poniedziałek, 2020-04-06 Ady, Celestyny, Ireneusza

Informacja o wyborze wykonawcy

Warszawa, 20.08.2019 r.

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/2019r z dnia09.08.2019 r., w zakresie świadczenia usługi transportowej sprzętu Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie:
- 23.08.2019 r., godz. 9.00 trasa Iława - Mrągowo
- 01.09. 2019 r., godz. 11.00 trasa Mrągowo - Iława
 
Zamawiający w dniu 20.08.2019r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
 
                                           Usługi Przewozowe "Kris-Bus", ul. Brodnicka 7, 14-200 Iława

nazwa i adres Wykonawcy

1 500, 00 zł
łączna cena brutto

słownie: jeden tysiąc pięćset  00/100 złotych brutto.

Zapytanie ofertowe nr1/warmińsko-mazurskie/2019 dotyczy świadczenia USŁUGI TRANSPORTOWEJ


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ sprzętu Obozu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej Obozem AR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, realizowanegona podstawieUmowy o zlecenie realizacjizadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV (zachodniopomorskie nr 5/DZ/W/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry, uczestników i opiekunów Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci (zwanego dalej Warsztatem), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV” realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV (opolskie, dolnośląskie nr 4/DZ/W/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry, uczestników i opiekunów Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci (zwanego dalej Warsztatem), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV” realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykonawcy z zapytania ofertowego nr 1/podkarpackie

Rzeszów, 22 lipca 2019r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/podkarpackie/2019 z dnia 11.07.2019r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w zakresie zapewnienia transportu sprzętu obozowego na Obóz AR dla dzieci II stopnia dnia 05.08.2019r. godz. 7.30 na trasie z Biura Fundacji Aktywnej Rehabilitacji tj. ul. Boya Żeleńskiego 27, 35-959 Rzeszów do Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Kolna 2, 30-381 Kraków oraz dnia 14.08.2019r. godz. 12.00 na trasie z Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Kolna 2, 30-381 Kraków do Biura Fundacji Aktywnej Rehabilitacji tj. ul. Boya Żeleńskiego 27, 35-959 Rzeszów.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

„Wojtdach” Jan Wojtaszek, Jawornik 184, 38-114 Niebylec

Łączna cena brutto:   1461, 24złotych


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 22.07.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/DZ/W/2019 z dnia 05.07.2019 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”. w terminie 02-04.08.2019 r.

Zamawiający w dniu 22.07.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno sportowe SZANSA START Gdańsk ul. Puszkina 8/1a; 80-233 Gdańsk;
Miejsce wykonania: Osrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny MAUSZ
Łączna cena:10320 zł brutto
(słownie: dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia 00/100 złotych brutto)

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Łódź, 18 lipiec 2019r.


 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/łódzkie/2019r.
w ramach zapewnienia transportu na Obóz Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci realizowanych w projekcie pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”.
w terminie  22.07.2019   na trasie Łódź – Kleszczów
w terminie  31.07.2019   na trasie Kleszczów - Łódź
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

Gardo Profesjonalne Usługi Transportowe Michał Garnysz 93-334 Łódź ul. Wdzięczna 6/1
Łączna cena brutto:  615,00  złotych.
 
 


Zapytanie ofertowe nr1/podkarpackie/2019 dotyczy świadczenia USŁUGI TRANSPORTOWEJ

 Rzeszów, 11 lipca 2019r.

Załącznik  formularz oferty - transport [DOC] »


ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/podkarpackie/2019
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ


w ramach transportu sprzętu obozowego na Obóz AR dla dzieci II stopnia realizowany w projekcie pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”, Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU

Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/łódzkie/2019


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ w ramach transportu na Obóz Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci realizowanych w projekcie pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”.

Czytaj więcej


Strona 8 z 16