piątek, 2020-04-03 Pankracego, Renaty, Ryszarda

»»»

Warszawa, 30.01.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 8B/DZ/W/2020 z dnia 22.01.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”. w terminie 31.01-02.02.2020 oraz 07-09.02.2020 r.

Zamawiający w dniu 30.01.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: 
Hotel Trzy Stawy Katowice Sp.z o.o.
ul. Szybowcowa 1A; 40-502 Katowice
Łączna cena brutto: 11640,00 zł
słownie: [jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści zł 00/100] złotych bruttoł.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 30.01.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 6/Dz/2020 z dnia 21.01.2020 r.
, w zakresie świadczenia usługi indywidualnego wsparcia specjalistycznego – psychologicznego, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie od 29.01.2020 r. - 29.02.2020 r.

Zamawiający w dniu 30.01.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Katarzyna Drews-Raczewska
Łączna cena brutto brutto: – 1 600,00 zł.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 24.01.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 14/DZ/W/2020 z dnia 07.01.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”. w terminie 31.01-02.02.2020 r.

Zamawiający w dniu 24.01.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
HTF Pliszczuk, Flisiuk Spółka Jawna; Al. Warszawska 109; 20-832 Lublin
Łączna cena brutto: 14480 zł
słownie: czternaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt 00/100 złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 24.01.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 15/DZ/W/2020 z dnia 07.01.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”. w terminie 31.01-02.02.2020 r.

Zamawiający w dniu 24.01.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej, u. Francuska 25a, 65-943 Zielona Góra
Łączna cena brutto: 9195,84 zł
słownie: dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć 85/100 złotych brutto.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 24.01.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 16/DZ/W/2020 z dnia 13.01.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”. w terminie 02-04.01.2020 r.

Zamawiający w dniu 24.01.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Pro Caritate Fundacja; ul. Okopowa 55; 01-043 Warszawa
Łączna cena brutto: 4980,00 zł
słownie: [cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt 00/100] złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV (śląskie nr 8B/DZ/W/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry, uczestników i opiekunów Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci (zwanego dalej Warsztatem), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV” realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 22.01.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 5/Dz/2020 z dnia 14.01.2020 r., w zakresie świadczenia usługi indywidualnego wsparcia specjalistycznego-psychologicznego, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie od 22.01.2020 do 29.02.2020 r.

Zamawiający w dniu 22.01.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Instytut Wsparcia i Rozwoju Katarzyna Pankowska-Jurczyk
Łączna cena brutto brutto: 800,00 zł.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV (wielkopolskie nr 6/Dz/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO dla uczestników/czek projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV” (zwanego dalej Projekt), realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 21.01.2020 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 8A/DZ/W/2020 z dnia 10.01.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej dla kadry, uczestników i opiekunów Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci (zwanego dalej Warsztatem), organizowanego przez FAR w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, w terminie 31.01-02.02.2020 oraz 07-09.02.2020 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu:
– cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Strona 1 z 16