niedziela, 2020-09-20 Eustachego, Faustyny, Renaty

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


Warszawa, 17.09.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR2/LUBELSKIE/2019 z dnia 05.09.2019 r., w zakresie wynajmu pomieszczeń na Zajęcia AR, organizowanych przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, w terminie wrzesień 2019-marzec 2020 r.

Zamawiający w dniu 17.09.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Zespół Szkół Nr 12, ul. Sławinkowska 50, 20-810 Lublin
nazwa i adres Wykonawcy

2410,73 zł
łączna cena brutto
słownie:dwa tysiące czterysta dziesięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze brutto. 
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU