poniedziałek, 2020-07-13 Danieli, Irwina, Małgorzaty

»»»

Warszawa, 10.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
dotyczy Zapytania ofertowego NR 8/DZ/O/2020 z dnia 29.06.2020 r.
, w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci II stopnia, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4 – 16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V” w terminie 05-14.08.2020 r.

Zamawiający w dniu 10.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: 
SOLPARK KLESZCZÓW ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów
Łączna cena brutto: 46970,00 zł. 
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V (podkarpackie, nr 6/K/O/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO dla uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci II stopnia (zwanego dalej Obozem), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V”,, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 08.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 9/DZ/O/2020 z dnia 29.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci I stopnia, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V” w terminie 29.07-07.08.2020 r.

Zamawiający w dniu 16.06.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Powiatowy Ośrodek Sportu i Zarządzania Lokalami
Miętne, ul. Główna 45, 08-400 Garwolin
Łączna cena brutto: 29960 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe nr1/podkarpackie/2020 na usługę transportową


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ sprzętu Obozu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej Obozem AR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4- 16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V”, realizowanegona podstawieUmowy o zlecenie realizacjizadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm)., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 07.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCÓW

dotyczy Zapytania ofertowego NR 5/K/O/2020 z dnia 29.06.2020 r.
, w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci I stopnia, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V” w terminie 07-16.07.2020 r.

Zamawiający w dniu 29.06.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych przez:
1. Aniele Biedrzycką, łączna cena brutto brutto – 2040 zł
2. Sylwię Emilię Adamczyk, łączna cena brutto brutto – 2040 zł
3. Magdalenę Gryciuk, łączna cena brutto brutto – 2040 zł
4. Joannę Daniluk, łączna cena brutto brutto – 2040 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V (warmińsko-mazurskie, nr 10/DZ/O/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników Obozu Aktywnej Rehabilitacji dla Dzieci I stopnia (zwanego dalej Obozem), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V (pomorskie, nr 4/DZ/W/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry, uczestników i rodziców/opiekunów na Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci (zwanego dalej Warsztatem), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V (kujawsko-pomorskie, nr 12/DZ/O/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników Obozu Aktywnej Rehabilitacji dla Dzieci I stopnia (zwanego dalej Obozem), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V (zachodniopomorskie, nr 13/DZ/O/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników Obozu Aktywnej Rehabilitacji dla Dzieci II stopnia (zwanego dalej Obozem), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Strona 1 z 23