poniedziałek, 2020-04-06 Ady, Celestyny, Ireneusza

»»»


Namysłów, 11.04.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/opolskie/2018 z dnia 03.04.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w zakresie zapewnienia wynajmu pomieszczeń do prowadzenia regionalnych zajęć AR w okresie od 29.09.2018r. do 31.03.2019r. w jedną sobotę miesiąca (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej) w godz. 10:00-14:00.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Licealna 3, 45-714 Opole
Łączna cena brutto: 1820,40 złotych.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU