piątek, 2020-02-28 Ludomira, Makarego, Wiliany

Informacja o wyborze wykonawcy

Warszawa, 26.02.2020 r.

 
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego NR 3/wielkopolskie/2020 z dnia19.02.2020 r., w zakresie świadczenia usługi transportowej osób na zajęcia kulturalno oświatowe, organizowane przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 29.02.2020 r.
 
 
Zamawiający w dniu 26.02.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: 
Biuro Ochrony LEX Maciej Waniorek, ul. Poznańska 95, 62-800 Kalisz
łączna cena brutto 945 złotych

słownie: dziewięćset czterdzieści pięć 00/100 złotych brutto.


Informacja o wyborze wykonawcy

Warszawa, 26.02.2020 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego NR 2/wielkopolskie/2020 z dnia19.02.2020 r., w zakresie świadczenia usługi transportowej osób na zajęcia kulturalno oświatowe, organizowane przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 29.02.2020 r.
 
 
Zamawiający w dniu 26.02.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
 
Ali-Woj.-Trans Sp. z o.o. Sp. k., ul. Chrabowa 26, 62-002 Suchy Las
łączna cena brutto  2 200 zł 
słownie: dwa tysiące dwieście 00/100 złotych brutto.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/wielkopolskie/2020 DOTYCZY TRANSPORTU


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ osób na zajęcia kulturalno oświatowe (zwanych dalej zajęciami), organizowanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, realizowanychna podstawieUmowy o zlecenie realizacjizadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/wielkopolskie/2020 - WYNAJEM TRANSPORTU OSÓB


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ osób na zajęcia kulturalno oświatowe (zwanych dalej zajęciami), organizowanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, realizowanychna podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 30.01.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 8B/DZ/W/2020 z dnia 22.01.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”. w terminie 31.01-02.02.2020 oraz 07-09.02.2020 r.

Zamawiający w dniu 30.01.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: 
Hotel Trzy Stawy Katowice Sp.z o.o.
ul. Szybowcowa 1A; 40-502 Katowice
Łączna cena brutto: 11640,00 zł
słownie: [jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści zł 00/100] złotych bruttoł.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 30.01.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 6/Dz/2020 z dnia 21.01.2020 r.
, w zakresie świadczenia usługi indywidualnego wsparcia specjalistycznego – psychologicznego, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie od 29.01.2020 r. - 29.02.2020 r.

Zamawiający w dniu 30.01.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Katarzyna Drews-Raczewska
Łączna cena brutto brutto: – 1 600,00 zł.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 24.01.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 14/DZ/W/2020 z dnia 07.01.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”. w terminie 31.01-02.02.2020 r.

Zamawiający w dniu 24.01.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
HTF Pliszczuk, Flisiuk Spółka Jawna; Al. Warszawska 109; 20-832 Lublin
Łączna cena brutto: 14480 zł
słownie: czternaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt 00/100 złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 24.01.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 15/DZ/W/2020 z dnia 07.01.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”. w terminie 31.01-02.02.2020 r.

Zamawiający w dniu 24.01.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej, u. Francuska 25a, 65-943 Zielona Góra
Łączna cena brutto: 9195,84 zł
słownie: dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć 85/100 złotych brutto.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Strona 1 z 18