środa, 2020-09-23 Bogusława, Liwiusza, Tekli

»»»


Warszawa, 05.11.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 11/DZ/W/2019 z dnia 28.10.2019 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”. w terminie 08-10.11.2019 r.

Zamawiający w dniu 05.11.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
V V Pruszków Sp. z o.o.; ul. Żurawia 43 lok. 122; 00-680 Warszawa;
Łączna cena brutto: 11220,00 zł


słownie: [jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia zł 00/100] złotych brutto.