piątek, 2020-04-03 Pankracego, Renaty, Ryszarda

»»»

Warszawa, 27.11.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 9/DZ/W/2019 z dnia 12.11.2019 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”. w terminie 06-08.12.2019 r.

Zamawiający w dniu 27.11.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Pięć Dębów J.Skurski Spółka Jawna
16-030 Supraśl ul. Rymarska 7
Łączna cena brutto: 4826,40 zł
słownie: [cztery tysiące dwadzieścia sześć zł 40/100] złotych brutto.


Informacja o błędzie pisarskim

Informujemy, że w informacji o wyborze wykonawcy dotyczącej zapytania nr 3/zachodniopomorskie/2019 wstąpił błąd pisarski. Poniżej skorygowana informacja dotycząca wyżej wymienionego zapytania.


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
dotyczy Zapytania ofertowego NR 3/ZACHODNIOPOMORSKIE/2019 z dnia07.11.2019 r., w zakresie wynajmu pomieszczeń na Zajęcia AR, organizowane przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”. w terminie 24.11.2019r., 19.01.2020r., 07.03.2020 r.
 
Zamawiający w dniu 18.11.2019r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Gmina Miasto Szczecin - Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II
 
Łączna cena brutto : 3 x 1500zł = 4500zł

 


Informacja o wyborze wykonawcy dotyczy zapytania 3/zachodniopomorskie/2019

Warszawa, 19 listopada 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 3/ZACHODNIOPOMORSKIE/2019 z dnia 07.11.2019 r., w zakresie wynajmu pomieszczeń na Zajęcia AR, organizowane przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”. w terminie 24.11.2019r., 19.01.2020r., 07.03.2019 r. 
 
Zamawiający w dniu 18.11.2019r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Gmina Miasto Szczecin - Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II
…………………………………………………………………………………………
nazwa i adres Wykonawcy
 
3 x 1500zł = 4500zł
…………………………………
łączna cena brutto


»»»

Warszawa, 18.11.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 13/DZ/W/2019 z dnia 04.11.2019 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”. w terminie 24-26.01.2020 r.

Zamawiający w dniu 18.11.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
"Solpark Kleszczów" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sportowa 8; 97-410 Kleszczów
Łączna cena brutto: 10320 zł
słownie: [dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia 00/100] złotych brutto.


»»»

Warszawa, 18.11.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 12/DZ/W/2019 z dnia 04.11.2019 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”. w terminie 13-15.12.2019 r.

Zamawiający w dniu 18.11.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Zakład Aktywizacji Zawodowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej Budy, Głogowskie 836A
Łączna cena brutto: 5120 zł
słownie: pięć tysięcy sto dwadzieścia 00/100 złotych brutto.


»»»

Warszawa, 18.11.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 10/DZ/W/2019 z dnia 04.11.2019 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 06-08.12.2019 r.

Zamawiający w dniu 18.11.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
MUSI Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 14, 25-004 Kielce; 
Hotel ECHO w Cedzynie k. Kielc, Cedzyna 44C, 25-900. 
Łączna cena brutto: 5144 zł
słownie: pięć tysięcy sto czterdzieści cztery 00/100 złotych brutto.


Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV (podlaskie nr 9/DZ/W/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry, uczestników i opiekunów Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci (zwanego dalej Warsztatem), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV” realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe nr 3/zachodniopomorskie/2019 dotyczy świadczenia usługi wynajmu pomieszczeń


ZAPYTANIE DOTYCZY ŚWIADCZENIA WYNAJMU POMIESZCZEŃ w ramach zajęć Regionalnych Zajęć Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci realizowanych w projekcie pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 05.11.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 11/DZ/W/2019 z dnia 28.10.2019 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”. w terminie 08-10.11.2019 r.

Zamawiający w dniu 05.11.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
V V Pruszków Sp. z o.o.; ul. Żurawia 43 lok. 122; 00-680 Warszawa;
Łączna cena brutto: 11220,00 zł


słownie: [jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia zł 00/100] złotych brutto.


Strona 4 z 16