wtorek, 2020-04-07 Donata, Herminy, Rufina

»»»


Warszawa, 6 maja 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/DZ/O/2019 z dnia 24.04.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i opiekunów projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Obozie Aktywnej Rehabilitacji w terminie 27.05.2019 r. – 05.06.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Zakład Gminny „Mrzeżyno” Sp. zo.o.; ul. Trzebiatowska 24; 72-330 Mrzeżyno
oraz Biuro Podróży SKONTO Mark Malinowski; ul. Wojska Polskiego12-14/33A; 78-600 Wałcz.
Łączna cena brutto: 44405,00 złotych.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU