poniedziałek, 2020-04-06 Ady, Celestyny, Ireneusza

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/łódzkie/2019


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ w ramach transportu na Obóz Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci realizowanych w projekcie pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV (pomorskie nr 3/DZ/W/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry, uczestników i opiekunów Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci (zwanego dalej Warsztatem), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV” realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 24 czerwca 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 13a/DZ/W/2019 z dnia 18.06.2019 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obozie Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”. w terminie 12-21.07.2019 r.

Zamawiający w dniu 24.06.2019r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
NZOZ “MD Care” Sp. Z o.o., Dworaki-Staśki 46, 18-218 Sokoły
Łączna cena brutto: 39665,00 złotych.
słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć 00 /100 złotych brutto.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 21.06.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/DZ/W/2019 z dnia 05.06.2019 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”. w terminie 26-28.06.2019 r.

Zamawiający w dniu 11.06.2019r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Przesiębiorstwo TOR-KAR-SSON , Zbigniew Kargul ul. Marymoncka 42 01-977 Warszawa
Realizacja: Hotel Bartis, Plac Konstytucji 3 Maja 5; 11-200 Bartoszyce
Łączna cena brutto: 5810 zł
słownie: pięć tysięcy osiemset dziesięć 00 /100 złotych brutto.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Poznań, 19 czerwca 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/wielkopolskie/2019 z dnia 12.06.2019 r.
w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w zakresie zapewnienie transportu sprzętu na obóz AR w terminie: 21.06.2019 – 01.07.2049 na trasie: Poznań – Kołobrzeg, Kołobrzeg - Poznań.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
TRANSPORT Robert Góral
Łączna cena brutto: 2 200,00 złotych.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Informacja o wyborze wykonawcy

Szczecin, 19 czerwca 2019r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/zachodniopomorskie/2019 z dnia 14.06.2019r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w zakresie transportu dzieci, młodzieży i opiekunów na zawody sportowe - IV Łódzką Spartakiadę w dniach 21.06.2019r. na trasie Szczecin - Łódź i 22.06.2019r. na trasie Łódź - Szczecin.
 
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
Mewa Bus Jerzy Marek Olech, ul Rolna 6A/7, 74-200 Pyrzyce.
 
Łączna cena brutto:  3 201,00  złotych.

»»»

Warszawa, 19 czerwca 2019 r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 13/DZ/O/2019 z dnia 04.06.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i opiekunów na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Obozie Aktywnej Rehabilitacji w terminie 12-22.07.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu braku ofert.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 19 czerwca 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 12/DZ/O/2019 z dnia 04.06.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i opiekunów projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Obozie Aktywnej Rehabilitacji w terminie 01.08 – 01.09.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Unii Europejskiej ul. Francuska 25a; 65-943 Zielona Góra
Łączna cena brutto: 40438,00 złotych.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 19 czerwca 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 11/DZ/O/2019 z dnia 04.06.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i opiekunów projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Obozie Aktywnej Rehabilitacji w terminie 23.08 – 01.09.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Anek-Tor Filip Klecan sp. Komandytowa; 03-214 Warszawa ul. Krasnobródzka 13/224
Realizacja Hotel Antek ul. Roosevelta 25A; 11-700 Mrągowo
Łączna cena brutto: 43150,00 złotych.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Strona 9 z 16