środa, 2020-09-23 Bogusława, Liwiusza, Tekli

»»»


Warszawa, 24 czerwca 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 13a/DZ/W/2019 z dnia 18.06.2019 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obozie Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”. w terminie 12-21.07.2019 r.

Zamawiający w dniu 24.06.2019r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
NZOZ “MD Care” Sp. Z o.o., Dworaki-Staśki 46, 18-218 Sokoły
Łączna cena brutto: 39665,00 złotych.
słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć 00 /100 złotych brutto.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU