 4500zł
…………………………………
łączna cena brutto