poniedziałek, 2020-07-13 Danieli, Irwina, Małgorzaty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/wielkopolskie/2019 - wynajem pomieszczeń


DOTYCZY ŚWIADCZENIA WYNAJMU POMIESZCZEŃ w ramach zajęć Regionalnych Zajęć Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci realizowanych w projekcie pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”.

Czytaj więcej


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Łódź 2019-09-05

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/łódzkie /2019 z dnia 28.08.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w zakresie zapewnienia wynajmu pomieszczeń do prowadzenia regionalnych zajęć AR w terminach/okresie wrzesień 2019 - marzec 2020

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kutnie, 99-300 Kutno
ul. Dr Adama Troczewskiego 2
Łączna cena brutto za: 1033,20 złotych

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 /łódzkie/2019


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WYNAJMU POMIESZCZEŃ na Regionalne Zajęcia Aktywnej Rehabilitacji (zwane dalej Zajęcia AR), organizowane w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, realizowanegona podstawieUmowy o zlecenie realizacjizadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 21.08.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/DZ/W/2019 z dnia 01.08.2019 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”. w terminie 06-08.09.2019 r.                 

Zamawiający w dniu 21.08.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
„Kamienica Pod Aniołami” ul. Kazimierza Wielkiego 31-33, 50-077 Wrocław
Łączna cena: 4930,00 zł brutto
słownie: cztery tysiące dziewięćset trzydzieści 00/100 złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 21.08.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/DZ/W/2019 z dnia 05.08.2019 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”. w terminie 08-10.09.2019 r.

Zamawiający w dniu 21.08.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich
Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 99, 78-600 Wałcz 
Łączna cena brutto: 9816,00 zł
słownie: dziewięć tysięcy osiemset szesnaście 00/100] złotych brutto.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Informacja o wyborze wykonawcy

Warszawa, 20.08.2019 r.

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/2019r z dnia09.08.2019 r., w zakresie świadczenia usługi transportowej sprzętu Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie:
- 23.08.2019 r., godz. 9.00 trasa Iława - Mrągowo
- 01.09. 2019 r., godz. 11.00 trasa Mrągowo - Iława
 
Zamawiający w dniu 20.08.2019r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
 
                                           Usługi Przewozowe "Kris-Bus", ul. Brodnicka 7, 14-200 Iława

nazwa i adres Wykonawcy

1 500, 00 zł
łączna cena brutto

słownie: jeden tysiąc pięćset  00/100 złotych brutto.

Zapytanie ofertowe nr1/warmińsko-mazurskie/2019 dotyczy świadczenia USŁUGI TRANSPORTOWEJ


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ sprzętu Obozu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej Obozem AR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, realizowanegona podstawieUmowy o zlecenie realizacjizadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV (zachodniopomorskie nr 5/DZ/W/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry, uczestników i opiekunów Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci (zwanego dalej Warsztatem), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV” realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV (opolskie, dolnośląskie nr 4/DZ/W/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry, uczestników i opiekunów Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci (zwanego dalej Warsztatem), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV” realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Strona 14 z 23